Home

Lærerutdanning ntnu

Du velger utdanningen ut fra hvilken aldersgruppe du vil arbeide med. Du kan velge lærerutdanning enten for trinn 1-7, 5-10 eller 8-13, og du kan velge masterutdanning innenfor alle undervisningsfag i skolen. Foto: Elin Iversen/NTNU Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag Institutt for lærerutdanning er lokalisert på Kalvskinnet campus. Institutt for lærerutdanning er fordelt i flere bygg: Lysholmbygget, Akrinn og Gunnerusbygget Med lærerutdanning kan du også gå inn i andre yrker hvor ledelse og menneskekunnskap står sentralt. Videre studier. Våre masterutdanninger er skreddersydd for deg med grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn. På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Læringsutbytte Institutt for lærerutdanning; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Institutt for lærerutdanning. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Søk i denne samlingen: Søk Nye registreringer. Student.

Lærer- og lektorutdanning - NTNU

NTNU har lange ventelister til de aller fleste lærerstudier, studentene er godt tilfredse og frafallet i studiene er delvis blitt oppsiktsvekkende lavt. Årlig tar vi nå inn nesten 400 studenter bare til grunnskolelærerutdanningene Kunnskapsbase, brukerveiledninge Oppfølgingslærer er en representant for Institutt for lærerutdanning, NTNU, og har det overordnede ansvaret for studenten gjennom praksisperioden. Praksislærer og oppfølgingslærer samarbeider om sluttvurderingen av studenten. Ved uenighet mellom partene har NTNU myndighet til å avgjøre den endelige vurderingen

Lærerutdanning for trinn 1-7 foregår i dag på hele 21 ulike campus med 36 opptaksrammer i Samordna opptak. På NTNU har vi økt tilbudet med 16 % (46 nye tilbud) og har en venteliste på 280 søkere Institutt for lærerutdanning ved NTNU påpeker ofte at den er landets største. Hvis ikke landets største lærerutdanning skal ha råd å beholde kunstfagene, hvem har det da? Jeg er bekymret for kunstfagenes plass i lærerutdanningene i hele landet For kopi av vitnemål fra tidligere høgskoler som nå er endel av NTNU: Høgskolen i Gjøvik: eksamen@gjovik.ntnu.no; Høgskolen i Ålesund: studier@alesund.ntnu.no; Høgskolen i Sør-Trøndelag: Ta kontakt med fakultetet som studiet er en del av i dag. Duplikat # Dersom vitnemålet ditt er tapt, kan du søke om å få et duplikatvitnemål Underfinansiert lærerutdanning ødelegger reformens intensjoner. Utdanning. 04.11.2020. Eli Smeplass Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Les mer. Utdanning. Boks 9191 Grønland. 0134 OSLO. Tlf 24 14 20 00. Faks - redaksjonen@utdanningsnytt.no. utdanningsnytt.no. Antall lesere 218 000. TNS Gallup F&M 2011 En lærerutdanning gir deg verktøy til å drive god og variert undervisning i disse fagene. Gjennom praksisopplæring får du dessuten et godt innblikk i alle sider ved det å være lærer. I praksisopplæringen får du veiledning av en erfaren lærer som gir deg trygghet og mulighet til å utvikle deg som framtidig barneskolelærer

