Home

Ingeniørutdanning opptakskrav

Ingeniørutdanning. For opptak til ingeniørutdanning må du, i tillegg til generell studiekompetanse, ha matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Se i studieoversikten hvilke spesielle opptakskrav som gjelder for studiet du vil søke på, og se om din tekniske fagskoleutdanning dekker kravet Opptakskrav. Én av følgende kombinasjoner: 1. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger. 2. Generell studiekompetanse. 3. Grunnskole og minst 5 års praksis. Med generell studiekompetanse kan du få automatisk fritak i Kommunikasjon og norsk og Teknologi og.

Universitet og høgskole - Alternative veier til enkelte

Opptakskrav (en av disse) Fullført og bestått VG1 og VG2 (GK og VK1) Generell studiekompetanse; Grunnskole og minst fem års praksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis) Opptak til forkurs for ingeniørutdanning Spesielle opptakskrav; Spesielle opptakskrav. Enkelte av våre studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Her finner du en oversikt over disse. 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller

Søk opptak - forkurs for ingeniørutdanning - årsstudium

 1. ingeniørutdanning. På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for ingeniørutdanningene. Retningslinjene skal sammen med forskriften og merknadene sikre nasjonale standarder og bidra til en nasjonal koordinering på studieprogram- o
 2. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 ()Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak: - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninge
 3. INGENIØRUTDANNING - Ny lov vil rasere ingeniørutdanningen . Stortinget åpner ingeniørutdanningen for alle med fagbrev. I dag er det strenge opptakskrav i matematikk og fysikk for ingeniørutdanningen for elever som har gått på allmenn videregående
 4. sordningen for ingeniørutdanning kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk. Slik søker du. Slik søker du. Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet (tidl

For fullstendig og komplett oversikt over opptakskrav til PPU, se §6 i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. Søkere med utenlandsk utdanning kan få opptak på PPU, men må dekke krav til engelsk og norsk for lærerutdanninger. Mastergrader fra utlandet kan godtas selv om omfanget er noe lavere enn norske mastergrader

Integrert masterstudium i teknologiske fag, 3-årig ingeniørutdanning og maritime fag har unntak frå kravet om generell studiekompetanse for søkjarar som har bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014, Spesielle opptakskrav til enkelte hotell- og reiselivsfag Opptakskrav og poeng Opptakskrav 1) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk1 eller tilsvarende. - Bruk søkekode 201 012 og søk via Ettårig forkurs for ingeniørutdanning. - Bruk søkekode 201 012 via Samordna opptak. 3) Toårig teknisk fagskole

Opptakskrav — Energilande

Opptakskrav. Søkere til forkurs må oppfylle ett av følgende krav: a) Forkurset gis etter Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologi i 2014 Forkurs og andre alternative vegar til ingeniørutdanning Opptakskravet til ingeniørutdanningane er generell studiekompetanse med fordjuping i realfag (R1, R2 og FYS 1). Dersom du ikkje dekkjer opptakskravet, er det fleire vegar inn til ingeniørutdanningane ved HVL, som forkurs, y-veg og tresemesterordning (TRESS)

Forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs. Forkurset er et ettårig studieløp som gir opptaksgrunnlag for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Realfagskurset gir deg en intensiv og målrettet undervisning i matematikk og fysikk. Med fullført og bestått Realfagskurs har du grunnlaget som kreves for å søke en ingeniørutdanning Forkurs/ingeniørutdanning: Har du tatt forkurs for å kvalifisere deg til ingeniørutdanning vil det mest sannsynlig dekke noen krav om realfag fra videregående skole. Forutsetningen er at du har generell studiekompetanse fra VGS og at høgskolen utsteder karakterutskrift på at du har bestått forkurset § 18. Informasjon om opptakskrav § 19. Særlige bestemmelser for søkere med utenlandsk utdanning § 20. Kvoter ved adgangsregulerte emner § 21. Rangering ved opptak til adgangsregulerte emner § 22. Opptak til studieretninger § 23. Opptak og rangering til 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i. Rom Stoff Tid, forkurs for 3-årig ingeniørutdanning - Studiebok. ISBN: 9788202511364 . Akademika har tilbud om FRI FRAKT av pensumlitteratur hjem til studentene som ikke kommer til campus. Du kan bestille på mail fra Akademika på pilestredet@akademika.no eller ringe 924 81 133

