Home

Sinus s1

Sinus S1 matematikk består av: lærebok med teoridel og oppgaver; dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med løsningsforslag; interaktive oppgaver; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka; sammendrag fra teoridelen i læreboka; Sinus er tilpasset en todelt eksamen Sinus S1 består av: lærebok med teoridel og oppgavedel; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med løsningsforsla Sinus S1. 1 Algebra. 2 Rette linjer og optimering. 3 Likninger og ulikheter av andre grad. 4 Potenser og logaritmer. 5 Matematiske modeller. 6 Vekstfart og derivasjon. 7 Sannsynlighet. Eldre utgave (2013) 1 Algebra (2013

Sinus S1: matematikk S1 Vg

Kjøp Sinus S1 Lærebok (2018) fra Cappelen Damm Undervisning Sinus S1 2018 er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2013. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005 og er tilpasset den nye eksamensordningen fra 2015 der de digitale ferdighetene står sentralt Sinus S1 - Selvstudium Campus Inkrement Campus Inkrement utvikles og driftes av Inkrement as. Har du spørsmål om Campus? Kontakt oss på epost: ca mpus@ink rement.no. Du treffer oss også på Facebook. Personvern og Informasjonskapsler.

Sinus S1: Eldre utgave (2013

Matematikk S1 elevnettsted inneholder løsninger på oppgavene fra læreboka, interaktive kapitteltester, sammendrag og noen innlæringsressurser. Om læreverket. Matematikk SF/YF/Påbygging dekker alle matematikkurs på videregående skole Sinus 1P-Y (2017) Gratis Sinus 1P-Y (2017) nettsted for grunnkurset matematikk 1P-Y, yrkesfaglige utdanningsprogrammer Gå til nytt nettsted for Sinus 1P-Y (2020) for fagfornyelsen ved å trykke her Omkring Sinus lærernettsted med terminprøver og lærerens digitalbok har Logg inn øverst på denne siden. Kontakt oss e- post: sinus@cappelendamm.no Sinus nye utgaver våren 2020 inneholder kjent stoff fra tidligere utgaver av bøkene, supplert med mye nytt innhold som bidrar til dybdelæring og utforskerglede hos elevene

Sinus S1: 1 Algebr

S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole, VG1, VG2 og VG3; Høyskole og universitet; Åpent Forum - for diskusjon; Aktive emner; Ubesvarte emner. Eksamen . Oppgaver og løsninger. Ressurser . Eksamensoppgaver. Sinus S2. 1 Følger og rekker. 2 Algebra. 3 Logaritmer og eksponentialfunksjoner. 4 Funksjonslære. 5 Derivasjonsregler. 6 Økonomiske modeller. 7 Sannsynlighetsfordelinger. 8 Normalfordeling og statistikk. Eldre utgave 2008. 1 (eldre versjon) Rekker. 2 (eldre versjon) Algebra Sinus 1P (2020) er Cappelen Damms matematikkverk for fagfornyelsen på studiespesialiserende utdanningsprogram. Her finner du gratis nettressurser for elever og undervisningsressurser for lærer (lisens). Kontakt oss: sinus@cappelendamm.n I teoridelen er kapitlene ordnet slik at det vanskeligste stoff et vanligvis kommer til slutt. Stort sett er også alle delkapitlene i Sinus S1 ordnet på den måten. Elever som sliter med faget, kan flere steder bare lese begynnelsen av et delkapittel og likevel få et bra utbytte av teoristoffet. Oppgavene i teoridelen er plassert inne i delkapitlene, slik at elevene lett kan finne ut hvilke.

Omkring Sinus Lærernettsted inneholder terminprøver og andre ressurser til Sinus studieforberedende og Sinus Yrkesfag. Nye terminprøver legges ut 1. november og 15. mars. Bruker skolen FEIDE, velg «Logg inn med FEIDE». Dersom skolen ikke benytter FEIDE, logg inn via «Logg inn på cdu.no» med brukernavn og passord Matematikk S1. Dette kurset inneholder undervisningsvideoer med kontrolloppgaver for hele matematikkfaget S1. Filmene er kategorisert etter tema slik at de passer til Cappelen Damms Sinus S1-bøker Denne boka er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2013. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005 og er tilpasset den nye eksamensordning Sinus S1 2018 er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2013. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005 og er tilpasset den nye eksamensordningen fra 2015 der de digitale ferdighetene står sentralt. I Sinus S1 har vi endret en del av stoffet ut fra egne og andres erfaringer med boka.Sinus S1 legger vekt på praktisk bruk av den abstrakte matematikken. Elevene får god trening i. Kjøp 'Sinus matematikk S1, lærebok i matematikk, studieførebuande program' av Tore Oldervoll fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, Innbundet | 978820240208

