Home

Lønnsarter

lønnsart, lønnsarter, lønnsarter poweroffice go lønn, lønnsarter uni micro, lønnsarter visma lønn, lønnskoder Innleggsnavigasjon Previous Oppdateringsvideo: Endringer i 24onoff fra Mai til Jul Du må ha et sett lønnsarter for å kunne kjøre lønn. Ved første gangs oppstart kan du importere et standard lønnsartregister som har de mest basic lønnsartene du trenger. Videre må du opprette og vedlikeholde lønnsartene manuelt. Menyvalg: Hjem eller Faste register - Lønnsar

Standard Lønnsarter fra ulike systemer - Last ned grati

Lønnsarter måtte tidligere være knyttet til en LTO-kode for rapportering på Lønns- og trekkoppgave. LTO-koder er utgått pga a-meldingen og erstattes av beskrivelser og spesifikasjoner. For å rapportere dette korrekt må alle de lønnsarter du benytter kobles til riktig beskrivelse i a-meldingen. Merk:.. Hvordan opprette lønnsarter? For å kunne ta i bruk SmartDok må ditt firma ha opprettet en eller flere lønnsarter Gå til Firmainnstillinger -> Lønnsarter Opprett / rediger lønnsart: På denne siden kan du legge inn nye og redigerer eksisterende lønnsarter som ansatte kan føre timer på. Ny lønnsart opprettes ved å klikke på (+ Ny.

Lønnsarter - Uni Micro Kundesente

Lønnsart og kode i A-meldingen - Visma Communit

Hvordan opprette lønnsarter

Standard lønnsartregister - Uni Micro Kundesente

Husk:det er kun lønnsarter som skal innberettes, som skal settes opp med A-meldingsinformasjon. Du finner A-meldingsinformasjon pr lønnsart ved å gå inn på en eksisterende lønnsart eller når du oppretter en ny lønnsart: Her må du definere hvordan lønnsarten skal rapporteres i A-meldingen Årets viktigste kurs for brukere av Visma.net Payroll, Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn Visma Lønn Huldt & Lillevik Lønn Visma.net Payroll. Lønnsforum høst er fylt med aktuelle tema innen lønn, skatt og personal for 2020 - kombinert med smart og effektiv bruk av lønnssystemet Benyttede lønnsarter defineres i nøkkelord. Nedenfor finner du de nøkkelordene som definerer lønnsarter. Standard-verdiene er gjerne i nærheten dersom dere benytter Huldt & Lillevik, men det er helt nødvendig å forsikre seg om at de stemmer helt Fanen Lønnsarter åpner seg. Velg Avdeling og definer periode med feltene Fra og Til. Velg ansattform i listefeltet Ansattform. Feltet Godkjente timer/enheter velges blant Godkjent og Ikke-godkjent, Kun godkjente og Kun ikke-godkjente i listefeltet. I Lønnsarter velger du hvilke av de eksisterende lønnsartene som skal inkluderes i rapporten

Lønnsarter - PowerOffice Hjelpesente

Ved å tilknytte timeføringene i 24onoff mot lønnsarter, og deretter importere en fil inn i lønnssystemet i etterkant vil prosessen med lønnskjøring bli effektivisert. I denne artikkelen vil vi forklare hvordan man kan sette opp 24onoff til å håndtere lønnsarter slik at informasjonen kan sendes videre til lønssystemer for hurtig dataoverføring Utfylling av felter for tillegg til grunnlønn (lønnsarter). (Del 6.) Nedenfor følger en tabell med eksempler på lønnsarter som dels er oppført i Hovedtariffavtalen, dels i de ulike særavtalene, eller som kun brukes lokalt av den enkelte oppgavegiver. Tabellen viser hvorda Videoen gjennomgår oppsett av lønnsarter, tillegg og arbeidsbeskrivelser i SmartDok. https://www.smartdok.no/ SmartDok er et system utviklet for entreprenørb..