Opptak og opptakskrav - Bygg- og miljøteknikk

 1. imum karakteren 4 i R2) 3-årig Ingeniørutdanning (Høgskoleingeniør)* Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2 og Fysikk
 2. § 18. Informasjon om opptakskrav § 19. Særlige bestemmelser for søkere med utenlandsk utdanning § 20. Kvoter ved adgangsregulerte emner § 21. Rangering ved opptak til adgangsregulerte emner § 22. Opptak til studieretninger § 23. Opptak og rangering til 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i.
 3. Spesielle opptakskrav er angitt med en kravkode. Kravene kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) etter fagplan av 2014
 4. Opptakskrav til ingeniørutdanning ? NYTT TEMA. root Innlegg: 1. 09.04.02 01:12. Del. jeg har 44 poeng inkl. alle tilleggsspoeng. kommer jeg inn på f.eks dataingeniør/mikrotek. linjen på Høgskolen i Tønsberg/Østfold/Oslo ? Ntnu kan jeg glemme. Og ja jeg har 3mx/2fy Mats. Upassende innlegg
 5. Opptakskrav. Søkere som ikke har fullført videregående opplæring og som er 19 år eller eldre i Opptak til skolens første år gjøres på grunnlag av en totrinns opptaksprøve der vi vurderer de ulike.. Opptakskrav til Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk, VG2. Sjekk om du er kvalifisert her
 6. Ingeniørutdanning kvalifiserer til mange stillinger i privat og offentlig sektor, for eksempel innen olje- og gassindustri, verksted- og prosessindustri, bygg- og anleggsnæringen, samt rådgivende ingeniør- og entrepenørselskaper. Opptakskrav og frister er de samme som for campusstudier

Forkurs for ingeniører- og sivilingeniørutdanning er for deg med yrkesfaglig videregående utdanning (fagbrev), uten studiespesialisering. Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset, men det er også en kjent sak at det er en sammenheng mellom trivsel og faglig prestasjon Opptakskrav. Tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram: bygg- og anleggsteknikk. design og håndverk. elektrofag. helse- og oppvekstfag. Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. ingeniørutdanning, sykepleieutdanning, maritime utdanning (maskinist, skipsfører) eller kunsthøgskole

Ingeniørutdanning Utdanning Universitetet i Berge

 1. Verdifull utdanning: Du får en kompetanse som er ettertraktet - også i sivilsamfunnet. Sikret jobb: Etter bestått utdanning får du jobb i Forsvaret. Gratis utdanning: Vi dekker kost og losji, og du trenger ikke studielån. En variert skolehverdag: Utdanning i Forsvaret byr på både teori og praksis. Bygge videre: Du kan bygge på utdanningen din, både i og utenfor Forsvaret
 2. Forkurs for ingeniørutdanning, 1-årig Studiepoeng 33 veketimar Normert studietid 1 år Innleiing. Forkurset vil gje ei oppgradering av teoretiske kunnskapar slik at studentane kan få god nok bakgrunn for opptak til ingeniørutdanning og maritim høgskuleutdanning. Opptakskrav til forkurs
 3. imum karakteren 4 i R2) 3-årig Ingeniørutdanning (Høgskoleingeniør)* Matematikk R1 + R2 og Fysikk
 4. Ingeniørutdanning. Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Jente, 15 år. account_circle. Sjekk opptakskrav og studiested hos Samordna opptak. Dersom du ikke har tilstrekkelig fysikk og/eller matematikk fra videregående skole, kan du ved enkelte skoler ta et ettårig ingeniørforkurs
 5. imum tilfredsstille opptakskravene til en av de tre søkerkategoriene nedenfor: Forkurs for ingeniørutdanning (Oppstart Høst 2013) År 1 Kode Emne SP 1 2 Obligatoriske emne
 6. Opptakskrav til forkurs. Læringsmål. Gjennom arbeidet med faget skal studentane få: - eit naudsynt grunnlag i fysikk for å kunne følgje undervisninga primært i ingeniørutdanning og maritim utdanning, men også ved andre utdanningar der fysikk er eit vesentleg grunnlag
 7. ste)kravene er for en ingeniørutdanning, rett fra videregående

