Home

Småbarnsforeldres rettigheter i arbeidslivet

Småbarnsforeldres rettigheter på jobben - Babyverden

Rettigheter, aleneforsørger - Ung

Lær om plikter og rettigheter i arbeidslivet. Plikter er det du som ansatt må gjøre. Eksempler på plikter kan være at du må komme presis på jobb og at du må gjøre arbeidsoppgavene dine. Rettigheter er det du har krav på som ansatt. Eksempler kan være at du har rett til en skriftlig arbeidskontrakt. lønnsslipp og en attest Likestilling i arbeidslivet - en fjern drøm. 6-timersdagen er ikke død. Likelønn må prioriteres høyere. Retten til heltidsstilling må lovfestes. Reell likestilling i arbeidslivet er bare en... Fafo Inger Marie Hagen 03.05.2013 Kjønnskvotering fortsatt kontroversielt i L

Rettigheter i arbeidslivet. Ansiennitet. Ansiennitet - veien til høyere lønn. Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet eller en sektor. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting og regnes fra fylte 18 år. Man går trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet I arbeidslivet er et nytt og stort læreverk i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt. I arbeidslivet består av en rekke komponenter som kan brukes om hverandre: Tekstbok, praksisplasshefte, mange yrkeshefter, Jeg vil bli-serien, Jobbkoder, Jobbprat og en stor nettressurs med stoff og oppgaver til alle. Kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet. idebanken.org Idébanken. Idébanken.org er et virkemiddel som skal bidra til å nå målene i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv . akan.no AKAN. Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Arbeidstid: Hvor mange timer skal jeg jobbe med 100 prosent stilling? Den vanlige arbeidstiden er 40 arbeidstimer i uka, og ikke mer enn ni timer om dagen utenom spisepausene. Dersom du jobber mer enn dette, har du krav på overtidsbetaling, denne skal minimum være 40 prosent av lønna. Dersom bedriften har tariffavtale med YS, LO [ Derfor er det viktig å kjenne til andre kulturer, og hvordan utlendinger opplever nordmenn. På den måten kan vi unngå misforståelser på jobb og i sosiale sammenhenger. Å knekke kulturelle koder er utfordrende, men nødvendig for å passe inn i samfunnet og ikke minst i arbeidslivet. Jobbintervj

Rettigheter i arbeidslivet. Heltid. Rett til heltid. Titusener av arbeidstakere jobber deltid, men ønsker seg større stilling. Flertallet av dem er kvinner. Noen velger en lavere stillingsprosent - fordi det passer dem best, eller fordi de ikke orker å jobbe en full stilling Organisering av arbeidslivet Fagforeningene organiserer arbeidstakere innenfor samme yrke eller fagområde og hjelper deg til å ta vare på dine rettigheter i arbeidslivet. De forhandler også om lønn på vegne av deg og dine kolleger Rettigheter i arbeidslivet. Sykelønn, sykefravær og inkluderende arbeidsliv. Sykelønn, sykefravær og inkluderende arbeidsliv. Dagens sykelønnsordning fikk vi i 1978, med like rettigheter for arbeidere og funksjonærer Rettigheter i arbeidslivet. Arbeidstid. Arbeidstid. Arbeidstid er tiden du står til disposisjon for arbeidsgiver. Arbeidstid er et svært sammensatt tema. Lovverkets helt grunnleggende krav er at tilpassingen av arbeidstiden ikke skal utsette arbeidstakere for «uheldige fysiske eller psykiske belastninger» eller gå ut over sikkerhetshensyn

Folkehelseinstituttets råd finner du her. Artikkelen oppdateres fortløpende etter hvert som som regelverk endres eller nye problemstillinger dukker opp. Ta kontakt med sekretariatet dersom du har arbeidslivsspørsmål du ikke finner svar på! (Oppdatert 27. mars kl. 14.30) Koronasmitte og restriksjoner på retten til å utføre arbeid Ved fare for at en arbeidstaker er smittet [ Konvensjonen for sivile og politiske rettigheter, artikkel 22; Retten til å organisere seg i fagforeninger blir gjerne sett på som en forutsetning for å sikre andre rettigheter i arbeidslivet. Derfor blir organisasjonsfrihet ansett som en grunnleggende rettighet, og er noe av det viktigste for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