Simployers innføringskurs i lønnsarbeid er for deg som er ny i faget. Kurset gir deg oppgaveforståelse og juridisk rammeverk, slik at du får kontroll over det praktiske arbeidet og ansvaret som lønnsmedarbeider Bokføring er registrering i regnskapssystemet av transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. Bokføring kjennetegnes av at det posteres debet og kredit på kontoer med like store beløp

Sticos har lang erfaring med å gjøre kompliserte arbeidsprosesser enklere for både ledere og ansatte. Vi tilbyr digitale løsninger, kurs og rådgivning. Våre fagfelt er regnskap og økonomi, HR og personal, personvern og GDPR. Sticos gir deg trygghet og smarte løsninger Unit4 er en enterprise-programvare for bedrifter med økonomistyring, regnskap, ERP og talentledelse Alle lønnsarter med lønnsbeskrivelse rapportert med antall. Pass på at det kun er lønnsarter for faktisk timelønn som er satt opp med denne lønnsbeskrivelsen, slik at hver time blir rapportert kun en gang. Eventuelle tillegg som er knyttet til antall timer, må du rapportere som tillegg. Provisjon og prosentløn Faste lønnsarter ved utbetaling av feriepenger Når feriepenger skal utbetales, eller når man går over til nytt år, gir systemet deg mulighet til å definere faste lønnsarter. Og mye mer Har du spørsmål om funksjoner som ikke er nevnt her? Kontakt oss, så skal vi hjelpe deg

A-meldingen - Skatteetate

 1. Er du yrkesaktiv er prisen for medlemskap kr 4 620 per år (2020). I tillegg kommer kontingent til lokalavdelingen din på mellom kr 144 og kr 300 per år. Ved innmelding vil kontingent løpe fra måneden du ble registrert medlem. Studenter betaler kr 150 per halvår
 2. Lønnsarter. Nå går det raskere å kjøre lønn med hjelp av lønnsarter for timer, kjøring og overtid. Du kan blant annet la ansatte velge selv når de fører timer, eller sette en standard lønnsart for en eller alle ansatte. Mulighetene er mange for å tilby et oppsett som passer alle
 3. Alle som bor eller jobber i Norge opparbeider rett til alderspensjon fra folketrygden. Alle som er født etter 1962 tjener opp 18,1 prosent i pensjon i året, av pensjonsgivende inntekt (lønn) fra første krone, opp til 7,1 G (ca 710.000 kroner) fra du er 13 til 75 år
 4. Beskatning av yrkesbil er ikke forhåndsoppsatt med egne lønnsarter i Tripletex, så om man må gjøre dette, så må man opprette en ny lønnsart iht. ditt behov. Ny lønnsart oppretter man via Lønn/Lønnsinnstillinger i hovedmenyen og fanen Lønnsarter
 5. Bruk av lønnsarter for registrering av overtid, avspasering osv I timemodulen under Innstillinger så kan man huke av på bruk av lønnsarter ved timeregistrering. Dvs man kan bruke dette til å få oversikt på normaltimer, overtid, avspasering, sykefravær m.m. pr ansatt

— Enkelt vedlikehold av lønnsarter, kontraktstyper og mer — Enkelt sjekk at dager er lukket og godkjent — Enkel sammenstilling av lønnsdata, gjør det til en del av de daglige operasjonene. tamigo gjør at REMA 1000 enkelt eksporterer timelister til vårt lønnssystem Aditro Lønn kommer med forhåndsdefinert grunndata med lønnsarter, beregningsregler, rapporter osv. for de fleste behov. Friheten er likevel stor for den enkelte kunde til å definere/omdefinere dette selv - det skal være fleksibelt å jobbe i Aditro Lønn Meny: Ajourhold > Lønnsarter . Her opprettes register for lønnsarter til bruk i PowerOffice. Lønnsarter knyttes mot timearter og/eller aktiviteter. Lønnsarter brukes ved overføring av timer til lønnssystem