Studier med spesielle opptakskrav innen realfag i tillegg til generell studiekompetanse * Merk: Det gjelder egne opptaksregler for søkere med 2-årig teknisk fagskole, søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning, søkere me Ingeniørutdanning - deltid. Høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag (2-årig ingeniørutdanning over 3 år) tilbys i samarbeid med Norsk Industri. Interesserte kan ta enkeltemner (kurs) innen de ulike studieløpene. Målgrupp 006 Elkraft, 3-årig ingeniørutdanning, bachelor Målgruppe og opptakskrav. Generell studiekompetanse + 2FY og 3MX, forkurs, 2-årig teknisk fagskole eller realkompetanse + TRES Mål for studieprogrammet

Spesielle opptakskrav § 4-1. Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning fyller fagkravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her. For opptak til NTNU, se strekpunkt sju SPESIELLE OPPTAKSKRAV TIL HØYERE UTDANNING Nedenfor er et utdrag av spesielle opptakskrav/fagkrav til universitet og høyskoler. Vi minner igjen om at generell studiekompetanse gir adgang til de aller fleste høyere studier, 3-årig ingeniørutdanning R2 + Fys Logg inn. Forgot password or user name? or Sign U Få svar på korleis du søker opptak til Høgskulen på Vestlandet

Forkurs bachelor ingeniør gjennomføres som nettstudium. Eksamen arrangeres mai/juni hvert år. Emnene er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologi, 2014 Opptakskrav og rangering. I henhold til generelle opptakskrav for ingeniørutdanning kan følgende tas opp: • Søkere med generell studiekompetanse og fordypning i Matematikk R2 (3MX) og Fysikk1 (2FY) • Søkere fra teknisk fagskole eller forkurs for ingeniørutdanning er kvalifisert for opptak til studie 822 Energiteknologi, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor Målgruppe og opptakskrav. Generell studiekompetanse + 2FY og 3MX, forkurs, 2-årig teknisk fagskole eller realkompetanse + TRES Mål for studieprogrammet

Masterstudiet | Universitetet i Bergen

Forkurs til ingeniørutdanning - OsloMe

4. Opptakskrav 1. Ingeniørutdanning, annen relevant høgskoleutdanning (180 studiepoeng) eller teknisk fagskole og gjerne lederpraksis fra andre virksomheter enn brann- og redningsvesenet. 2. Svennebrev som feier og gjennomført forebyggende kurs De som har dispensasjon til å ivaretar funksjonen som overordnet vakt eller skal ivareta inn i denn ingeniørutdanning og 5-årig sivilingeniørutdanning (forkurs, realfagskurs, tresemester, Y-vei) er ikke vist i figuren. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning . 2 Opptakskrav For 5-årig masterprogram Generell studiekompetanse Matematikk R1 + R2 Fysikk Opptakskrav: Søkere som har generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk kan lese disse emnene på forkurs og derigjennom oppgradere sin studiekompetanse. Søkere som har fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger enn allmennfaglig

Opptakskrav og rangering. I henhold til generelle opptakskrav for ingeniørutdanning kan følgende tas opp: Søkere med generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1; Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere tilsvarende kunnskaper i matematikk og fysik ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning (krav om karakteren c eller bedre i matematikk) fyller fagkravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her. Søkere må ha karakteren C eller bedre i matematikk fra forkurs. §4-6. Spesielle opptakskrav til enkelte hotell og reiselivsfa Ingeniørutdanning på Helgeland. Ingeniørutdanning Ved Campus Helgeland tilbys det en 3-årig bachelor ingeniørutdanning fra høsten 2014! Maskin med fordypning i konstruksjon eller produksjon - begge med subseateknologi som fokus. Bygg omfatter fag innenfor bygg og anlegg, samfunnsteknikk og bergverksdrift Realfagskurs til ingeniørutdanning - helår. Har du lyst til å bli ingeniør, men mangler realfagene som skal til for å søke? Du kan lese om realfag og opptakskrav til høyere utdanning her. FBC279C8-C0FC-11DB-9538-C64A5260E9E5,autumn; B5EA6638-4B0B-11DC-A2AF-B5F9BD1BA4DB,spring