Kvinners andel av menns lønn har krøpet sakte oppover, og færre kvinner arbeider deltid enn før. Men selv om kjønnsforskjellene har jevnet seg noe ut med årene, er det fremdeles mange sider ved arbeidslivet som har likestillingsutfordringer. Det har betydning for lønna En arbeidsavtale innebærer en rekke plikter og rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker. Styringsretten = arbeidsgiverens rett til å ansette, si opp, kontrollere og lede. Restkompetanse = arbeidsgiverens rett til å avgjøre alle spørsmål som ikke er regulert av lovverk, kollektive avtaler eller arbeidsavtalen. Arbeidsplikten = En typisk trekk ved en arbeidsavtale er at arbeidstakeren. Som ung i arbeidslivet er det viktig at du kjenner til rettighetene dine. Hvis ikke er risikoen større for at du må ta til takke med det arbeidsgiver tilbyr deg av lønns- og arbeidsvilkår, og ikke det du har krav på. Som arbeidstaker har du både rettigheter, men også plikter til å følge de reglene som gjelder på arbeidsplassen Andre rettigheter i arbeidslivet. Som arbeidstaker har du en lang rekke rettigheter. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har de samme rettighetene som alle andre arbeidstakere, i tillegg til rettigheter som er spesielle for denne gruppa. Les mer

Når du som arbeidstaker blir syk og ikke kan møte opp på jobb - altså har sykefravær enten ved egenmelding eller sykmelding (legemelding) - skal du slippe å måtte lide økonomisk av den grunn.I stedet for lønn, vil du få sykepenger/sykelønn for fraværsperioden.. Vi har i Norge altså ingen karensdager - en ordning hvor arbeidstakeren må godta tapt inntekt for én eller flere. Rettigheter i forbindelse med svangerskap og barn § Aktuelt i arbeidslivet Arbeidstakere har en rekke rettigheter i forbindelse med svangerskap, adopsjon og omsorg for barn. Dette regelverket finner vi i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og eventuelt i over-enskomst eller individuell arbeidsavtale. Hovedsakelig reguleres retten til permisjon fr Ungdom over 15 år kan ha arbeid som ikke er til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Det betyr at du for eksempel kan ta butikkarbeid og rydde- og vedlikeholdsarbeid i parker

Delta!: Hvilke rettigheter har ungdom i arbeidslivet

 1. ske
 2. Podcast: Småbarnsforeldres rettigheter på jobben. En tråd i 'Generelt' startet av Forumansvarlig Tamara, 9 Jan 2020. Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp. Ikke i bruk Forumet er livet. Alle med jobb og små barn vet at det er travelt
 3. arbeidslivet, familie, velferd og likestilling, har vært Like muligheter og rettigheter for kvinner og menn er grunnleggende menneskerettigheter . og småbarnsforeldres rett til å være hjemme med syke barn, deltidsarbeid med videre. Likevel ser vi a
 4. Rettigheter i arbeidslivet. Advarsel. Regler, rettigheter og fremgangsmåte Yrkesskade og -sykdom. Fremgangsmåte ved skade og sykdom Konflikthåndtering og varsling. Fremgangsmåte, regler og rettigheter Kontakt . Telefon: +47 23 06 10 29 E-post: postkasse@flt.no.
 5. Pårørende er gitt rettigheter og oppgaver i lovverket. At du som pårørende har kunnskap om dine rettigheter, er til hjelp både for deg og den som er syk
 6. Senior i arbeidslivet. Reglar og rettskrav som er særleg nyttige for arbeidstakarar over 60 år. Styresmaktene legg opp til at alle skal vere i arbeid så lenge dei kan, gjerne fram til den øvre aldergrensa på 72 år. Etter som føresetnadene for å gjere ein god jobb endrar seg gjennom eit langt liv,.