Sette opp lønnsarter for A-meldingen - Uni Micro Kundesenter

Feriepenger tjenes opp året før du tar ut ferien. Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Ansatte over 60 år har rett. Her viser vi hvor du finner lønnsarter i NettLønn Lønnsarter og automatisk lønnsgrunnlag. Definer lønnsarter, slik at timeregistreringer kan registreres på ulike lønnsarter. Når en jobber overtid kan man registrere overtiden mot lønnsarter som dekker de ulike overtidssatser i lønnssystemet. 4human HRM setter opp lønnsgrunnlag automatisk, basert på lønnsart, timer og ansatt Opprette lønnsslipp. For å kunne opprette lønnsslipp må den ansatte først opprettes under Lønn - Ansatte.. Velg Lønn - Lønnsslipp.; Velg Ny lønnsslipp.; Legg inn utbetalingsdato; Sett hake / fjern haken ved Opprett lønnsslipp for alle ansatte avhengig av om du vil opprette lønnsslipp for alle ansatte eller kun for en av dem.; Velg Lagre

PPT - KOSTRA – Veileder for rapportering for regnskapsåretLønnsart - beskrivelse av felter i Visma Lønn

Du kan selvsagt opprette dine egne lønnsarter. Disse legger seg helt nederst i listen. På dine egne lønnsarter kan 600-serien være grei å bruke. NB! Hvis en konto mangler i rullgardinen for kontonr. må du først gå på lenken Andre kontoer og opprette kontoene (se fig 3). Nå skal du være klar til å kjøre dn første lønn NettLønn er svært intuitivt og lett å bruke. Muligheten til å bygge egne lønnsarter er spesielt viktig for oss i frivillig sektor. Vi kunne ikke tenke oss å benytte noe annet lønnsprogram. Vi har brukt NettLønn i snart 10 år, og håper å kunne fortsette med det i mange år til GSGroup er en ledende europeisk leverandør av tjenester og systemer for mobile datafangstløsninger. Selskapets produktportefølje består i dag av merkevarene Handyman, Smartday, Guard Systems, Spotguard, Paikannin.com og MyFleet

Om lag 322 000 personer er frilansere. Av disse hadde i underkant en av fire frilansoppdrag som eneste inntektskilde. Etter utbruddet av korona har mange frilansere mistet oppdragene sine, og dermed også inntektsgrunnlaget 24SevenOffice tilbyr flere måter å føre tid. Timeføring brukes som oftest når du skal fakturere tid på tjenester, men er også mye brukt for å ha kontroll på interntid og hva den enkelte bruker tiden på fra dag til dag • Lønnsarter: Leveres med de mest brukte lønnsarter. I tillegg kan egne lønnsarter enkelt defineres. • Skattetabeller: Årets og fjorårets skattetabeller følger systemet. Automatisk oppdaterte skattetabeller for hver enkelt person ved innsending av data til skattedirektoratet. • Termin og årsoppgaver: Automatisk innsending vi Altin Når det gjelder overnatting med kokemuligheter, så er det viktig å være klar over at denne satsen bare kan utbetales til ansatte på yrkesreise. Pendlere kan fra 2018 ikke lenger få dekket kost på reiser med overnatting når det er mulig å oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen

Navigering til arbeidstypetildelingen

SunPro Lønn har en utrolig fleksibel måte å bygge opp lønns- og trekkarter (vi kaller dem bare for lønnsarter heretter) på, noe som gjør at programmet tilpasser seg så godt som ethvert formål.. Fra og med lønnsåret 2006 har vi likevel innført en standard lønnsart-tabell, som brukerne selv ikke skal kunne overstyre.Dette gjør vi etter påtrykk fra en del av våre kunder, som synes. Lønnsarter kan justeres Du må ha et sett lønnsarter for å kunne kjøre lønn. Ved første gangs oppstart kan du tradisjonelt importere et standard lønnsartregister, men i Sumango Lønn kan lønnsartene tilpasses av brukeren selv. Dermed sparer man kostnader på konsulentstøtte I startfasen vil vi kartlegge lønnssystem, antall ansatte, deres nåværende rutiner for lønnskjøring, samt hva slags lønnsarter de ansatte har. Dette kan være skiftarbeid, offshorearbeid, overtid, fastlønn, timelønn, behov for reise og utlegg, osv Ingen begrensning på antall lønnstakere, eller lønnsarter. Prosjekt eller avdeling. Automatisk bokføring i Admin 1 regnskap. Automatisk remittering (Telepay). Offentlige oppgaver: A-melding kan sendes, hentes, erstattes. Bestilling og henting av skattekort elektronisk. Passordbeskyttelse av systemet