Gjelder for du som er student ved NTNU, Institutt for lærerutdanning, 3. studieår og som gjennomfører praksis i utlandet. Når du gjennomfører praksis i utlandet vil du . få erfaring i å arbeide som lærer i en flerkulturell skole og med tilpasset opplæring, og kunne beskrive hva det vil si å arbeide som lærer for elever med ulik bakgrunn Inger Langseth Inger Langseth er dosent i fremmedspråksdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.Hun arbeider spesielt med digitalisering av undervisning og læring og leder NTNUs Program for digitalisering av utdanningsområdet, NTNU Drive Institutt for lærerutdanning. Browse by. By Issue Date Authors Titles Subjects Document Types Journals. Search within this collection: Go Recent Submissions. Estado de flow del alumnado y su actitud hacia el proceso de enseñanzaaprendizaje de Educación Física . NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Rådgiver ved Program for lærerutdanning. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Vattøy, Kim-Daniel (Doctoral theses at NTNU;2020:265, Doctoral thesis, 2020) The objective of the thesis is to examine conditions that facilitate feedback practice as responsive pedagogy in teaching English as a foreign language (EFL) Anne Charlotte Torvatn, førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning, NTNU. Les mer. Universitetsavisa. NTNU, Høgskoleringen 1. 7491 TRONDHEIM. Tlf 73 59 53 03. Faks - tips@universitetsavisa.no. www.universitetsavisa.no. Flere saker fra Universitetsavisa. Kritisk til manglende informasjon om forsinkede retningslinjer Rammeplaner for høyere utdanning fastsettes av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd. Rammeplanene er forskrifter til loven Program for lærerutdanning Deres dato 22.10.2014 Deres referanse 14/4955 Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 7491 Trondheim E-post: Jonsvannsveien 82, Trondheim +47 73 59 19 90 Charlotte Gaertner postplu@plu.ntnu.no Telefak

Kontakt - Institutt for lærerutdanning - NTNU

 1. Forskere fra NTNU, institutt for lærerutdanning, har gjennomført forskningsarbeid ved Mausund feltstasjon på Stor-Aursøya på Mausund i Frøya kommune på Trøndelagskysten
 2. Inger Langseth . Inger Langseth er dosent i fremmedspråksdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun arbeider spesielt med digitalisering av undervisning og læring og leder NTNUs Program for digitalisering av utdanningsområdet, NTNU Drive
 3. NTNU Beta . Lacuna Matata - et beta-prosjekt for annotering. Year Term . Year . Term . HVER1006 Vernepleie som profesjon. Fall, 2019-2020 Her kan ansatte ved Institutt for lærerutdanning teste plattformen Lacuna. Sandkasse for Psykisk helse. Winter, 2019-2020. Taught by: Jørn Østvik
 4. Blar i Institutt for lærerutdanning på dokumenttype Doctoral thesis (Doctoral theses at NTNU;2019:307, Doctoral thesis, 2019) Denne avhandlingen ser på hvilke betingelser som kreves for gjennomføring av en intervensjon der det kommersielle dataspillet Minecraft brukes som medierende artefakta i klasserommet
 5. Lektorutdanningen i samfunnsfag er for deg som vil vite mer om store og små samfunnsspørsmål og lære hvordan du kan formidle nysgjerrighet og kunnskap om samfunnet videre. Studiet kombinerer lærerutdanning med en mastergrad i sosiologi eller statsvitenskap. Sosiologi er studiet av mønstrene og prosessene i samfunnslivet, og statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i og mellom.

Stillingstittel: Førsteamanuensis i samfunnsfag ved Insitutt for lærerutdanning (145924), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) passer for deg som er interessert i å bli lærer, vil skape engasjement for faget ditt og har høyere utdanning. FPPU innen allmennfag (FPPU-A) er et tilbud til deg som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning, men som mangler PPU for å kunne bli fast tilsatt som lærer

Lærerutdanning i Trondheim. Nedenfor finner du utdanninger som matcher søket Lærerutdanninger i Trondheim. NTNU. Masteren i norskdidaktikk er for deg som ønsker å bli en ressursperson i norskfaget på småskole- og mellomtrinnet. Skolen trenger... Master, 2 år Institutt for lærerutdanning; Vis innførsel; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Etisk blikk på IKT-støttet lærerutdanning : rapport fra et delprosjekt knyttet til forsøket med IKT-støttet allmennlærerutdanning på Høgskolen i Sør-Trøndelag 2001-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant. Institutt for lærerutdanning [1297] Institutt for pedagogikk og livslang læring [1849] Institutt for psykologi [1516] Institutt for sosialantropologi [181] NTNU i Ålesund [12] Publikasjoner fra CRIStin - NTNU [19357] Publikasjoner fra Cristin - St. Olavs hospital [301 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, ble opprettet i 1996 som en videreføring av Universitetet i Trondheim. Fra 1. januar 2016 er NTNU slått sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag og høgskolene i Gjøvik og Ålesund. Det nye NTNU er dermed landets største universitet, med nesten 40 000 studenter og 6500 ansatte. Med faglig tyngdepunkt innen teknologi og.