Rettigheter i arbeidslivet Fagforbunde

 1. Som lærling har du rettigheter og plikter etter både Opplæringsloven og etter Arbeidsmiljøloven. Du er vanlig arbeidstaker, men har også krav på opplæring tilpasset deg og dine evner. Her er en huskeliste som kan være nyttig på veien fra å være elev til å bli lærling: Rettigheter: Du skal få en skriftlig lærekontrakt
 2. Kjenn dine rettigheter i arbeidslivet! Kjenn dine rettigheter i arbeidslivet! Gravid; Økonomi, rettigheter og stønader; Kjenn dine rettigheter! Av. Hilde Nesse og Janet Molde Hollund. 29979. Hvert år fødes mellom 55 000 og 60 000 barn i Norge. De fleste gravide er i arbeid utenfor hjemmet
 3. Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ungdom i arbeid Senior i arbeidslivet Oppfølging av sykmeldte. Fant du det du lette etter? Ja. Nei. Hva lette du etter? Send. Meld fra til Arbeidstilsynet Meld ulykke Tips oss. Kontakt oss Kontakt oss Kontorsteder. Personvern Personvern og informasjonskapsler
 4. Det kan være vanskelig og tidkrevende å finne ut hvilke rettigheter man har. Hvis du står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme i jobb kan NAV vurdere flere tiltak og virkemidler. Her kan du lese litt om hva de enkelte tiltakene og virkemidlene innebærer
 5. Som arbeidstaker i Norge har du ulike rettigheter og plikter. Disse omfatter blant annet ansettelsesforhold, oppsigelse, lønn, feriebestemmelser og regler rundt permisjon. Arbeidsmiljøloven skal sikre godt arbeidsmiljø, trygge ansettelsesforhold, likebehandling i arbeidslivet, godt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og annet
 6. Hva vil du logge inn med? ×.
 7. Lover og avtaler i arbeidslivet. Lovdata: Inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser

I arbeidslivet har både arbeidsgivere og arbeidstakere sine organisasjoner. LK20. LK06. Vis kompetansemål. LO-leder Hans Christian Gabrielsen (t.v.) og NHO-sjef Ole Erik Almlid hilser på hverandre under åpningen av forhandlinger for mellomoppgjøret i 2019. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse. Reglene i arbeidslivet regulerer rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og er laget for at man skal ha en størst mulig forutsigbarhet og trygghet. Her får du informative og nyttige artikler om reglene i arbeidslivet, konkrete svar på spørsmål og verifulle tips fra noen av Norges fremst eksperter på arbeidsrett

På ledelsesnivå i arbeidslivet er det fremdeles flest menn. Kvinner arbeidet mest i lavlønnsyrker, men likestillingspolitikken har ført til at mange kvinner har tatt høyere utdanning. Arbeidsmiljøloven skal sikre den fysiske og psykiske helsen til arbeidstakerne og er viktig for at de som arbeider skal føle trygghet i forhold til arbeid, rettigheter og lønn ILO har en database hvor du kan blant annet kan finne sysselsettingstall, lønnsnivå og tall for ulykker i arbeidslivet, verden over. Arbeidslivet.no leveres av Telefon: 2208860 Jus og rettigheter Vil bedre vernet for varslere i arbeidslivet Regjeringen varsler at de vil gjøre endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke vernet av varslere i norsk arbeidsliv. Regjeringen: Skal bli lettere å jobbe deltid mens man har dagpenger Regjeringen vil rydde opp i regelverke Rettigheter i arbeidslivet. Arbeidstakarrettane under massive åtak - og utviklinga går feil veg Amalie Hilde Tofte 8. juli 2019. For sjette gong gjev den internasjonale faglege samorganisasjonen (International Trade Union Confederation, forkorta ITUC) ut rapporten ITUC Global Rights Index - The World's Worst Countries for Workers