Det er mulig å velge flere lønnsarter som grunnlag. Da klikker man på «Ny rad» og legger til en ny lønnsart. Når grunnlaget for prosentberegningen er spesifisert, så kan man registrere et fast tillegg eller trekk med prosentberegning på denne lønnsarten via ansattdetaljene og fanen «Arbeidsforhold» I dette kurset lærer du å kjøre lønn i en bedrift. Vi starter med en teoretisk gjennomgang av lønnsområdet, med temaer som lønnsbegrepet, lønnsarter, overtid, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser, skatt, feriepenger og så videre Lønnsarter som normalt benyttes er for overtidstillegget. Huk eventuelt av for Bruk i flekskonto, men KUN om lønnsmodellen er MÅNEDSLØNN, og dere benytter fleksitid i virksomheten dersom både time og tillegget skal til flkeskonto. Klikk på Legg ti Vi går igjennom det du trenger for korrekt årsavslutning og hvordan koronatiltak har påvirket lønnsområdet for 2020. Fra 2021 skal a-meldingen inneholde informasjon til forsikringsselskapene, vi viser endringene du må gjøre i Huldt & Lillevik Lønn for korrekt rapportering. Kursene 26. november og 10. desember vil være webinar Grunnleggende kurs som vil gjøre deg i stand til å kjøre lønn i bedrift. I dette kurset lærer du å kjøre lønn i en bedrift. Vi starter med en teoretisk gjennomgang av lønnsområdet, med temaer som lønnsbegrepet, lønnsarter, overtid, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser, skatt, feriepenger og så videre

Gjør lønnskjøring lettere! Med Mobile Worker integrert mot Huldt og Lillevik og Visma, får du et lønnssystem sammen med et prosjektstyringsverktøy. Kontakt oss ASCO har de en rekke ulike arbeidsområder, og derfor mange forskjellige lønnsarter, timearter og prosjekter som er aktive. ASCO valgte for flere år siden at Proplan Time var programvaren de trengte for å forenkle timeprosessene i bedriften

Aktiver tjenesten nå. Integrasjonen mellom Visma eAccounting og Mobile Worker leveres av ConnectMyApps.1) Det er raskt og enkelt å komme i gang, konfigureringen tar kun 5 min ved hjelp av en «Quick Start wizard» og ingen tekniske kunnskaper kreves • Opprett lønnsarter for reskontro. Lønnsartene må ha behandlingsregel «7 Hent kundesaldo» eller «8 Hent leverandør saldo». F.eks lønnsart 420 • Registrer lønnsarten som fast lønnstransaksjon på den ansatte i fanen «Faste transaksjoner» eller som en variabel lønnstransaksjon i skjermbildet «Lønnsregistrering» AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 Mange har bidratt til denne rapporten som er utarbeidet på vegne av arbeidsutvalget fo Lønnsarter: Definer hvilke lønnsarter som skal tilhøre valgte gruppe. Som standard er alle lønnsarter valgt. Klikk bort haken i boksen Inkluder alle lønnsarter i gruppen for å definere nærmere. En lønnsart kan tilhøre flere grupper. Gjenta samme prosedyre for Tillegg, Enhetstillegg og Diett 3) Lønnsarter: Bestemte arbeidstyper er gjerne knyttet opp mot bestemte lønnsarter. Eksempelvis er gjerne arbeidstypen Ordinærtid knyttet opp mot enten Timelønn og/eller Fastlønn. For at man senere skal kunne knytte en bestemt arbeidstype mot en bestemt lønnsart, må man først ha laget lønnsarten