Grunnskolelærerutdanning 1

 1. Jesper Petersen (45), førsteamanuensis/nestleder forskning - Institutt for lærerutdanning, NTNU Stephen Dobson (57), dekan - Faculty of Education, University of Wellington New Zealand Tine Arntzen Hestbek (53), fungerende dekan - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU
 2. NTNUI er norges største studentidrettslag og tilbyr over 50 ulike idretter. Vi har noe for alle, enten du ønsker å satse eller bare trenger litt trening
 3. NAFOL-studenter disputerer. Åsta Birkeland disputerer 20. november ved NTNU.Avhandlingens tittel: «Contradictory cultural formation ideals in a time of increased emphasis on individualization - a cross-cultural study of kindergarten practices in China and Norway»
 4. NTNU Institutt for lærerutdanning. På denne siden finner du referanser fra NTNU Institutt for lærerutdanning. Uttalelsene stammer fra vårt samarbeid og fra de foredragsholderne vi har hatt ute. Hvis du ønsker en utdypning, så er du alltid velkommen til å kontakte oss
 5. - Man bør spørre seg, hvor mange timer man har til å undervise om islam i løpet av et år, og hvor mange av dem det er rimelig å vie til terror, sier Camilla Stabel Jørgensen, førsteamanuensis ved institutt for lærerutdanning på NTNU med ansvar for undervisning i Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) til Klassekampen
 6. Inger Langseth. Inger Langseth er dosent i fremmedspråksdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun arbeider spesielt med digitalisering av undervisning og læring og leder NTNUs Program for digitalisering av utdanningsområdet, NTNU Drive

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Førstekonsulent NAFOL ved Program for lærerutdanning. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Iversen, Harald M.; Otnes, Hildegunn. (2012) Sjangrer og skrivehandlinger i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet. FoU i Praksis 2011

NTNU Open: Institutt for lærerutdanning

Mye står på spill når lærerutdanningene underfinansieres

 1. Tittel Sted Fra Til; Møte i utvidet ledergruppe 12.6.2017 Moholt, møterom D323: 12.06.2017 12.06.201
 2. I lærerutdanning for 8.-13. trinn får du både kunnskap og veiledning i praksis i forhold til elevgruppen du møter i skolen. For å kvalifisere deg som lærer på yrkesfag er hovedveiene PPU-Y og den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen (YFL) - utformet som Bachelor med muligheten til å ta en master senere
 3. Fredrik Shetelig (60), dekan - Fakultet for arkitektur og design, NTNU. Ulf Norwall (53), ansvarlig prosjektutvikling, Peab Sverige AB. Dekan - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Ali Reza Behbahani (50), student Trondheim. Jesper Petersen (45), førsteamanuensis/nestleder forskning - Institutt for lærerutdanning, NTNU
 4. Institutt lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Fakultet for realfag og teknologi tilbyr studietilbudene praktisk-pedagogisk utdanning i realfag og naturbruk, lektorutdanning i realfag, samt videre- og etterutdanning av lærere. I tillegg til undervisning har vi også et aktivt forskningsmiljø med både nasjonale og internasjonale prosjekter