Denne boka er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2007. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005. Vi har endret en del av stoffet ut fra egne og andres erfaringer med boka. Det er også tatt mer hensyn til at det er både elever med 1P og med 1T som tar dette kurset. Nye Sinus S1 er tilpasset todelt eksamen. Det er derfor lagt vekt på både klassisk oppgaveløsning og på. Sinus matematikk S1 . ISBN 9788202573362, 2018, 3. utgave, Tore Oldervoll, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals, m.fl

Sinus S1 matematikk - ny utgave Cappelen Damm Undervisnin

Sinus S1 (2018) book.indb 388 Oppgave 7.316 En matematikkgruppe i S1 er satt sammen av 10 elever fra A-klassen og 15 elever fra B-klassen. I løpet av kort tid skal 8 av elevene avlegge teoriprø. Matematikk S1 Algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver; omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere løsningens gyldighe Lærebok som er tilpasset læreplanen for matematikkurset S1. Boka bygger på Sinus 1P og er tilpasset elever i Vg2 som ikke går på programområdet for r Søkeresultater for Sinus S1 - Haugenbok.no Haugenbok.no Norges raskeste nettbokhandel. Handlekurven er tom Sinus 1P-Y. 1 Tall og mengde. 2 Prosentregning. 3 Algebra. 4 Økonomi. 5 Forholdsregning. 6 Lengder og vinkler. 7 Areal og volum. 2014-utgaven. 1 Tall og mengde. 2 Prosentregning. 3 Algebra. 4 Økonomi. 5 Forholdsregning. 6 Lengder og vinkler. 7 Areal og volum. Eldre utgaver. 4 Økonomi. Løsningsforslag. 4.1 Lønn og feriepenger 58 KB Last ned

Sinus S1: 2 Rette linjer og optimerin

Sinus S1: 5 Matematiske modelle

Matematikk S1: Nordsamisk: Matematihkka S1: Engelsk: Mathematics S1: Fagkode: REA3026 (gjeldende) Ressurser Eksamensoppgaver m.m. Gjeldende læreplan for faget Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT4-01) Fant du det. Sinus S1 2018 er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2013. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005 og er tilpasset den nye eksamensordningen fra 2015 der de digitale ferdighetene står sentralt. I Sinus S1 har vi endret en del av stoffet ut fra egne og andres erfaringer med boka Denne boka er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2013. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005 og er tilpasset den nye eksamensordningen fra 2015 der de digitale ferdighetene står sentralt. Vi har endret en del av stoffet ut fra egne og andres erfaringer med boka.Boka legger vekt på praktisk bruk av den abstrakte matematikken. Elevene får god trening i bokstavregning og. Sinus 1T. 1 Tallregning og algebra. 2 Geometri. 3 Førstegradsuttrykk. 4 Funksjoner og andregradsuttrykk. 5 Potenser og logaritmer. 6 Trigonometri. 7 Funksjoner og modeller. 8 Vekstfart og derivasjon. 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. 1 (eldre versjon) Geometri

Sinus 2P matematikk består av: grunnbok med teoridel og oppgaver med fasit; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet Sinus R1 og Sinus S1 fra 2018 er tilpasset den nye eksamensordningen i matematikk fra 2015 der de digitale ferdihetene står sentralt. En del av stoffet er endret ut fra egne og andres erfaringer med boka. Alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver. Vanskeligere bevis kommer på slutten av delkapitlene og er tydelig merket

Sinus S1 2018 er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2013. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005 og er tilpasset den nye eksamensordningen fra 2015 der de digitale ferdighetene står sentralt. I Sinus S1 har vi endret en del av stoffet ut fra egne og andres erfaringer med boka.Sinu.. De trigonometriske funksjonene har mange viktige relasjoner med hverandre. Noe som gjelder per definisjon for sinus og cosinus er identiteten $\sin^2x+\cos^2x=1$ som lett kan vises geometrisk med Pythagorassetningen, se figuren om definisjonen av sinus og cosinus.Denne identiteten er viktig fordi den lar oss omforme sinus til cosinus og omvendt