Logg inn - Sykehuspartne

 1. Lønnsarter rapport. Det er mulig å kjøre kontrollrapport basert på lønnsarter i systemet for lønn eller HR. Rapporten hører hovedsakelig til under funksjonalitet for timer og er dokumentert her. Dersom man fyller timelisten f.eks. med lønnsarter i form av vakttillegg o.l. basert på tidsskjemaene.
 2. Lønningsregnskap, regnskap som omfatter lønnsavregning for hver enkelt lønnsmottager og intern avregning av lønnskostnadene, deres fordeling på lønnsarter og kostnadssteder. Hver enkelt lønnsmottager skal ha kopi av lønnsavregningen, samtidig som bedriften skal ha de samlede beløp for hver del av lønningene og for hvert trekk. Alle arbeidsgivere plikter å sende ligningsmyndighetene.
 3. Aktuelle lønnsarter for honorarer Honorarkrav må registreres mot korrekt lønnsart for å sikre korrekt utbetaling og rapportering. Denne lønnsarten skal brukes ved honorarkrav eller krav for tapt arbeidsfortjeneste til Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker: Lønnsart 5534: Honorar utvalg
 4. Ikke fritt valg - Du kan ikke bare velge om du vil ha tabell- eller prosentkort, men likningsmyndighetene vil regne ut hva som er best for din økonomiske situasjon, sier informasjonsdirektør i Skatteetaten, Lise Halvorsen
 5. 3.Velg Meny / Innstillinger / Lønnsarter Du må ta en gjennomgang av lønnsartene for å sette hvilke lønnsarter som skal være inkludert i rapporten. På lønnsartene har det kommet ett nytt felt, FNO rapportering. Spesifiser her hvis lønnsarten skal være med på rapporteringen
 6. Eksempel lønnsarter In business for people. Aktivere feriesaldo Eksempel: Feriesaldo aktiveres fra 1. Januar 2015 Ansatt registeret, fane for Timeliste Inngående saldo, Time vedlikehold, Juster saldoer (ferie) Feriesaldo: Ny ferie må legges inn hvert år. Her 187,5 timer = 5 uker a 5 dager a 7,5 time

Lønnsarter - Mamu

I Norge. Norges eldste fagforening som fortsatt eksisterer er Norges Farmaceutiske Forening, stiftet i 1858.Den nest eldste som fortsatt eksisterer er Den Typografiske Forening, stiftet i 1872.. En stor del av fagforbundene er tilknyttet Norges største lønnstakerorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge ().Denne organisasjonen representerer over halvparten av alle som er tilknyttet en. Angi aktuelle lønnsarter: I periodelønn legger du inn lønnsart(er) for normal timelønn - standard lønnsart 5 - Timelønn I tilleggslønn legger du inn andre variable lønnsarter som skal med i OTP grunn-laget. Veiledning elektronisk lønnsfil Visma Lønn. 8 12

Livsoppholdssatser - regjeringen

Simployers innføringskurs i lønnsarbeid er for deg som er ny i faget. Kurset gir deg oppgaveforståelse og juridisk rammeverk, slik at du får kontroll over det praktiske arbeidet og ansvaret som lønnsmedarbeider. Dette digitale seminaret erstatter for tid vi sliter litt og vil høre om dere har vært borti noe sånt... ene kreditten vår har gått så langt som til inkasso/namsmann og da fikk vi skrive hvor mye i mnd vi greide betale..egentlig greier vi ikke noe ,har tatt opp for mye gjeld men det er en annen sak.ihvertfall så fikk vi brev i dag at dem skal trekke 3 ganger så mye som vi egentlig hadde skrevet Alle lønnsarter med lønnsbeskrivelse rapportert med antall. Pass på at det kun er lønnsarter for faktisk timelønn som er satt opp med denne lønnsbeskrivelsen, slik at hver time blir rapportert kun en gang. Eventuelle tillegg som er knyttet til antall timer, må du rapportere som tillegg. Provisjon og prosentløn Nå har vi lansert den nye siden for oppsett av lønnsarter og tillegg. Denne er basert på vårt nye designsystem, akkurat som den nye brukeroversikten Konvertering av lønnsarter Konvertering av lønnsarter brukes når vi skal forbigå normaltid/mertid-regler for et bestemt klokkeslett og overkjøre til en konkret lønnsart. Denne artikkelen forklarer hvordan man setter opp enkel konvertering og dobbel konvertering av tid