Institutt for lærerutdanning ved NTNU og Det Europeiske Wergelandsenteret har utviklet lærings- og refleksjonsmateriell for lærere og lærerutdanning om 22. juli 2011 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet NTNUs campuser, eller universitetsområder, ligger fra 1. januar 2016 i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.Dette er et resultat av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund.Fra 1996, da NTNU ble opprettet, frem til fusjonen i 2016, lå alle universitetsområdene i Trondheim Gunilla Eide Isaksen Universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning i NTNU Trondheim-området, Norge 92 forbindelse

NTNU Open: Utfordringer og risikoer ved uttrekk i kommunal

Skoleelever trenger lærere med ulik bakgrunn og historie, som kan skjønne elevenes ulike forutsetninger. Lærere som husker hvordan det var å være skoleelev, og som forstår. Som grunnskolelærer er din relasjon til elevene viktig. Du er både en rollemodell, motivator og kunnskapsformidler. Da er det viktig at du har kunnskap om barn og unges utvikling og læring. Ved NLA Høgskolen får. NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag Førstekonsulent HR hos NTNU - Institutt for Lærerutdanning Trondheim-området, Norge 236 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt NTNU - Institutt for Lærerutdanning. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Rapporter denne profilen Om. Program for Lærerutdanning, NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Rapporter denne profilen; Aktivitet. Legens magi er netop udkommet. Jeg er glad for ministerens udmelding om, at det er legemiljøer, der skal være i fokus nu. Det ligger i tråd med mit..

Eksamensoppgaver - Lærerutdanning - Wiki - innsida

Praksis i grunnskolelærerutdanningene - Wiki - innsida

LES BAKGRUNN: - Tallene viser stor turnover.Det kan se ganske heftig ut. Det er gjort atskillige undersøkelser om hva skoleledere finner krevende i jobben.Svaret er selvsagt omfattende og inneholder mange momenter. I norsk sammenheng er det et forhold som har gått igjen i flere ti-år: Rektorene føler seg presset bort fra den oppgaven de selv synes er viktigst og som de helst vil bruke. Kari Jorun Blakkisrud Hag (født 4. april 1941 på Eidsvoll) er en norsk matematiker.Hun er professor emerita ved Institutt for matematiske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hennes fagområde er geometrisk funksjonsteori. I tillegg til forskning, har hun blant annet engasjert seg i lærerutdanning og likestillingsarbeid Stillingstittel: Stipendiat i kulturskoleutvikling ved Institutt for lærerutdanning (137177), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte Stillingstittel: Rådgiver ved administrasjonen for Institutt for lærerutdanning (145681), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte Førsteamanuensis i pedagogikk, Program for lærerutdanning, NTNU Erling Lars Dale, Nils Gilje og Sølvi Lillejord: Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet Bokanmeldelse Erling Lars Dale, Nils Gilje og Sølvi Lillejord: Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet Cappelen Damm Akademisk, 2011. 250 sider

Begge synes NTNU har taklet denne ekstraordinære perioden bra, i hvert fall ved deres institutt. - Det var bra de fikk opp egne klistremerker med QR-kode på hver kurv. Før det ble det sammenstimling for å registrere seg, sier Eikeland. - Nå minner du meg på at jeg må registrere meg, sier Nielsen. Begge tar mobilen tett inn på QR-koden I kombinasjon med lærerutdanning gir mastergraden deg også en meget solid utdanning for skolerådgiving og kan også være relevant for arbeid innenfor NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Tilbys ved: NTNU i Trondheim. Lignende utdanninger. Karriereveiledning og rådgivning 23 utdanninger. Pedagogikk 67 utdanninger Denne siden er sist oppdatert 26. februar 2020. Innholdet er levert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål om denne utdanningen

Video: Hva skjer med søkingen til lærerutdanningene

NTNU får millioner til digital lærerutdanning Fem høyskoler og universitet har fått midler fra regjeringen til prosjekter som skal gjøre lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale. Til sammen 89,6 millioner kroner vil bli delt ut til prosjekter ved høgskolene i Sørøst-Norge, Volda og Østfold, sammen med NTNU og Universitetet i Agder ved NTNU og HiST En integrert lærerutdanning Alle deler av studiet er innrettet mot at studentene skal bli yrkesfaglærere eller lede annen opplæring Alle elementer gjennom hele studiet (helhet og sammenheng) Treårig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag -Jarle.Landro@plu.ntnu.no 10