Sjekk dine rettigheter i arbeidslivet - FO - Din fagforenin

Personvern i arbeidslivet. Har vi bruk for personvern når vi er på jobb? Hvilke reguleringer finnes og hvordan virker de? Omfanget av kontroll og overvåkning har økt betraktelig i norsk arbeidsliv de siste årene. Det dreier seg om alt fra adgangskort til videooveråkning og GPS-sporing Rettigheter ved omstilling. Publisert: Arbeidslivet er i stadig endring. De fleste arbeidstakere, uavhengig av hvilken sektor de er ansatt i, vil gjennom sin ansettelsestid bli berørt av omstillinger. Det er viktig at omstillinger gjøres på en skikkelig måte Kjøp 'Muntlig kommunikasjon i arbeidslivet, En praktisk innføring' av Kjell G. Rosland fra Fagbokforlaget Organisasjonene i arbeidslivet og avtaleverket. Alle arbeidstakere har rett til å melde seg inn i en fagforening. Fagforeningene har til oppgave å fremme medlemmenes interesser og rettigheter på den enkelte arbeidsplass og sikre at medlemmene får gode lønns- og arbeidsforhold

Rettigheter når du jobbe

Sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet, har vi laget en felles veileder om kontroll og overvåking på arbeidsplassen. Formålet med veilederen er å gi virksomheter en enkel oprift på hvordan man kan finne frem i regelverket og gjennomføre gode prosesser 104.000 funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, sier at de ønsker seg en jobb. Andelen funksjonshemmede i arbeid står på stedet hvil Andelen eldre mellom 55 og 74 år som deltar i arbeidslivet var om lag 50 prosent i 2011. Det er det samme som i 1972. Det har likevel skjedd store endringer i sammensetningen av eldres sysselsettingsandeler i disse årene. Den største endringen har kommet i kvinnenes deltakelse i yrkeslivet. Kvinnenes sysselsetting har økt sterkt, mens mennenes har hatt en noe mer ujevn utvikling over tid

Voksne har flere rettigheter i arbeidslivet: Arbeidstakere og arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver, for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet, på lik linje med andre Korona svekker rettighetene i arbeidslivet. Det er viktigere enn på lenge at vi styrker arbeidsmiljøloven, skriver innsenderne. har en høyreregjering som gang på gang har vist at de ikke er interesserte i å gjøre noe for å styrke arbeidsfolks rettigheter, tvert imot Læringsmappe for arbeidslivet. Innhold på siden . En læringsmappe er en fleksibel læringsressurs for praksisnær opplæring i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Fordeler med læringsmappe. Lærerne kan tilpasse læringsmappen til eget og deltakernes behov De aller fleste finner glede og nytte i å bidra til samfunnet gjennom å jobbe. Kronikere vil også gjerne delta i arbeidslivet og arbeidsgivere har plikt til å tilrettelegge for funksjonshemmede og kronikere på jobb. Arbeidstakere har medvirkningsplikt. Det innebærer at de skal være åpne om sine utfordringer, men ikke nødvendigvis om sin diagnose Ang. rettigheter, plikter og tariffavtaler i arbeidslivet » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Man kan jo ende opp med både å bli snytt for rettigheter man har,.