I lønnssystemet vårt finnes det flere ulike lønnsarter. Derfor kan lønnsslippene til medarbeiderne dine se forskjellige ut. Norlønn viser deg hvordan lønnslippen vanligvis vil se ut for en medarbeider med fastlønn. Her forklarer vi også hva de vanligste lønnsartene som kan stå oppført på lønnsslippen betyr. Elektronisk kommunikasjo Lønnsarter avtalt fastlønn per måned, 14-dager, uke, eller time per 1. oktober, eller nærmest mulig 1. oktober. For timelønte skal det oppgis avtalt timelønnssats og antall betalte timer ved siste lønnsutbetaling. Dersom det ikke er mulig å oppgi timesats, oppgi eventuelt akkumulert timelønn og timeantall ved siste lønnsutbetaling. NB Lønnsseksjonen har systemansvar for Visma Timelønn og vedlikeholder lønnsarter, regnskapsarter i henhold til gjeldende lovverk. Endringer foretas fortløpende slik at du til enhver tid kan benytte deg av et oppdatert system som gir riktig utbetaling. Det er også Lønnsseksjonen som månedlig innhenter alle timelistene Firmainnstillinger. Firmainnstillingene åpnes ved å velge Innstillinger og så velge Firmainnstillinger i menyen.. Med hjelp av informasjon du legger inn, tilpasser du programmet til firmaets behov. De fleste firmaopplysninger oppgis allerede i Startguiden. Opplysningene om ditt firma brukes blant annet på fakturaer og andre utskrifter i tjenesten

1. Velg innstillinger >> Lønnsarter og se at lønnsart 1 Fast lønn er valgt. 2. Trykk på Kopier lønnsart - knappen Velg f.eks. artnr 151 og lønnsartnavn kan være Trekk i lønn for ferie og hak av selskap og trykk kopier-knappen. 3. Lukk vinduene og velg art 151 Trekk i lønn for ferie. 4 - Lønnsarter - Egne lønnsarter, bruk av beregningsregler og formler - Lønnsavstemming - Hvordan fungerer dette - Årsoppgjør Pris: Kr 990,-Varighet: Ca. 1 timer. Autorisasjon: 0,5 t annet og 0,5 t skatt/avgif Korrekt behandling av lønnsarter; Skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering på a-meldingen; Skattefrie- eller -pliktige naturalytelser; Korrekt beregning av sykepenger og feriepenger; Tilleggstoff: I tillegg får du tilgang til følgende digitale videoer i 3 måneder fra kursdato: Alt du trenger å vite om arbeidsgiverperiode Hvis det er forskjellige lønnsarter på aktiviteter som det brukes samme timeart på,så kan du overstyre dette her. Du vil finne igjen informasjonen via Ajourhold > Aktiviteter > Lønnseksport . Eksempel 1. Dette eksempelet viser time for time dvs. brukes ved vanlig timeføring. Eksempel 2. Eksempel 3 Lønnsarter, funksjoner, prosjekt og art for kontering av utgifter hentes inn til skoleeier fra HR-systemet. For at skolene skal slippe å måtte forholde seg til verdier for kontering som de ikke skal benytte på egen skole, må skoleeier tilgjengeliggjøre de som skal kunne benyttes for de ulike skolene

