Home

Hva er kunstig intelligens

Luktesansen: Hvordan fungerer luktesansen? | illvit

Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent. Man sier ofte at en datamaskin som er i stand til å løse oppgaver uten å få instruksjoner fra et menneske på hvordan den skal gjøre det, har kunstig intelligens. For eksempel foreslår «intelligente» søkemotorer treff på grunnlag av data om tidligere søk. Kunstig intelligens (KI) er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons. Fagfeltet kunstig intelligens er tverrfaglig av natur, og har vokst fram med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk, statistikk, psykologi, nevrologi og lingvistikk.Grenen kunstig intelligens innen informatikk blir definert som studiet og utviklingen av.

Alltid lave priser · Fri frakt fra 299,- · Bli inspirert

kunstig intelligens - Store norske leksiko

Kunstig intelligens avslører hva som er trendy i forskning Forskerne lar algoritmer finne ut hva vitenskapelige tekster handler om. Hilde Lynnebakken rådgiver. Universitetet i Oslo. tirsdag 13. oktober 2020 - 04:29 I boken hva er KUNSTIG INTELLIGENS gir forfatteren en lettfattelig og engasjerende introduksjon til kunstig intelligens. Hva mener vi med det og hvilke metoder er mest utbredt og anvendelige?Kunstig intelligens er biologi-inspirerte prinsipper som kan an Det er en kunstig intelligens-algoritme som spytter ut et svar basert på hva den selv har lært seg å se etter. Enten er netthinnen frisk eller så er den rammet av diabetisk retinopati. - Den er bedre enn meg, og jeg er en veldig erfaren netthinne-spesialist, sier oppfinneren Michael Abramhoff til nettavisen NPR

Artificial intelligence er det engelske begrepet. Det forkortes AI og betyr kunstig intelligens. Goodwin er han nøye med å forklare at maskinene ikke er intelligente sånn helt på menneskelig vis. - Den kunstig intelligente maskinen Alpha Zero er en bedre sjakkspiller enn Magnus Carlsen, men Carlsen er jo mye mer intelligent Kunstig intelligens er et åpenbart hjelpemiddel når det kommer til automatisering av fabrikker. Det er alle disse tingene, og mye mer! Det er nesten ingen grenser for hva som er mulig med kunstig intelligens, eller... Intelligens - generelle iaktakelser. Det er ikke allmenn enighet om hva intelligens er Hva er kunstig intelligens? Kunstig intelligens (forkortes KI, eventuelt AI etter det engelske Artificial Intelligence) er en teknikk som gjør det mulig for datamaskiner å «tenke selv». Da mener vi ikke at de kan tenke på samme måte som et menneske, men at de kan løse oppgaver på egenhånd - for eksempel finne mønstre, gjøre anbefalinger og bidra som beslutningsstøtte til mennesker Kunstig intelligens har vært her siden 1956 «Kravene» til hva som kan kalles kunstig intelligens er i konstant endring, og det var lavere før. - Om du hadde spurt noen om kunstig intelligens for 30 år siden, ville de sannsynligvis svart at det er et analyse- eller ekspertsystem, sier Danielsen Kunstig intelligens I framtidas stridsfelt vil både menneske og maskiner samhandle tett, med vedvarande datafangst og gjennom system som opererer i nettverk. Samanstilling og tolking av store datamengder frå mange kjelder er eit område der kunstig intelligens er avgjerande

Kunstig intelligens - Wikipedi

Hva er Artificial Intelligence (AI) eller på norsk «kunstig intelligens»? Hva er Artificial intelligence (AI) eller kunstig intelligens som det heter på norsk? Her får du svar som er matnyttig i bedriftssammenheng. I skytjenester ligger mye teknologi klar for lønnsom utnyttelse Kunstig intelligens: Hva er «AI» og hvordan virker det? Kunstig intelligens handler om å skape datamaskiner som er minst like smarte og kreative som menneskehjernen. Begrepet kunstig intelligens (på engelsk artificial intelligence, ofte forkortet AI) ble brukt for første gang på en konferanse på Dartmouth University i USA i 1956