Dine rettigheter i arbeidslivet Landsorganisasjonen i Norg

Vi har i alle år hatt et ekstra fokus på de psykososiale problemstillingene i arbeidslivet, men tema kan være alt fra rettigheter og plikter i arbeidslivet, til vansker på jobb, stress, trakassering, helseproblemer og jobbsøking. Hvis du trenger informasjon om behandling av din sak og dine individuelle rettigheter hos Nav, må du kontakte Nav Dette er en guide til dine rettigheter og plikter i arbeidslivet. Oppgave . Lag brosjyre om et yrke . Lær om et yrke ved å lage en brosjyre om det. Oppgave . Jobbskygging med kamera . Gjør deg kjent med et yrke ved å bli med noen på jobb. Lag en. Mandatet har vært å vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å kunne ytterligere heve, eller fjerne, aldersgrensen for opphør av oppsigelsesvernet etter arbeidsmiljøloven. Utvalget har sett særlig på rettigheter og plikter mellom partene etter arbeidsrettslig regelverk, blant annet de særlige rettighetene til eldre arbeidstakere

Kvinners rettigheter er en del av menneskerettighetene. FNs kvinnekonvensjon fra 1981 skal sikre at kvinner har like rettigheter som menn. Mange land har reservert seg mot sentrale punkter i konvensjonen fordi det er ulike oppfatninger av hva likestilling innebærer Rettigheter. Skriv ut side. Her finner du informasjon om hvilke rettigheter du som er døv, døvblind eller hørselshemmet har til tolk. I arbeidslivet. Trenger du tolking i tilknytning til arbeidet ditt, har du tre alternativ Onsdag 28 oktober: Åpent hus . Tema: Rettigheter i arbeidslivet Klokken: 16:00-19:00 Sted: MiRA-Senteret Gi beskjed ved å sende e-post til: aktiviteter@mirasenteret.no hvis du ønsker å delta på åpent hus De store endringene i arbeidslivet både i Norge og internasjonalt kan medføre økte forskjeller og mer utrygghet. Digitalisering, robotisering og nye krav til formell kompetanse gjør at flere frykter å bli stående utenfor arbeidslivet. Andelen fagorganiserte har falt under 50 prosent

Rettigheter i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne Ingen har rett til høyere utdanning, men utdanningsinstitusjonene er forpliktet til å legge til rette for funksjonshemmede i den grad det er mulig. Les om dine rettigheter her. Les mer. Klikk her for ung.no/chat - Ville dere klart å jobbe sammen i tolv timer om dagen uten å si et ord til hverandre, spør Iselin Blakkestad, leder av HKs ungdomsråd, elevene som studerer salg, service og sikkerhet på Nannestad videregående skole. Ungdomsrådslederen har akkurat vist fram et arbeidsreglement fra 1872. I reglementet står det blant annet at de ansatte ikke har lov til å snakke sammen i arbeidstida Deltakelse i arbeid er både viktig for den enkeltes økonomi og for verdiskapingen i samfunnet. For personer med utviklingshemming som for alle andre, er det viktig å delta i arbeidslivet for å kunne ha et selvstendig og sosialt liv, oppleve mestring og ha god helse

Parat Tariff - Dine rettigheter i arbeidslivet

Reglene i arbeidslivet gjelder også for deg som har sommerjobb. Vi gir deg oversikten over hvilke rettigheter du har. PUBLISERT: 16.06.2020 Share Tweet Share it on google+. Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, bør du rett og slett unngå arbeidsgivere som foreslår dette Hver dag brytes barns rettigheter i Norge. Det skjer ved at foreldre deler bilder av dem ubetenksomt. Fenomenet kalles sharenting. Ordet er satt sammen av share («dele») og parenting («oppdragelse»). Det er et ord som er laget for å beskrive voksne som ubetenksomt deler bilder og informasjon av barn på nett

Gravid i arbeidslivet - hvilke rettigheter har du

Rettigheter i arbeidslivet under pandemien 18. mars 2020 / i Nytt & Aktuelt. Mange opplever sykemeldinger og permitteringer disse dagene. Det er innført særregler under denne koronapandemien som kan være greit å vite om for deg som er helt eller delvis i arbeid. Tekst: Trine Dahl-Johansen Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler (Cookies) her.her Likestilling i arbeidslivet er lønnsomt. Kvinners deltakelse i arbeidslivet har hatt betydning for utbyggingen av velferdsstaten. Gjennom høyere yrkesdeltakelse og dermed høyere skatteinntekter er utbyggingen av velferdstilbudet blitt mulig. Med flere kvinner i arbeid er omsorg for barn og eldre i større grad blitt en offentlig oppgave