Overtiden skal registreres på aktuell dato. Du kan velge mellom følgende lønnsarter: 1015 - overtid 50% for utbetaling av overtid 1016 - overtid 100% for utbetaling av overtid 1017 - overtid avspas. 50% for avspasering og utbetaling av overtid 1018 - overtid avpsas. 100% for avspasering og utbetaling av overti Se på lønnstransaksjoner og rydde opp i lønnsarter som ikke lenger er i bruk; Rydde opp og slette feilopprettede stillinger; Dato: Fra 4. august 2020 til 31. desember 2020 Tilgang i 6 måneder fra registreringsdato. Pris: NOK 1750 Register deg her e-læringskurs: Lønn- Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner i Unit

Ved registrering av lønnslinjer på lønnsarter kan du registrere detaljer på Lønns- og trekkoder umiddelbart i forbindelse med lønnsregistrering ved å klikke på knappen Rediger tilleggsfelt(er). Når informasjon er registrert på en lønnsart, vil knappen Tilleggskodeinfo vises. Gratis Faktura Mini-Q programvare. Innhold og egenskaper: 1 regneark for faste opplysninger om firmaet som utsteder fakturaene. 1 regneark for registrering av hver faktura (faktura-, kunde- og vareopplysninger). 1 regneark for utskrift av fakturaer til printer eller PDF-dokument. Begrensninger: En fil Mini-Q tar kun fakturaer for ett kvartal (3 måneder) Opprett lønnsarter (kopieres fra mor-tabell) Lag samlet avlønning for lønn januar-august med dato 31.08.2017 (ikke send a-melding for august) Lag avlønning for september og send første a-melding Hvis overgangen skjer før feriepenger opptjent i fjor er utbetalt Oseberg Solutions tilbyr ulike tilleggsprodukter tilknyttet forretningsløsningene: Oseberg Direkte Bank, Oseberg Lønn, Oseberg Dokument, Oseberg Brønnøysund Oppslag, Oseberg EHF, Oseberg Postnummer Import, Consignor, Document Capture, SAF-T. Les mer

Velg hjem fra menyen oppe til venstre -> timeseddel -> Liste og skriv 5160 i søkefeltet. Da kommer alle poster med lønnsart 5160 opp. (Kan også brukes til andre lønnsarter Hvilke lønnsarter er det halv skatt på? Svar. Forskuddstrekk på ordinær lønn vil bli halvert. For lønnsarter som er definert med Prosent i Grunnlag Skatt, beregnes fullt forskuddstrekk. Dette gjelder også eventuelt påleggstrekk og frivillig forskuddstrekk.. Dersom du benytter Tripletex for lønnskjøring, kan du hente ut timer fra Timerabbit for overføring direkte til lønnssystem. Slik tar du i bruk integrasjonen med Tripletex 1. Aktiver lisens Gå til «Valg og lisenser» og «Lisenser» og bestill lisensen «Tripletex». 2. Legg inn lønnsarter For at overføringen skal bli korrekt, må du legge inn samme [ Unit4 Kompetansesenter http://www.unit4.com/no/tjenester/kurs Innhold Standardkurs eller bedriftsintern opplæring..

Er det snakk om fastlønn, timelønn, mye varierte tillegg, spesielle varianter av lønnsarter/typer, nettolønnsordning eller Utenlandske ansatte? Er det behov for integrasjon mot andre systemer, slik som: Timeregistering (Visma.net Time) Fraværsregistrering (Visma.net Calendar) Reiseregninger og utlegg (Visma.net Expense) Tredjeparts løsninge Med Mobile Worker integrert mot Uni Økonomi får du samlet verktøyene for både økonomistyring og prosjektstyring i din bedrift. Kontakt oss for pris i dag Holte Time er et digitalt verktøy for timereigstrering. Regfistrer timer og kostnader på mobil eller pc. Gir god oversikt og full kontroll i prosjekter Alle lønnsarter i lønnssystemet må derfor gjennomgås og erstattes med ny beskrivelse av arbeids- og inntektsforhold. Avklar ansvarsfordeling med leverandøren av lønns- og personaldatasystemet. Vurder om tilgrensende systemer påvirkes av oppgradering av lønns- og personaldatasystem Lønnsarter består av en ID og et navn, disse henter du fra lønnsprogrammet ditt. Innstillinger. Du kan sette en standard lønnsarter for timeføringer. Du kan velge om brukere selv skal kunne sette lønnsart når de registrerer timer, eller om dette skal være forhåndsdefinert og låst. 3