Det er en utstrakt myte at vi ikke er enige om hva AI faktisk er. Sannheten er AI var definert allerede på 1950-tallet - og disse definisjonene har vi holdt oss til siden. Kunstig intelligens er når intelligent oppførsel skjer i et ikke-biologisk materiale, som en del av et dataprogram eller i en robot Hva vet vi om kunstig intelligens og likestilling? En kartlegging av norsk forskning. Forord s 3 Sammendrag s 5 Kapittel 1. Innledning s 9 Kapittel 2. Hva er kunstig intelligens? s 14 Kapittel 3. Metode og datagrunnlag s 21 Kapittel 4. Tjenester s 25 Kapittel 5. Arbeidsliv s 31 Kapittel 6. Digitale sosiale plattformer og underholdning s 40. Hva er kunstig intelligens? Kunstig intelligens er en vitenskapsgren på linje med matematikk og biologi. Det vil si at kunstig intelligens handler om en hel rekke begreper og problemer, samt måter å løse disse problemene på. Ved å analysere data, kan et KI-system utføre forskjellige oppgaver med en viss autonomi, eller selvstendighet

Tre ting du må vite om kunstig intelligens (AI

1.1 Definisjon. Det er mange ulike definisjoner av kunstig intelligens (KI) og definisjonene endrer seg gjerne i takt med hva som er teknologisk mulig. I denne strategien tar vi utgangspunkt i EUs ekspertgruppes 5 definisjon for KI, og definerer KI slik: . Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller. Hva er egentlig kunstig intelligens? Kunstig intelligens er «intelligente» datasystemer som er i stand til å løse problemer, samt lære av egne feil og erfaringer. Slike datasystemer blir utviklet ved at vi benytter teoretiske og eksperimentelle dataverktøy til å studere intelligent atferd Hva er kunstig intelligens? Kommer jeg til å bli erstattet av en robot på jobben? Hvordan vil kunstig intelligens forandre jobben min i løpet av de neste ti årene? På hvilke områder brukes kunstig intelligens i dag og hva blir det neste? Kapittel 1 inneholder følgende seksjoner. Velg et avsnitt nedenfor: Del Kunstig intelligens avslører hva som er trendy i forskning. Forskerne lar algoritmer finne ut hva tekster handler om. Av Hilde Lynnebakken. 28. september, 2020. Hvordan holde seg oppdatert på, for ikke å snakke om sette seg inn i, et fagfelt når det publiseres hundrevis av artikler hvert år Den filosofiske diskusjonen rundt kunstig intelligens handler om hvorvidt det i det hele tatt er mulig å lage maskiner som har tilsvarende egenskaper som menneskelig intelligens. Dette står i kontrast til diskusjoner av kunstig intelligens innenfor IT, der spørsmålene som reises ofte er av mer praktisk karakter og knyttet til ulike former for maskinlæring

Det er en kunstig intelligens-algoritme som spytter ut et svar basert på hva den selv har lært seg å se etter. Enten er hornhinnen frisk eller så er den rammet av diabetisk retinopati. - Den er bedre enn meg, og jeg er en veldig erfaren hornhinne-spesialist, sier oppfinneren Michael Abramhoff til nettavisen NPR Hva er kunstig intelligens? La oss starte fra byrjan og definere hva kunstig intelligens er. I dag finnes det ingen felles definisjon på AI. Bjørkeng selv definerer AI som et system som kan trenes til å utføre oppgaver som vi ikke vet hvordan vi skal programmere det til å utføre.. Kunstig intelligens -KI = Artificial intelligence - AI . Triage (fransk for sortering) er en prosess for å bestemme prioritering i behandling av pasienter basert på hvor alvorlig deres medisinske tilstand er. Dette skal gjøre pasientbehandlingen mer effektiv når ressursene er for utilstrekkelige til at alle kan bli behandlet med en gang Hva er intelligens? Hjerneforskerne er i de senere år blevet langt klogere på, hvordan hjernen arbejder, når den løser bestemte opgaver, men de ved stadig ikke, præcis hvad intelligens egentlig er for noget. Ny forskning kaster dog lys over, hvad generne betyder for vores mentale evner, og hvor vores intelligens har hjemme i hjernen Det er gratis! Logg inn Registrer deg. Kapittel 1. Hva er kunstig intelligens? Del. Oppgaver. I. Hvordan skal vi definere kunstig intelligens (KI)? 0/1. II. Beslektede fagområder. 0/2. III. Filosofien rundt kunstig intelligens. 0/1. Kapittel 2. Problemløsing ved hjelp av kunstig intelligens. Del