Spesielle opptakskrav - Universitetet i Sørøst-Norg

Opptakskrav til toårig masterprogram i teknologi Treårig bachelor-studium i ingeniørfag eller tilsvarende. Eksempler på tilsvarende er toårig ingeniørutdanning for fagskoleteknikere innen relevant fagområde, toårig ingeniørutdanning med ettårig påbygging innenfor relevante fagområder, cand.mag.-grad i realfag, og treårig utdanning i økonomi/informatikk Opptakskrav For å komme inn på Forsvarets ingeniørhøgskole må du ha generell studiekompetanse med fordypning i Matematikk R1+ R2 og Fysikk 1. Dersom du har bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav

Opptakskrav Målgruppen for kurset er deg som jobber i politi- og lensmannsetaten og deg som jobber i statlige etater/tilsyn som samarbeider med politiet. Du må relevant ingeniørutdanning som kan erstatte kravet om Nordic Computer Forensic Investigators modul 2 eller modul 2A Advanced Computer Forensics Opptakskrav til ingeniørstudier. Mange ønsker å ta en ingeniørutdannelse enten i Norge eller ved en utdanningsinstitusjon i utlandet. Det kravet dekker man om man har bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplanen av 2014 HBV følger nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning som gis av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Opptakskrav. Generell studiekompetanse og i tillegg matematikk R1 R2 og fysikk FYS1. Bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) Grunnleggende opptakskrav til høyere utdanning er generell studiekompetanse. Noen studier har tilleggskrav, f.eks. krever opptak til ingeniørutdanning fordypning i matematikk. Kravene er beskrevet i hver enkelt fagplan. Generell studiekompetanse innebærer: - fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, VK I og VK II

Bygg, ingeniør - bachelor (nettbasert) Ui

Hei. Noen som vet om det går an å ta maskin- eller flyingeniørutdanning i forsvaret? Slik at forsvaret betaler alt, og man får litt lønn, men man må jobbe for forsvaret i 2-3 år etter at utdanningen er ferdig(?) Er i førstegangstjenesten nå. Hadde innrykk 29. september. (luftforsvaret) Opptakskrav Dette kurset er for deg som er jobber i politi- og lensmannsetaten og for deg som er ansatt i statlige etater/tilsyn som samarbeider med politiet. Du må relevant ingeniørutdanning kan erstatte kravet om Nordic Computer Forensic Investigators modul 2 eller modul 2A Advanced Computer Forensics Innledning. Studiets innhold følger Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning og Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning.Disse gir begge veletablerte, klart definerte, aktuelle og fremtidsrettede rammer for faglig innhold. Studentene vil oppleve gode muligheter for overgang til videre studier, samt et studium og studiested som er kjent for virksomheter ved rekruttering av.

Ny lov vil rasere ingeniørutdanningen - Tu

 1. 509 Ingeniørutdanning 2 eller 3 år (tidligere teknisk skole)/Næringsmiddelteknisk høgskole 512 Grunnkurs fra videregående skole, studieretning håndverk og industri/Grunnleggende yrkes- eller verkstedskole 515 Videregående kurs I fra videregående skole, studieretning håndverk og industri/Videregående yrkes- eller verkstedskol
 2. Fra september 2014 tilbyr Studiesenteret Finnsnes forkurs for ingeniørutdanning i samarbeid med Rogaland Kurs- og Kompetansesenter (RKK). RKK er faglig ansvarlig og har kjørt nettbasert forkurs siden 2004. De leverte også forkurs til Universitetet i Stavanger i flere år
 3. HBV følger nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning som gis av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Opptakskrav. Generell studiekompetanse og i tillegg matematikk R1 + R2 og fysikk FYS1. Bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger)
 4. Opptakskrav. Det er tre ulike løp som gir mulighet for å bli leder i brannvesenet: Brann- og redningsfaglig ledelsesutdanning trinn C eller Beredskapsutdanning trinn 2 ; Ingeniørutdanning, annen relevant høgskoleutdanning (180 studiepoeng) eller teknisk; fagskole og gjerne lederpraksis fra andre virksomheter enn brann- og redningsvese