I løpet av 1960-årene endret dette seg. Flere kvinner tok utdanning, og stadig flere gifte kvinner gikk ut i arbeidslivet. Antall barn per familie sank fra tre til to. Holdningene til likestilling og kvinners individuelle rettigheter ble mer positive Rettigheter og plikter i arbeidslivet Arbeidslivet i Norge blir styrt av mange lover og avtaler, for eksempel arbeidsmiljøloven og ferieloven. Politikerne på Stortinget vedtar lovene, mens arbeidsgivere og arbeidstakere blir enige om avtaler gjennom fagforeningene sine Hvis du står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme i jobb, kan NAV vurdere flere tiltak og virkemidler. Avklaring Avklaring er rettet mot deg som er usikker på hva du kan jobbe med, for eksempel fordi du har fått dårligere helse eller vært lenge ute av arbeidslivet Dine rettigheter i arbeidslivet; Parat kompetanse. Kurs og aktiviteter i Parat; Karriereveiledning; Utdanningsstipend; Tillitsvalgtopplæring; Kurs hos Folkeuniversitetet; Reiseoppgjør og tapt arbeidsfortjeneste; Parats kultur på kurs og konferanser; Relaterte artikle Kvinner er underrepresentert i topposisjoner i arbeidslivet. Bare 1 av 4 toppledere i Norge er kvinner, og 8 av 10 administrerende direktører er menn. I løpet av de siste fem årene har det vært en liten økning i andelen kvinner i lederstillinger på alle nivå. 36,2 prosent av alle norske ledere er kvinner

På jobb i Norge: Dine rettigheter og plikte

 1. istrative vedtak. Du har i likhet med arbeidsgiver [
 2. Forsiden / Lønn og arbeidsvilkår / Juss i arbeidslivet. Del. Flere arbeidskontrakter inneholder begrensninger i hva du kan jobbe med etter at du sier opp. Arbeidsmiljøloven er tydelig, og her får du en innføring i det viktigste. Hva er konkurranseklausuler
 3. Ungdom med enkelte sjeldne diagnoser kan trenge veiledning til å finne et yrke, en arbeidsplass eller aktivitet de kan mestre, både i unge år og senere i livet. Den unge må selv være aktivt med i planleggingen, gjerne i samarbeid med skolerådgiver, foresatte, habiliteringstjeneste og NAV Arbeid
 4. Demokrati i arbeidslivet Den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn, Oslo/Bergen: Fagbokforlaget. NOU 1985: 1 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet. NOU 2010:1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet. Schubert, C.B. og H. Martens (2005). The Nordic Model: A Recipe for European success, European Policy Centre
 5. Spørsmål: Hvilke rettigheter har jeg til å få permisjon fra arbeidsgiver til å studere? Jeg har kommet inn på et studie til høsten, men arbeidsgiver virker negativ til å gi meg permisjon fordi studiet ikke er relevant for bedriften
 6. Korona og arbeidslivet. På denne siden samler Lederne regler, rettigheter samt viktig og nyttig info. Vi deler gode tips og råd for å utøve god ledelse i koronakrisen. Situasjonen kan endres på kort varsel, følg derfor alltid rådene fra helsemyndighetene