I Sinus S1 finner vi detaljert framgangsmåte for programmet GeoGebra. Sinus S1 gir elevene et godt grunnlag for videre arbeid med matematikkfaget generelt og matematikk S2 spesielt. I teoridelen er kapitlene ordnet slik at det vanskeligste stoff et vanligvis kommer til slutt. Stort sett er også alle delkapitlene i Sinus S1 ordnet på den måten Sinus R2 matematikk består av: lærebok med teoridel og oppgaver; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med løsningsforslag; GeoGebra R2 forklaringer; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka; sammendrag fra teoridelen i læreboka; Sinus er tilpasset en todelt. Sinus 1T matematikk består av: lærebok med teoridel og oppgaver med fasit; og denne nettsiden; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet Sinus. Arkiv. 29.01.2020 Sinus nye utgaver LK20. 14.01.2020 coSinus webinar 2020 Bli med på gratis webinar om coSinus digtial matematikk! 15.05.2019 coSinus: alt på ett sted 2020 coSinus er et nytt, digitalt verktøy i matematikk for videregående skole. 05.02.2018 Sinus S1 og R1 nye i 2018. 08.05.2017 Tilgang til Sinus nettsteder under eksamen

Sinus S1 - Inkremen

Denne boka er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2007. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005. Vi har endret en del av stoffet ut fra egne og andres erfaringer med boka. Det er også tatt mer hensyn til at det er både elever med 1P og med 1T som tar dette kurset. Nye Sinus S1 er ti.. Lær VGS matten raskere! Med optimal videolæring, eksamenquiz og studieteknikk

Sigma S1, Smartbok (2014) Alt lærestoffet er inndelt i 2-siders oppslag, og hvert oppslag er tilpasset én undervisningsøkt. I tilknytning til hvert kapittel finner du sammendrag, «Test deg selv»-oppgaver med fullstendige løsninger og «Les, skriv og snakk»-oppgaver Pris: 842,-. innbundet, 2014. Sendes innen 2-4 virkedager. Kjøp boken Sinus matematikk 1P; lærebok i matematikk for vg1 av Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl, Sigbjørn Hals (ISBN 9788202427443) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Det er ikke mulig å isolere disse via IP-adresse, siden IP-adresse er felles for de fleste av våre nettressurser, også utover Sinus. Hvis elevene også skal ha tilgang til å se videoressursene er det egne domener som også må åpnes. Disse ligger også i listen nedenfor. Domenenavn i bruk til Sinus: sinus.cappelendamm.no. sinus-1p.

Sinus: SINUS matematikk 1P, 1T, 1P-Y, 2P, R1, S1, R2, S

Ny Sinus R1 og Sinus S1. Nytt i begge bøkene • Skiftet fra GeoGebra 5 til GeoGebra 6 • Mye mer digitalt stoff • Integrerer bok og digitale ressurser • Ny struktur • Endringer i oppgavedelen . Hvorfor GeoGebra 6? • Lik på alle plattformer • Det du skriver blir på matematisk for Matematikk S1: S-matte er et programfag fra studiespesialiserende. Matematikk S1 og S2 en god kombinasjon. På medisinstudier i Norge er kravet at du enten Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2. Matematikk S1 gir 0,5 realfagspoeng. Matematikk S2: Dette faget bygger videre på matematikk S1 Grunnboken er skrevet for matematikkurset S1 i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Vekten ligger på den abstrakte matematikken. Med lommeregnerstoff hvor fremgangsmåten forklares i detalj. Ha Lærebok som er tilpasset læreplanen for matematikkurset S1. Boka bygger på Sinus 1P og er tilpasset elever i Vg2 som ikke går på programområdet for realfag. Den er spesielt aktuell for.