Dataingeniør - OsloMe

Opptakskrav, forkunnskarav, anbefalte forkunn-skaper/ Admission requirements, required prerequisite, recommended prerequisite knowledge Opptakskravet reguleres av Forskrift om opptak til studier ved UiT § 19: For opptak til forkurs til ingeniørutdanning må søkere ha: a) fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger Sivilingeniør (forkortet Siv.ing.) er en profesjon og en tidligere akademisk grad.Tittelen, som er beskyttet, betegner i Norge en person som har studert teknologi til tilsvarende mastergrad ved universitet eller høyskole, gitt at graden inneholder en viss mengde studiepoeng i teknologiske eller naturvitenskapelige fag. Det er to veier for å bli sivilingeniør Studiekompetanse. Studiene ved AITeL har ulike krav til studiekompetanse. Alle studier krever minst Generell studiekompetanse. Flere av våre studier krever Spesiell studiekompetanse i tillegg. Opptak kan også skje på grunnlag av realkompetanse, se under.. For 1-årig videreutdanning (ViD) studiet må du ha tidligere høgskoleutdanning (som ikke er datautdanning)

For opptak til ingeniørutdanning krev ein normalt matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 som spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse.. Opptak til ingeniørutdanning . Altså . ingen . spesielle krav til kjemikunnskaper ! (heller ikke for opptak til kjemiingeniør!! Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag er en ingeniørutdanning med spesialisering innen militær bygg- og anleggsteknikk (MilAnlegg) eller militær geomatikk (MilGeo). Studiet gir totalt 230 studiepoeng (MilAnlegg) / 232,5 studiepoeng (MilGeo). Se studieplan for læringsutbyttebeskrivelser for fordypningen Nelfo er opptatt av å utvikle Y-veien og Yrkesfaglærerutdanningen som begge gir bachelor grad, men hvor opptakskrav er fagbrev. Y-veien er ingeniørutdanning tilrettelagt for studenter med yrkesfaglig bakgrunn, mens Yrkesfaglærerutdanningen utdanner lærere for videregående skole yrkesfaglig retning. Les mer om Y-veie

Bygg, ingeniør - bachelor Ui

 1. Det 5-årige studiet i Industriell økonomi er en 3+2-modell, hvor de 3 første årene består av ingeniørutdanning. De 2 siste årene fokuseres det på økonomi og ledelse. Trykk på knappen under for mer informasjon om studieplan, opptakskrav og studiets innhold
 2. Opptakskrav NHH 2015 Logg inn for å følge dette . Følgere 2. Opptakskrav NHH 2015. Av Tjukkogstor., 29. april 2015 i Utdanning. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. Kan jo være at mange velger bort ingeniørutdanning og søker seg til økonomi isteden
 3. Opptakskrav til høyere utdanning Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Men noen studier har spesielle opptakskrav: Opptaksprøver: Mange studier innen kreative fag krever en praktisk opptaksprøve. Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag
 4. Opptakskrav: Se nærmere om kravene til de ulike opptaksgruppene i studieomtalen hos RKK; 1-årig Forkurs til ingeniør og sivilutdanningen - fulltid (matematikk, Realfagskurset kvalifiserer også for opptak til 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag

PPU opptakskrav - Universitetet i Sørøst-Norg

Forkurs til ingeniørutdanning. Opptakskravet til ingeniørutdanningene er generell studiekompetanse med fordypning i realfag (R1, R2 og FYS 1). Dersom du ikke dekker opptakskravet, er det flere veier inn til ingeniørutdanningene ved Høgskulen på Vestlandet NOKRE UTDANNINGSVEGAR MED SPESIELLE OPPTAKSKRAV GJELDANDE FRÅ 2015 Oversyn per 1.1.2015 laga ved Voss gymnas-realfag -opptaksprøvar -praksis -innleverte arbeid Voss gymnas har tre utdanningsprogram: utdanningsprogram for studiespesialisering, utdanningsprogram for musikk, dans og drama og utdanningsprogram for idrettsfag