Kunstig intelligens - Pw

Lenker fra innlederne. Her kan du lese eller høre mer: Denne podkast-episoden, hvor Lex Fridman snakker med Daniel Kahneman, kommer inn på hva folk egentlig forventer eller har behov for når de ber om en forklaring: Daniel Kahneman: Thinking Fast and Slow, Deep Learning, and AI Generelt er Lex Fridmans podkastserie et «must» for alle som vil følge med på kunstig intelligens: Artificial. Hvordan vil kunstig intelligens tas i bruk i Norge de neste tre årene? Talerlisten stilte noen av Norges beste foredragsholdere innen temaet nettopp det spørsmålet. Her kan du se hva de svarte. - Kunstig intelligens er allerede i utbredt bruk i Norge, og bruken vil øke kraftig i de neste tre årene, sier Lars Rinnan [ Kunstig intelligens har mange bruksområder. K unstig intelligens er blant det « hotteste » teknologidrevne temaet på tvers av bransjer. Mye av teknologiene er gammelt nytt, men det er kvantesprang innen datakraft, algoritmer og datamengder som har popularisert kunstig intelligens nå.. Virtuelle agenter, også kalt chatbots, har blitt et vanlig syn i flere bransjer og er for mange det man. Kunstig intelligens er kommet for å bli, men fortsatt er det ikke noe tegn til at slike maskiner utvikler en egen identitet eller sine egne ønsker og behov på linje med mennesker. Det antyder at det fryktede robotopprører i hvert fall enn så lenge er ganske langt unna, selv om Bill Gates har uttalt at en superintelligent robot kanskje bare er et par generasjoner fra oss Kunstig intelligens og Retail . Det er heller ingen hemmelighet at teknologi som anbefalingsalgoritmer skreddersyr kundereiser på nett, og den store butikkdøden som vi i de siste årene har sett er skremmende for mange. Kunstig intelligens er her mulig en løsning og et problem, og må få en liten plass i den avsluttende delen i dette innlegget

Hva er kunstig intelligens? Det kan med andre ord være litt vanskelig å besvare spørsmålet: hva er kunstig intelligens. Her kommer imidlertid en liten oversikt over hva disse maskinene kan gjøre, som kan gi deg en bedre forståelse for begrepet AI Kunstig intelligens (KI) er en samlebetegnelse på teknologier som bruker algoritmer, maskin-læring, probabilistiske modeller og store datasett til å utføre og automatisere en rekke oppgaver. Per i dag bruker man KI innenfor en rekke samfunnsområder, som forsvar, etterretning, grensekontroll, finans, helse, diagnostikk og behandling, politiarbeid, forvaltning, romfart, industri. Kunstig intelligens som fagområde har eksistert i bare litt over 50 år, og utviklingen de siste årene har unektelig skutt fart: Et søk på «kunstig intelligens» i Atekst gir 374 treff for 2013. Til sammenligning er det allerede 1826 treff bare hittil dette året. De Elements of AI - Innføring i kunstig intelligens. Nysgjerrig på kunstig intelligens (KI) og hvordan KI kan påvirke hverdagen og jobben din? I kurset Elements of AI lærer du hva KI er, hvordan det er bygget opp, hvordan det utvikles og vil påvirke oss i årene som kommer. Kurset er gratis og åpent for alle

Kunstig intelligens er blitt en kløpper til å forstå røntgenbilder. - Men det er legen som vet hva slags behandling de ulike diagnosene skal ha. Maskinen oppdager det bare fortere. På denne måten blir maskinene med kunstig intelligens en viktig beslutningsstøtte for legen, sier Goodwin Det er nyttig, kan tilpasses, ideen er enkel, det er lett å bruke, vanskelig å lage, men ikke magisk - og noe du bruker hver dag. Det er James Catmores stikkordsliste for hva kunstig intelligens (AI - artificial intelligence) er og hvorfor det minner mer om en lommekniv enn om skumle roboter fra amerikanske actionfilmer Hva er kunstig intelligens? Det å få datamaskiner til å forstå «vanlig» menneskelig språk, er et av mange overlappende forskningsområder som utgjør det tverrfaglige feltet kunstig intelligens (KI). Kan du snakke til en PC slik du ville snakket til en person, og få et svar - da vet du intuitivt at du har med KI å gjøre