Som arbeidstaker kan du bli medlem i en fagforening som skal hjelpe deg å ta vare på dine rettigheter i arbeidslivet. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Samfunnsfag YF Vg2. Arbeids- og næringsliv. Organisering av arbeidslivet. Fagorganisering Fagartikkel. Fagorganisering. Er du i jobb, er du en. Planen har som hovedmål å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle jenter og gutter, at kvinner skal delta på lik linje med menn i det politiske liv, at kvinner skal ha fulle økonomiske rettigheter og delta på lik linje med menn i arbeidslivet, å avskaffe vold og skadelige skikker rettet mot jenter og kvinner, og å fremme jenters og kvinners seksuelle og reproduktive. Hjem/ Rettigheter i arbeidslivet (tv2skole) Rettigheter i arbeidslivet (tv2skole) Se nyhetsinnslaget her. Fant du det du lette etter Ja Nei. Din epost Skriv en tilbakemelding. Sende. SKIEN KOMMUNE. Meny. Lærerveiledning; Om Yrkesnorsk; Kontakt oss; Personvernerklæring; Samarbeidspartnere Rettigheter og plikter i arbeidslivet. I samarbeid med LO tilbyr vi nettbasert kurs til deg som ønsker å lære mer om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker jf. gjeldende lovverk (Arbeidsmiljøloven). Vi gir en innføring i gjeldende lovverk, individuell arbeidsavtale, lønn, pauser, osv

Kutt i rettigheter en trend i arbeidslivet AKASIASTREIK FOR Å BEHOLDE RETTIGHETER Foran fra venstre: Tillitsvalgt for de Akasia-ansatte organisert i Delta, Borghild Tveit, Delta-rådgiver i Bergen, Jonas Riise og første nestleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen Ansattes rettigheter ved sykdom. Når en arbeidstaker blir sykemeldt, har vedkommende en del lovpålagte rettigheter som arbeidsgiver er pliktig til å rette seg etter. I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte Rusmiddelkontroll i arbeidslivet. Her gir advokat Nils Storeng en oversikt over adgangen for arbeidsgiver til å rusmiddelteste sine ansatte. Innledning Behovet for kontroll av ansatte på norske arbeidsplasser er økende i takt med kravene til produktivitet, effektivitet og lønnsomhet Likestilling og kvinners rettigheter har preget den globale agendaen i forbindelse med de nye bærekraftsmålene, og ikke minst det omstridte presidentskiftet i USA. De forente nasjoners (FN) fjerde verdenskonferanse om kvinner i 1995 erklærte med kvinners økonomiske rettigheter som ett av tolv kritiske områder som må forbedres for å oppnå likestilling

Avdekker lovbrudd på ungdoms rettigheter i arbeidslivet i Møre og Romsdal. Artikkel. Sommerpatruljen 30 år. Sommerpatruljen 30 år. Artikkel. LOs Sommerpatrulje starter neste uke. I ukene 26, 27 og 28 vil ungdom som har sommerjobb besøkes av... LOs sommerpatrulje:Færre lovbrudd «Likestilling og kvinners rettigheter er et mål i seg selv, samtidig som de er viktige for å nå andre utviklingspolitiske mål. Utvikling avhenger av at kvinners ressurser og kompetanse tas i bruk. FNs tusenårsmål vil ikke bli nådd uten at kvinners rettigheter og likestilling settes i sentrum Gratis foredrag om dine rettigheter i arbeidslivet torsdag 2. april 2015. Industri Energi inviterer til to gratisforedrag i april. Foredragsholdere fra vår forhandlingsavdeling går igjennom to høyaktuelle tema; Rettigheter ved nedbemanninger og en gjennomgang av likebehandlingsregelverket for innleide

Plikter og rettigheter i arbeidslivet * - Yrkesnors

Dine rettigheter i arbeidslivet; Streik og konflikt i arbeidslivet Retten til å streike er en av grunnpilarene i måten arbeidslivet i Norge er organisert på. Av Lise Harstad 04.06.2020 11:28. Ansatte som er omfattet av en tariffavtale på arbeidsplassen, kan som. Her kan du lese mer om rettigheter i arbeidslivet og FLTs avtaler. Klikk her for å lese om mer arbeidsliv og avtaler. Kontakt . Telefon: +47 23 06 10 29 E-post: postkasse@flt.no. Postadresse. Pb.8906 Youngstorget, 0028 Oslo Org.nr: 971 526 556. Besøksadresse NITO arbeider for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv, med plass til alle. Medlemmenes sysselsetting, rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår er NITOs kjernesaker. Vi vil at ingeniører og teknologer skal oppleve trygghet og lykkes i arbeidslivet