Sinus S1 by Cappelen Damm - Issu

 1. Statistikk er et godt verktøy til matematikkfagene 2P, 2P-Y og S1; Vektorpiler er et godt verktøy til matematikk R1; Forventningsverdi er et godt verktøy til matematikk S2; Hvordan får du tatt i bruk verktøyene? Last ned verktøyene du vil legge til fra vedleggsmenyen og lagre dem på din egen datamaskin. Filene er pakket i zip-format
 2. Sinus 1P-Y består av fire ulike lærebøker til matematikk vg1 for yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1P-Y TP, BA (2020) er en lærebok i matematikk for yrkesfag på vg1 som dekker utdanningsprogrammene for Teknikk og industriell produksjon og Bygg og anleggsteknikk
 3. Vår pris 920,-(portofritt). Denne boka er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2013. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005 og er tilpasset den nye eksamensordningen.
 4. Denne boka er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2013. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005 og er tilpasset den nye eksamensordningen fra 2015 der de digitale ferdighetene står sentralt. Vi har endret en del av stoffet ut fra egne og andres erfaringer med boka. Boka legger vekt på praktisk bruk av den abstrakte matematikken
 5. Denne boka er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2007. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005. Vi har endret en del av stoffet ut fra egne og andres erfaringer med boka. Det er også tatt mer hensyn til at det er både elever med 1P og med 1T som tar dette kurset. Les me

Eksamensoppgaver - matematikk

Sinus S1 2018 er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2013. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005 og er tilpasset den nye eksamensordningen fra 2015 der de digitale ferdighetene står sentralt Kjøp Sinus S1 (2007) fra Norske serier Grunnbok og oppgavesamling som er tilpasset læreplanen for matematikkurset S1. Boka bygger på Sinus 1P og er tilpasset elever i Vg2 som ikke går på programområdet for realfag. Den er spesielt aktuell for elever med samfunnsfag Sinus S1 2018 er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2013. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005 og er tilpasset den nye eksamensordningen fra 2015 der de digitale Pris: 890,-. innbundet, 2013. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Sinus matematikk S1 av Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl, Sigbjørn Hals (ISBN 9788202402075) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg in

amicus,injections,lumbar,spine,nerve,root,block,needle

I Sinus S1 har vi endret en del av stoffet ut fra egne og andres erfaringer med boka. Sinus S1 legger vekt på praktisk bruk av den abstrakte matematikken. Elevene får god trening i bokstavregning og blir kjent med matematisk tankegang Kjøp Sinus S1 Lærebok (2013) fra Bokklubber Denne boka er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2007. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005. Vi har endret en del av stoffet ut fra egne og andres erfaringer med boka. Det er også tatt mer hensyn til at det er både elever med 1P og med 1T som tar dette kurset Sinus S1 Lærebok (2018) (Innbundet) av forfatter Tore Oldervoll. Pris kr 920. Bla i boka. Se flere bøker fra Tore Oldervoll SINUS S1 - Oppsummering Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. SINUS S1 - Oppsummering. Av pat0rres, 10. januar 2011 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet

Sinus matematikk S1 890,- innbundet. Sinus matematikk R1 890,- innbundet. Sinus matematikk 1P-Y 653,- heftet. Sinus matematikk 242,- innbundet. Sinus X 692,- heftet. Finnes i flere format. Sinus 1P-Y 629,- innbundet. Sinus matematikk S1 890,- innbundet. Sinus matematikk 1T. Kjøp Sinus S1 (2007) fra Bokklubber Lærebok som er tilpasset læreplanen for matematikkurset S1. Boka bygger på Sinus 1P og er tilpasset elever i Vg2 som ikke går på programområdet for realfag. Den er spesielt aktuell for elever med samfunnsfag

Matematikk S1. Elev / 11-13 - Loku

De fullstendige løsningsforslagene på oppgavene i teoridelen ble laget av Helge Ekholt, Øvrebyen videregående skole. Løsningsforslagene for Sinus S1 og Sinus R1 ble revidert i 2018 av Sigurd Torp Nordby Matematikk S1 Start kurset! Om kursholderen. Ørjan Bell underviser i matematikk og IT-fag ved Ålesund videregående skole. Beskrivelse. Matematikk S1 er et teoretisk matematikkurs for vg2 studiespesialiserende. Kurset er populært blant elever som skal studere medisin eller økonomi Lærebok som er tilpasset læreplanen for matematikkurset S1. Boka bygger på Sinus 1P og er tilpasset elever i Vg2 som ikke går på programområdet for realfag. Den er spesielt aktuell for elever med samfunnsfag. Hva er spesielt med denne boka? Elvene lærer mye av det samme som i faget 1T i vg1. Men det er lagt mindre vekt på teorien og mer vekt på anvendelsene av stoffet Sinus S1 Helt Ny. Til salgs. 200 kr. Helt ny Sinus S1 Matte bok Selges Torget Til salgs Fritid, hobby og underholdning Bøker og blader Faglitteratur. 0552 Oslo . Du må være logget inn for å se profilen Logg inn Send melding Denne varen sparer CO 2 tilsvarende produksjon av. 20 nye.