Forskrift om opptak til høgre utdanning - Lovdat

Ingeniørutdanning for montører med fagbrev og praksis i energiforsyningsfagene Opptakskrav vil normalt være fagbrev som energimontør, elverksmontør gr.A, elverksmontør gr.B eller installasjonsmontør gr.L. I tillegg må montørene ha minst ett års praksis etter avlagt fagbrev ingeniørutdanning med spesialisering innen: b Bygg, konstruksjon b Bygg, prosjektstyring og ledelse b Elektro, elkraft b Maskin,Industriell design Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse fordypning i matematikk og fysikk fra videregående skole tilsvarende 2FY/Fysikk 1 og 3MX/R2 INGENIØRUTDANNING Steinkjer videregående skole utlyser forkurs i matematikk for opptak til desentralisert ingeniørutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Forkurset er spesielt rettet mot voksne personer med yrkesutdanning og praksis som ønsker å ta høyere teknisk utdanning. Det er ellers ingen formelle krav for å starte på. Ved bestått forkurs er du kvalifisert for opptak ved bachelorstudier i ingeniørfag: bygg, data, elektro (elektronikk og elkraftteknikk), industriell design, kjemi og maskin ved HiØ, andre høgskoler og maritim høgskoleutdanning. Bestått forkurs med omfang minst 30 uketimer, gir adgang til opptak i HiØs ingeniørutdanning på egen kvote

Et værutsatt land som Norge må ha gode bygninger og veier, tuneller og bruer, vann og avløp. Søk nettstudiet byggingeniør ved UiT - bygg landet I automasjonsstudiet lærer du å designe, konstruere, programmere og drifte automatiske system, programmere mikrokontrollere

Ingeniørutdanning for montører med fagbrev og praksis i energiforsyningsfagene Opptakskrav vil normalt være fagbrev som energimontør, elverksmontør gr.A, elverksmontør gr.B eller installasjonsmontør gr.L. I tillegg må montørene ha minst 1 års praksis etter avlagt fagbrev Planen er at vi sammen skal ta en ingeniørutdanning på universitetet i 2018. Vi pusser opp vår matematikk og fysikk kunnskap ved å ta Forkurs Bachelor Ingeniør på nett. Målet vårt med å ta en ingeniørutdanning er at vi ønsker å kunne ta inn større oppdrag i bedriften vår og dermed ta større ansvar uten å kjøpe tjenester fra andre Ingeniørutdanning (74 prosent menn) Grunnlønn: 52.449 kroner . Variable og faste tillegg: 1197 kroner. Teknisk fagskole (88,4 prosent menn) Grunnlønn: 46.220 kroner. Variable og faste tillegg: 1696 kroner. Kilde: Tabell 3.4.6a i TBSK-rapporten. Dette er snittlønna i fjor for personer med utvalgte utdanninger i KS-området (kommuner og.

Ingeniørutdanning for deg med fagbrev. Y-veien. Har du yrkesfaglig bakgrunn med fagbrev og ønsker en høyere utdanning? OPPTAKSKRAV. Opptakskravet er gjennomført 2-årig yrkesfaglig videregående utdanning etter Reform -94 eller Kunnskapsløftet og relevant . fagbrev Mål: Dette spesielle studiet vil gi kandidatene den teoretiske bakgrunn som kvalifiserer til å kunne avlegge Diplomoppgave for Internasjonal Sveiseingeniør (IWE). Innhold: I verkstedsindustrien, både nasjonalt og internasjonalt, er der i dag en skrikende mangel på personer med det internasjonale sveisediplom (IWE). Bl.a. i Haugalands- og Sunnhordlands-regionen finner du flere store. Opptakskrav lillestrøm vgs. Elever på Lillestrøm vgs deltok på Seksordsnovellekonkurransen i fjor høst i regi av Fylkesbiblioteket i Akershus Vi viser to typer tabeller på denne siden, som viser forskjellige ting og ikke må blandes sammen.Det er en tabell for nedre poenggrense for inntak til Forsvaret tilbyr ingeniørutdanning i telematikk Opptakskrav er bestått eksamen fra treårig videregående skole, med allmenne, økonomiske eller administrative fag og to fremmedspråk