Behandlingsmåter - lønnsarter - PowerOffice Hjelpesente

Siden for oppretting og redigering av dietter er nå fornyet, og samtidig flyttet inn som en tab i Lønnsarter (Firmainnstillinger -> Lønnsarter Bruk av lønnsarter for registrering av overtid, avspasering osv Registrere ansatte Ansatte legges inn i hovedmenyen under Administrasjon og Ansatte Før bruken av a-meldinger til pensjonsformål kan realiseres, må en rekke forhold avklares, for eksempel om det er mulig å skille lønnsarter som skal være pensjonsgivende, fra de som ikke er det. Videre må det foretas endringer i flere lover og regler knyttet til innholdet i a-meldingen, hjemler for både å levere og å hente ut informasjon, m.m Lønnsarter / tillegg / diett; Varer; Importdata fra SmartDok: Materialforbruk på prosjekt; Timeregistrering mann og maskin; Tillegg og enhetstillegg til timeføringer; Diett for ansatt; Massetransport; Se også smartdok.no for mer inf

Lønnsarter - KOM I GANG MED UNI ECONOM

 1. Lønnsarter - inntekter Bidrag BV Barnehage/SFO. Barne-og familietjenesten desember 2008 -Marit E. Aksnes 10 Juridisk bistand og konsulenttjenester, 2007 og per 30.10.08 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 2007 2008 Juridisk bistand Konsulenttjenester
 2. lønnsarter -int. Konsulenttjenester. Juridisk bistand. Regnskap 2007 og 30.10.08- advokat og konsulent. Fosterheimsgodtgjøring. Tiltak utenfor hjemmet-prognose 2008. Arbeidsgiveravgift. Opphold i BV-institusjon. Bidrag barnevern. Andre refusjoner fra state
 3. Toggle navigation. Hva er Uniconta; Moduler; Forhandler; Priser; Search; Univisor; unipedi
 4. erer ikke mellom mennesker og roboter, men gir alle muligheten til å bruke Traveltext like effektivt
 5. Lønn i staten - DF

Altinn - A-melding - alle skjem

 1. Lønnsartdetaljer - Tripletex
 2. Lønn og lønnsystemer - eStudie
 3. Forskuddssatser og bilsatser - Skatteetate
 4. Oversikt over lønnsarter i timeliste
Pensjon og OTP i Payroll | BrukertipsAnsattimport (video)Skattetrekk
 • Sommertid 2017 norge.
 • Ørret i form med grønnsaker.
 • Wasserhaus hermersberg speisekarte.
 • Evangeliums christen gemeinde kaiserslautern.
 • Download remote desktop windows.
 • Gressklipper stihl.
 • Carla bruni et sa fille.
 • Hackerzelt reservierung 2017.
 • Ef core mac.
 • Matteus symbol.
 • Animal nacional de mexico.
 • Skjule bilder samsung s7.
 • Dodge challenger srt hellcat 2015.
 • Tørketrommel lin.
 • Akvariet årskort.
 • Cinestar greifswald.
 • Matrise kalkulator.
 • Protokoll valg av styre forening.
 • Vektnedgang blogg.
 • Bjørg nordli mathisen.
 • Ølglass kitchn.
 • Apple nyheter 2018.
 • Septischer schock icd 10.
 • K rauta bromma stänger.
 • Skien postnummer.
 • Antagonist trening.
 • Sony a6000 hvit.
 • Find your windows 7 product key.
 • Hjemmelaget grill.
 • Frauenfeld zeitung.
 • Xenos posters.
 • Toter in varel.
 • Lovise navn.
 • Sänggavel trä diy.
 • Leilighet til salgs sarpsborg.
 • World برنامج.
 • Garderobemannen prisliste.
 • Selskapslokaler trondheim sentrum.
 • Adobe label maker.
 • Directx update.
 • Download mp3 geisha jika cinta dia.