Hva er kunstig intelligens? - Ordlist

 1. Vi snakker om kunstig intelligens (KI), eller bedre kjent som artificial intelligence (AI). Men hva er egentlig dette? Vi kan definere kunstig intelligens som simulasjonen av menneskelig intelligens prosessert av datasystemer. Dette inneholder da prosessen om læring, argumentasjon, selv-korreksjon osv
 2. Hva er kunstig intelligens - og hvor kan du lære det? I denne artikkelen får du en rask introduksjon til hva kunstig intelligens går ut på, mens du i verktøyet øverst kan finne ut hvor og hvordan du kan lære det - basert på dine egne kriterier for læringen
 3. st, er i stand til å lære, forklarer Balog
 4. Hva er farlig med kunstig intelligens? Vi mennesker har til alle tider laget redskaper som har forlenget eller forsterket vårt ganske skrøpelige utgangspunkt. Fra de enkleste steinøkser til biler og fly har vi holdt oss med verktøy som kan gjøre ting kroppen alene ikke kan

Hva er kunstig intelligens Published on Jan 14, 2014 I boken hva er KUNSTIG INTELLIGENS gir forfatteren en lettfattelig og engasjerende introduksjon til kunstig intelligens - Kunstig intelligens er et dataprogram som lærer av seg selv. Til nå har dataprogrammer gjerne fungert fordi noen har fortalt dem hva de skal utføre og hvordan. Kunstig intelligens som benytter såkalt «dyp læring» er grunnleggende annerledes fordi maskinen selv lærer hvordan den løser et problem Hva er Kunstig intelligens? Kunstig intelligens, også kalt AI er en algoritme man programmerer til å utføre visse handlinger.Man er nødt til å trene den opp til å forstå hvordan ting fungerer, men etterhvert vil den stå på egne ben og ta egne valg basert på det den har blitt lært opp til Kunstig intelligens: paraplybegrepet. Det er flere måter å definere kunstig intelligens på. En av de vanligste og mest intuitive er at kunstig intelligens handler om å gi datamaskiner evnen til å imitere menneskelig oppførsel. For å være litt mer spesifikke, så snakker vi om kunstig intelligens når datamaskiner kan utføre oppgaver. Forklaringsproblemet: Kunstig intelligens og store data åpner for flere automatiserte beslutninger, f.eks. i søknader om lån, forsikring, stønad eller opptak. Samtidig kan det være krevende å forstå og forklare hvordan slike beslutningssystemer fungerer og kommer frem til sine resultater

Kunstig intelligens avslører hva som er trendy i forsknin

Mange vil nok hevde at kunstig intelligens er noe som er nytt i de senere år, men det er misvisende. Det er en grunn til å dvele litt på begrepet «kunstig intelligens», eller AI som vi ofte benevner det som - hva er egentlig dette? En AI er noe, i form av et program eller innretning, som basert på observasjoner foretar en intelligent respons For å tilpasse løsningene til personalisering, har fokuset for kunstig intelligens i netthandel blitt, kort sagt, å analysere hva kunder har gjort og dermed forutse hva de kommer til å gjøre. Dette gjøres ved innhenting av vanvittige mengder data ( «big data») , analysere dataen og se mønster som benyttes til å styre avanserte sannsynlighetsberegninger for hvilke utfall som er mest. - Kunstig intelligens kan hjelpe radiologen med å definere hva som er sykt og friskt vev i hjernen, forteller klinikksjef Paulina Due-Tønnessen ved Oslo universitetssykehus. Foto: OUS Nevroradiolog Paulina Due-Tønnessen, leder for Klinikk for radiologi og nukleærmedisin på Oslo universitetssykehus, bekrefter at radiologene ser frem til å kunne bruke kunstig intelligens