Likestilling - Arbeidslivet

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 15. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 10-7 og § 25-15. Endringer: Endret ved forskrifter 9 juni 1999 nr. 693, 19 des 2000 nr. 1324, 31 mai 2001 nr. 543, 3 jan 2002 nr. 7, 29 mai 2002 nr. 491, 7 nov 2002 nr. 1228, 19 nov 2002 nr. 1316, 12 des 2002 nr. NAV - Funksjonsassistanse - Funksjonsassistanse i arbeidslivet er for deg med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser. Blinde og svaksynte kan også få funksjonsassistanse til ledsaging. Lover og forskrifter. Tiltaksforskriften. (2015). Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften): Kapittel 6: Funksjonsassistanse i arbeidslivet. Hentet 15. juni 2020, fra Lovdata.no Informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Nå før sommeren tilbyr vi digitale forelesninger på teams eller andre plattformer og kan tilpasse tidsbruken etter dere. 02.06.2020. Vi tilbyr med dette å gi klassevis informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste Grunnen til at konvensjonen ble lagt til Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) som regulerer rettigheter og plikter i arbeidslivet, er at ILOs kjernekonvensjoner også er menneskerettigheter som gis en bestemt gruppe, ikke bare enkeltindivider. Urfolksrettigheter og arbeidstakerrettigheter er såkalte kollektive rettigheter

Ansiennitet høyere lønn rettigheter ved nedbemanning

Mens en student som også arbeider mister rettigheter i arbeidslivet fordi staten setter studenter under lånekassens vinger og bare den. Etter mitt syn er studenten som arbeider fratatt sine rettigheter som arbeidstaker selv om de tjener over 0,75 % av 1G. Slik vil vi skape et mer inkluderende arbeidsliv: Bringe flere som sliter med å få fast arbeid, inn i arbeidslivet, blant annet gjennom ulike lønnstilskuddsordninger og oppfølgings- og kompetansehevende tiltak.; Styrke tilskudd til opplæring i virksomheter

 • Vad menas med ett fordons totalvikt?.
 • Lou ferrigno net worth.
 • Burger hannover steintor.
 • Jesus bilder for barn.
 • Filme lenge på snapchat android.
 • Cafe røed.
 • Nrk 1 da vi styrte landet.
 • Hva skjedde i norge i 1812.
 • Bloggerne 2017 deltakere.
 • Borrelås tekstil.
 • Vestbanen historie.
 • Doro liberto 8040.
 • Finger fraktur klassifikation.
 • Chrissy teigen twitter.
 • Frisk middag.
 • Armani gullklokke.
 • Hundezüchter nürnberg.
 • Masalamagic curry paste.
 • Programm amphitheater senftenberg 2018.
 • Www tbg.
 • Cinestar greifswald.
 • Hva er et bispedømme.
 • Hjertet opbygning.
 • Turklær ull.
 • Nobelprisen i fysiologi eller medisin folk søker også etter.
 • Hadeland e avis.
 • Hugh grant imdb.
 • Hva er pi.
 • Herr der ringe fans.
 • Vaskemiddel til bil.
 • Vinkelrett linje kryssord.
 • Avdragsfrihet boliglån sparebank 1.
 • Frauenfeld zeitung.
 • Großenhain weihnachtsmarkt 2017 öffnungszeiten.
 • Frisk middag.
 • Cellulite beine.
 • Hvordan utvide brøk slik at de får like nevnere.
 • Tullregler sverige.
 • Hosta gold standard.
 • Brannslukningsapparat for bil.
 • Krigsseilere 2 verdenskrig.