Institutt for lærerutdanning NTNU 7491 Trondheim. E-post : svein.a.sikko at ntnu.no Kontoradresse : G412, Gunnerus gate 1 Telefonnummer : 73 55 99 04 Velkommen til NTNU Praksisweb Se om oss for mer informasjon om tjenesten. Logg deg inn med NTNU-Feide for å få tilgang til løsningen. Forsikre deg om at du har aktivert NTNU-brukeren din. Hvis du har aktivert brukeren din, men glemt passord eller brukernavn ditt sjekk her Det er førsteamanuensis ved institutt for lærerutdanning ved NTNU, Ola Harstad, som er prosjektleder for Lydrik(k). Sammen med Sindre Dagsland og Even Igland Diesen, som er førsteamanuensiser ved det samme instituttet, har han jobbet hardt med prosjektet over tid, og innrømmer at det er stas å motta en såpass anerkjent pris som det Utdanningskvalitetsprisen er For ytterligere informasjon, kontakt Ola Harstad, Prosjektleder Lydrik(k) og Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning NTNU, ola.harstad@ntnu.no eller 980 25 833. Relaterte artikler. Digital konferanse om internasjonalt samarbeid Utdanningskvalitetsprisen har betydd mye. T = tekst hvor glosen er brukt for første gang. K = ordklasse: a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = ver

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Trondheim lærerhøgskole var en høgskole for lærerutdanning, etablert i Trondheim i 1959 under navnet Statens lærerskoleklasser i Trondheim.I 1994 ble skolen fusjonert inn i Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), som følge av høgskolereformen. Fra 1. januar 2016 inngår HiST, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Det skal de fortsatt gjøre innen et nytt NTNU der profesjonsprofilen innen helse, økonomi, teknologi og lærerutdanning blir enda tydeligere. Det er flere grunner til at dette er meget viktig. HF-disiplinene og forskningen vår er sentrale bidragsytere til breddeuniversitet og de spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å nå det strategiske målet om å være internasjonalt fremragende

Statsbudsjettet - dødsstøtet mot kunstfagene i skole og

2 Faglig Råd for Lærerutdanning I juni 2017 ble Lærerutdanning 2025 - Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene lansert av Kunnskapsdepartementet. I arbeidet med å følge opp målbilde i strategien ble det opprettet to nye fora: et partssammensatt forum Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) og et ekspertorgan Faglig råd for Lærerutdanning Representanter i UHR-Lærerutdanning. Oversikt over arbeidsutvalg, medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Lærerutdanning. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene. Publisert 01.11.2017 19.27. NTNU Jan Frode Hatlen. NTNU skole- og utdanningsforskning (5). Riksaasen, Rita. (2010) Læreren i skolen og samfunnet. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2356-9. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Riksaasen, Rita. (2007) Basil Bernsteins kodeteori - et verktøy ved. lærerutdanning (PLU) og de fakulteter/enheter som tilbyr undervisnings-fagene. Program for lærerutdanning er faglig ansvarlig for den praktisk-peda-gogiske delen, inkludert Ex.paed. Studiets oppbygging og struktur Femårig lærerutdanning er et helhetlig profesjonsstudium som setter fokus på læreryrket gjennom hele utdanningen

Vitnemål - Wiki - innsida

Ruth Grüters, førsteamanuensis ved norsk fagseksjon, Institutt for lærerutdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU Finsk skole er ikke alltid et godt forbild Anne Berit Emstad, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning, NTNU og Lise Vikan Sandvik, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning, NTNU Best å gi lærerne faglig påfyll i fellesskap Anne-Lise Sæteren, førsteamanuensis i spesialpedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU og Kjerstin Eithun Vang, universitetslektor i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU Master i utdanning og oppvekst fra NTNU Arbeidet i barnehager i Hønefoss, Trondheim og Oslo Høgskolelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen siden 201 FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Eikseth, Astrid Sofie Grude; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2010) Forskerblikk på utviklingen av mappevurederingsprosjekt i småskolen. FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning

Underfinansiert lærerutdanning ødelegger reformens

Peter van Marion, Program for lærerutdanning, Skolelaboratoriet, NTNU. [Inquiry] 1. Undervisning knyttet til virkelighetsnære problemstillinger 2. Finnes ikke nødvendigvis alltid et rett svar 3. Eksperimenter, «hands-on», skaffe informasjon 4. Selvregulert læring , elevautonomi 5. Talking science, argumentasjo Har tidligere undervist 9 år på bachelor og ulike mastergrader innenfor pedagogikk ved Instiuttt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Deretter fulgte en periode ved OsloMet på Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, før jeg endte opp på Avdeling for lærerutdanning og praktisk-pedagoisk utdanning (PPU) ved Høgskolen i Østfold Avdeling for lærerutdanning. Last ned visittkort. English version of this page Stilling. Stipendiat. Kontakt. linda.e.emilsen@hiof.no. Studiested. Halden. Kontornr. E1-040. Faglige interesser. Her kan du skrive om faglige interesser. Undervisning <Lenke til studieprogram/emne> <Lenke til studieprogram/emne>. Nils Naastad (f. 1952) er dr. art og førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Program for Lærerutdanning ved NTNU. Han har også lang erfaring som lærer i videregående skole og grunnskolen. Naastad har utgitt en rekke bøker og artikler NTNU - Det skapende universitet Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag

Nettmøte om søknad til samordna opptak - adressa

Praksis i utlandet i - innsida

Uteskole ved Program for lærerutdanning. NTNU Skole og lærer. 2015 · · Maria Brækstad, Gard Olve Sagen og Sara Dølvik Husbyn fra Partnerskap 3 forteller hva de har gjort sammen med elevene fra Hoeggen på uteskolen i dag.. Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Senteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå NTNU Skole og læringsforskning - Oppdragsforskning ved NTNU Program for lærerutdanning - SINTEF Teknologi og samfunn 2 daglige enn av å følge opp dette i læringsprosesser over lengre tidsspenn. Klasser med mange elever og liten tid til planlegging pekes på som begrensinger i dette arbeidet - Man bør spørre seg, hvor mange timer man har til å undervise om islam i løpet av et år, og hvor mange av dem det er rimelig å vie til terror, sier førsteamanuensis Camilla Stabel Jørgensen ved institutt for lærerutdanning på NTNU, til Klassekampen.. Hun peker på at forskning viser at å bruke dagsaktuelle hendelser i undervisningen om islam kan gi et skjevt bilde av religionen vurdering i skolen» (heretter FIVIS), utført ved NTNU Program for lærerutdanning i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn. Prosjektet har i sin helhet vært finansiert av Utdanningsdirektoratet. I arbeidet med denne rapporten har følgende forskere vært involvert: • Trond Buland, forsker ved NTNU Skole og utdanningsforskning

Smart læring LIVE digit

Skolelaboratoriet, NTNU, Trondheim, Norway. 498 liker dette. NTNUs Skolelaboratorium for matematikk, naturfag og teknologi er et bindeledd mellom skoleverk og universitet, høgskole og næringsliv Forløpere. NTNUs historie kan spores tilbake til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som ble opprettet under navnet Det Trondhiemske Selskab i 1760.Både Vitenskapsmuseet og NTNU Universitetsbiblioteket, som begge inngår i dagens NTNU, har sin opprinnelse i 1700-tallets vitenskapsselskap.. Ingeniørutdanningen i Trondheim begynte med Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1870