Hva kreves for å lykkes med kunstig intelligens? Etterspørselen etter kompetanse og prosjekter knyttet til AI vokser i det norske markedet, og vi ser etterspørselen øker i takt med forståelsen. Som konsulent ser jeg at mine kunder i økende grad får en bedre forståelse av teknologien, hva den kan brukes til og hvilken verdi den kan gi Kunstig intelligens (AI) er en av de mest effektive teknologiene i det 21. århundre. Fra videospill til selvkjørende biler til automatisering av administrative prosesser, kunstig intelligens blir stadig mer tilstedeværende i vårt moderne samfunn Kunstig intelligens for Norge. Kunstig intelligens er den kraftigste teknologibølgen vi har sett på lenge, og kan endre verden som vi kjenner den. En ny rapport forklarer hva det er, og hvorfor Norge nå må ta grep Kunstig intelligens (KI eller AI) er ei grein av informatikk som tek føre seg intelligent åtferd, læring og tilpassing i maskiner. Slike maskiner, som automatiserer oppgåver som skal krevje intelligent åtferd, kan t.d. vera kontrollsystem, automatisk planlegging, ekspertsystem som skal kunne diagnostisere problem eller svare på kundespørsmål; dei kan inkludere talegjenkjenning. Dette er to funksjoner som begge er utviklet ved hjelp av kunstig intelligens. Eirik Norman Hansen er enig i denne utviklingen og legger til at personifiseringen vil bli essensielt: - Som sluttbruker vil vi få langt bedre kundeopplevelser. Nettsider og tjenester vil bli smartere, lære seg hva vi er opptatte av og hva vi trenger

Kort fortalt sier Microsoft sin rapport at temaet Kunstig Intelligens (AI) har fått et solid fotfeste i ledelsen i de spurte bedriftene. Hele 71% av selskapene svarer at kunstig intelligens anses som et viktig tema for den operative bedriftsledelsen, mens kun 38% av respondentene rapporterte at det er viktig for styret deres Kunstig intelligens kan for eksempel allerede i dag effektivt forutse hva som bør selges i din butikk, hvor mye og til hvilken tid. Den tyske netthandelsgiganten Otto bruker i skrivende stund en AI-algoritme som med 90 prosent nøyaktighet kan å forutse hva som kommer til å bli solgt i butikken de neste 30 dagene Hva er Azure Cognitive Services? Med Cognitive Services er kunstig intelligens tilgjengelig for alle utviklere uten behov for ekspertise innen maskinlæring. Alt som kreves, er et API-oppkall for å bygge inn muligheten til å se, høre, snakke, søke, forstå og fremskynde beslutningstaking i appene dine Hva er kunstig intelligens? Det er ingen etablert enighet om hvordan man bør definere kunstig intelligens (KI), men de aller fleste er enige om at fenomenet beskriver en form for datasystemer som er «intelligente». Intelligent betyr i denne sammenheng at systemet har egenskaper som gjør dem i stand til problemløsing og å lære av erfaring Hva er kunstig intelligens? Kunstig intelligens, også kalt maskinlæring og AI, er maskiner som tilegner seg erfaring fra mengder med data. Datamaskiner finner mønstre i datamaterialet. Andre innlegg i debatten. Lager biogjødsel av skit. Merete Mauland, 21.06.2020. Jakten på miljøgiftene. Merete Mauland, 26.02.201

Vulkaner – kom tett på vulkanutbrudd, lava og farlige

Kunstig intelligens er et fraværende tema i ombudets saker. spesielt hvis brukere selv ikke vet hva de utsettes for. Det gjør både vårt og andres arbeid mer krevende - Responsen tyder allerede på at både lærere og elever er nysgjerrige på å lære mer om hva kunstig intelligens er. Det er vi veldig glade for! Kunstig intelligens fortjener en større plass på læreplanen, understreker Langseth. Riktig tid nå. Styreleder Risto Siilasma i Nokia, så det slik da kurset ble lansert i Finland i 2018

Kommer robotene til å ta over verden? Hvem vinner presidentvalget i USA? Forsker på kunstig intelligens, Morten Goodwin stiller spørsmål til roboten Milf.. Men hva er egentlig «kunstig intelligens» og hva brukes den til? I dette kurset gjennomgår Christian Bendiksen, advokat, leder av teknologiavdelingen i Brækhus og forfatter av boken «Når juss møter AI» noen grunnleggende trekk ved kunstig intelligens; hva er det, hvordan virker det, hva lærer slike programmer av og hvordan brukes disse systemene