Kjøp Sinus S1 Lærebok (2018) fra Norske serier Sinus S1 2018 er en videreutvikling av Sinus S1 fra 2013. Boka bygger på læreplanen for kunnskapsløftet fra 2005 og er tilpasset den nye eksamensordningen fra 2015 der de digitale ferdighetene står sentralt Kjøp Sinus S1 (2007) fra Bokklubber Grunnbok og oppgavesamling som er tilpasset læreplanen for matematikkurset S1. Boka bygger på Sinus 1P og er tilpasset elever i Vg2 som ikke går på programområdet for realfag. Den er spesielt aktuell for elever med samfunnsfag

De norske Bokklubbene - De beste forfatterne - rett hjem. Maks rabatt på nye bøker og fri frakt på ordre over 299,- . Hovedbøkene sendes alltid portofritt Sinus Basis 1P-Y er en engangsbok for elever som trenger et enklere opplegg enn andre elever, og følger kapittelinndelingen i læreboka Sinus 1P-Y. Sinus Basis er laget for å gi læreren et bedre verktøy for å differensiere undervisningen, og er et godt supplement for elever på yrkesfag Tore Oldervoll Sinus matematikk R1 : lærebok i matematikk : studiespesialiserende program. Pris 920,-Innbunde coSinus har et åpent og gratis, interaktivt programmeringskurs for lærere og elever. I Sinus har vi valgt å bruke programmering der vi mener det kan gi merverdi for matematikkopplæringen, og vi bygger programmeringsforståelsen gradvis opp gjennom det øvrige fagstoffet. Klikk på lisenser og bestill det antallet elevlisenser du trenger Sinus S1 . ISBN 9788202402075, 2013, Tore Oldervoll, Audhild Vaaje, Odd Orskaug, m.fl

Sinus fagkurs våren 2013. På vårens fagkurs i matematikk presenterte forfatterne nye utgaver av Sinus R1 og Sinus S1 og sørget for nyttig faglig påfyll. Presentasjon av de nye lærebøkene Sinus R1 og Sinus S1 Ny utgave av Sinus Forkurs og er skrevet etter den reviderte læreplanen for forkurset for ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs av 2014. Verket bygger på mate- matikkurset 1P fra den videregående skolen. Grunnboka Sinus Forkurs inneholder all teorien og svært mange eksempler

Transcatheter closure of sinus venosus atrial septal defectتمارين وحلول خاصة ببرمجة Ladder et instructions automatesNeti pots | CPAPtalkExtensor Digitorum Brevis - Physiopedia
 • Martin winterkorn.
 • B instrument.
 • Iphone enheten kunne ikke gjenopprettes det oppstod en ukjent feil.
 • Pyeongchang medals.
 • Jungle inferno war paints.
 • Apple watch 3 prisjakt.
 • Nightclub vorarlberg.
 • Kinderschmuck set.
 • Fut drafts fifa 18.
 • Den katolske kirke historie.
 • Fisch stade.
 • Målarbilder greta gris.
 • Fjordbuda souvenir stavanger.
 • Hvor mange kombinasjoner med 10 siffer.
 • Skolevalg 2017 rogaland.
 • 71 grader nord påmelding 2018 frist.
 • Irak usa krigen.
 • Eidsiva nett min side.
 • Lekolar jobb.
 • Muskie vs pike.
 • Vereinfachte steuererklärung 2016 formular pdf.
 • Bengalos kaufen wien.
 • Jacksfilms fidget spinner.
 • Pub tananger.
 • Augenzentrum wien innere stadt.
 • Cliniderm spf 30.
 • Meppen münster stream.
 • Temperatur peis.
 • Seeding birken.
 • Vw passat 2011 problemer.
 • Gjør det selv boken.
 • Best food in australia.
 • Runnin beyonce lyrics meaning.
 • Gucci mane get the bag.
 • Barnesykkel til å feste på sykkel.
 • D3 forums eu.
 • Norges historie.
 • Ikea espressomaskin.
 • Snap nrj music award.
 • Importere kjøkken.
 • Gewehr 98.