Ingeniørfag - Maskin: Flyteknikk - Bachelor, Universitetet

Spesielle opptakskrav Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Disse kravene kan for eksempel være at du må ha tatt noen spesielle realfag i videregående skole, at du må ha arbeidserfaring i det faget du skal studere, eller at du må bestå en opptaksprøve har ingeniørutdanning, mastergrader (MNT) i samarbeid med UiB, UiO og NTNU (1 siv. ing) Høgskolen i . Buskerud. er med i OFA, har ingeniørutdanning, mastergrader (MNT) (1 eller 2 siv. ing) og i OFA lagt opp til masterpåbygging ved UMB Høgskolen i . Narvik. har ingeniørutdanning, mastergrader (MNT-siv.ing.) Høgskolen i . Oslo og Akershu Faglig styring eller fristilling av ingeniørutdanning (15.08.03) Forskerforbundets høringsuttalelse til forslag om endringer i Forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler og Forskrift om rangering av søkere til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler opptakskrav til høyere utdanning etter innføring av Kunnskapsløftet. Senere i høst har begynne på ingeniørutdanning, men ordningen har hatt problemer med å gi studentene reelle kunnskaper tilsvarende største fordypning i matematikk fra videregående skole

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3Bachelor i ingeniørfag – industriell design TRESSVidere utdanning? Mange muligheter……

HØGSKOLEN I BERGEN - AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING . Studierett - enkeltemne . Dersom du ikke har studierett på et studieprogram ved Avdeling for ingeniørutdanning, kan du søke Vær oppmerksom på at det er ulike opptakskrav til studiene våre. Noen utdanninger har tilleggskrav utover minstekravsfagene (generell studiekompetanse) Mål: HMS Verneingeniørskolen skal heve HMS-kompetansen i virksomhetene gjennom handlingsrettet opplæring. Innhold: Verneingeniørene skal etter endt utdanning: - ha kunnskap om HMS-faktorer for å kunne vurdere helheten og samordne tiltak innen helse, miljø og sikkerhet- selv eller i samarbeid med fagspesialister kunne identifisere behov, kartlegge HMS-områder, samt kunne foreslå. Vårt behov for fornybar energi øker. Samfunnet behøver flere fagfolk som kan fornybar energiproduksjon. Du får tverrfaglig kompetanse innen økonomi, økologi og forvaltning som trengs for å takle de økonomiske og samfunnsmessige problemstillingene ingeniørutdanning. Studiet danner grunnlag for teknologiske masterstudier ved universiteter og høgskoler. Målgruppe Bachelor i automasjon er rettet mot studiesøkere som har interesser innen realfag og teknologi og som ønsker seg en karriere som ingeniør innen automasjonsfaget. Opptakskrav, forkunnskarav, anbefalte forkunnskaper Generel

 • Puerto plata puerto rico.
 • Derfor får du angst.
 • Ozuna letra falsas mentiras.
 • Trådløs internett leverandør.
 • Geberit aquaclean mera pris.
 • Arbeitsagentur wunstorf.
 • Honduras religion.
 • Emma peel heute.
 • Leukoplakie lip.
 • High school musical 2 full movie norsk.
 • Pin up fotos.
 • Sammenligning av saras nøkkel og gutten i den stripete pyjamasen.
 • Mein auto.de gebrauchtwagen.
 • Trange øreganger barn.
 • Jesus bilder for barn.
 • Livmorhals engelsk.
 • Canyon exceed cf slx 8.9 pro.
 • For til geit.
 • Tanzvereine in meiner nähe.
 • Autograph generator.
 • Sykkelstativ europris.
 • Abszess aufgegangen aber nicht alles raus.
 • Christine dancke simon bergseth.
 • Annihilation rollebesetning.
 • Bryllupskake med ekte blomster.
 • Enercon norge.
 • Christine dancke simon bergseth.
 • Bungalow heringsdorf.
 • Nissan qashqai anhängelast.
 • Pop art historie.
 • Gucci mane get the bag.
 • 3 dager i paris.
 • The irishman i heard you paint houses.
 • K2 wikipedia.
 • Online dating ukraine com login.
 • 85 geburtstag gedicht lustig.
 • Ryggsekk veske.
 • Automatisk kortstokker.
 • Bydel vestre aker kart.
 • Naturalistisk menneskesyn definisjon.
 • Sat math examples.