Wiki - innsida.ntnu.n

Professor i pedagogikk og kvalitativ forskningsmetode ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Dag Johannes Sunde Spesialrådgiver, Oslo kommune. Jon Marius Vaag Iversen Seniorforsker NTNU samfunnsforskning avd. Senter for Økonomisk Forskning, førsteamanuensis II NTNU Handeshøyskolen Vitenskapelig redaksjon 2019: Frøydis Hertzberg, Universitetet i OsloProfessor emerita ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UIO. froydis.hertzberg@ils.uio.no Jon Smidt, NTNU Professor emeritus i norskdidaktikk, avdeling for lærer- og tolkeutdannin 2014-2017: Nasjonal Forskerskole for Lærerutdanning (NAFOL) ved NTNU 1999-2002: Universitet i Oslo, Mastergrad i filosofi i spesialpedagogikk 1996-1997: Det Amerikanske Universitetet i Beirut Et års diplom i (Libanon) spesialpedagogik

Studiemiljø – matematikkdidaktikk 1Får 12 millioner for å forske på elevenes

NTNU. View Course. Om dette kurset. Med bakgrunn i ulike studier og erfaringer vi har gjort med egne praksisstudier, har praksisseksjonen ved Institutt for lærerutdanning (ILU) valgt å lage dette nettbaserte kurset som er et tilbud til våre nye praksislærere Janniche Lund-Teigås er student ved Program for lærerutdanning, NTNU 2011-2012, med bakgrunn bachelor i biologi, retning etologi, økologi og 26 evolusjonsbiologi

Teknologisk velvilje, eller mangel på sådanMatematikk 2 (1Familier med lav sosioøkonomisk status i barnevernet

NTNU Samfunnsforskning skal samarbeide med forskere fra pedagogisk institutt ved Stockholms Universitet i evalueringen. I Sverige har man lenge hatt egen rammeplan for skolefritidsordningen, og også en egen lærerutdanning for ordningen. - Dette gjør at man også har en lang tradisjon for forskning på og i kolefritidsordningen,. Assistant Professor Institutt for lærerutdanning NTNU august 2016 - nå 3 år 3 måneder. Trondheim-området, Norge. Universitetslektor i matematikk ved institutt for lærerutdanning på NTNU Webinaret et ledet av Irmelin Kjelaas som er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Kjelaas har sittet i læreplangruppa for Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og sitter nå i arbeidsgruppa som reviderer Utdanningsdirektoratets kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

 • Mammatrening bergen.
 • Zumba sko udsalg.
 • Sammenligning av saras nøkkel og gutten i den stripete pyjamasen.
 • The cranberries zombie 1916.
 • Brackets windows download.
 • Wellness wochenende nordsee günstig.
 • Mc teoriprøve hvor mange feil.
 • 90er party stadthalle aurich.
 • Snowboard barn størrelse.
 • Baum immobilien villingen schwenningen hauskauf dunningen.
 • Mindhunters netflix.
 • What is apple music membership.
 • Two and half man season 12.
 • Visa kort med eget motiv.
 • Glommen sushi meny.
 • Selskapslokaler trondheim sentrum.
 • Vw 1303.
 • Hp probook 430 g3 lader.
 • Ssb ikt.
 • Fluss zur elbe mit o.
 • Selskapslokaler ski kommune.
 • Radioaktivt stoff definisjon.
 • Amorf silisium.
 • A møbler sofabord.
 • Svane som flyr.
 • Den spanske rideskole.
 • Skog til salgs østfold.
 • Buss lifjell.
 • Tgn betydning.
 • How to program an app.
 • Ørret i form med grønnsaker.
 • High school musical 2 full movie norsk.
 • Hva er kunstig intelligens.
 • Harry potter park england.
 • Divinity original sin 2 curse.
 • Schwarzwald winter weihnachten.
 • Termostat varmtvannsbereder.
 • Soolantra krem.
 • Sølvbunke familie.
 • Schönes jahr ticket nrw.
 • Kärntnerland büro villach.