hva er KUNSTIG INTELLIGENS - Universitetsforlage

Kunstig intelligens og maskinlæring - Tu

 1. - Personvern er svært viktig når man skal utvikle gode løsninger for kunstig intelligens. En vellykket utvikling og implementering av kunstig intelligens er avhengig av at befolkningen har tillit til at systemene er sikre og rettferdige, og at personopplysninger håndteres forsvarlig, sier direktør Bjørn Erik Thon
 2. Hva er intelligens egentlig innenfor teknologi? Intelligens er en veldig integrert del av den menneskelige opplevelsen. Mens ethvert levende vesen har en viss grad av intelligens, er det vanligvis assosiert med mennesker og noen få andre høyere arter. Intelligens gjør oss i stand til å gjøre så mange ting som andre dyrearter ganske enkelt.
 3. AI er en forkortelse for Artificial Intelligens, det vil si kunstig intelligens, som er det norske begrepet. For å skape kunstig intelligens kan man benytte ulike maskinlæringsmetoder. NAV har så smått tatt i bruk maskinlæring for å bidra til målene i virksomhetsstrategien vår: «Flere i arbeid», «Bedre brukermøter» og «Pålitelig forvaltning»
 4. Det er om 10 år. 3. Hva er kunstig intelligens (KI)? Kunstig intelligens (KI) er norsk oversettelse fra engelsk Artificial intelligence (AI). Før vi kan prøve å definere kunstig intelligens, bør vel prøve å si noe om hva ekte intelligens er. Men det er desverre ikke laget noen entydig definisjon på hva intelligens er
 5. Kunstig intelligens (KI) er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons. Fagfeltet kunstig intelligens er tverrfaglig av natur, og har vokst fram med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk, statistikk, psykologi, nevrologi og lingvistikk.Grenen kunstig intelligens innen informatikk blir definert som studiet og utviklingen av.
 6. gen gjør at vi egentlig aldri er fornøyde med dagens teknologi. Så fort en maskin får til en oppgave like bra eller bedre.
 7. Hva er kunstig intelligens? Når vi snakker om Kunstig intelligens, eller Artificial Intelligence (AI) på engelsk, mener vi: datamaskiner som har evnen å utføre kognitive oppgaver og lære av sine handlinger. Kunstig intelligens er med andre ord systemer som (Russel og Norvig, 1995:5)

Video: Nei, kunstig intelligens tar ikke fra oss alle jobben

hva er kunstig intelligens? AI kan være alt fra visuell persepsjon, talegjenkjennelse, beslutningstaking, oversettelser og læring. I løpet av de siste tiårene har kunstig intelligens utviklet seg kraftig, og Big Data, internett, nettskyer og nye algoritmer for å nevne noe har vært viktige faktorer for denne utviklingen Hva kunstig intelligens er? Vi er vel ikke helt enige om det, og det er jo interessant. Ja, at det brukes så myeforskningspenger på noe vi kanskje ikke vet hva er. Einar Duenger Bøhn er eksperten. Haner professor i filosofi, og den eneste filosofen på Center for Artificial Intelligens Research ved Universitetet i Agder En mastergrad i kunstig intelligens er et fremtidsrettet studium. Markedet tørster etter denne kompetansen, og etterspørselen vokser enormt. En uteksaminert student jobber typisk i konsulentselskaper, hos programvareprodusenter eller lignende. Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi - sivilingeniør Kunstig intelligens er algoritmer basert på data man har, eller skaffer seg, innenfor lovgitte rammer. Disse algoritmene er i stand til å gjøre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens, og de er programmert til å ta riktige avgjørelser og handlinger basert på ulike kriterier Hva er kunstig intelligens. Vi alle er nok godt kjent med begrepet men en definisjon fra Deloitte lyder slik «Kunstig intelligens (AI) er teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens»

Blog - Kunstigintelligens

Kunstig intelligens (KI) er i stadig utvikling og det skjer mye innen forskning og produktutvikling. Direktoratet for e-helse har gjort en utredning om kunstig intelligens som en del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med ny Nasjonal helse- og sykehusplan Foreløpig kjenner vi kunstig intelligens som selvkjørende biler, smartphones med gjenkjenning av fingeravtrykk, Netflix med forslag til hva du skal se på basert på hva du har sett før, Facebook sine venneforslag og nettbutikker med anbefaling om relaterte produkter, bare for å nevne noen. Dette er bare begynnelsen Kunstig intelligens er allerede i bruk både når det gjelder oversettelse av tekst og direkte oversettelse av tale fra ett språk til et annet. For å få til dette benyttes det vi kaller kunstige nevrale nettverk. Et ekte nevralt nettverk er et biologisk nevralt nettverk som f.eks. den menneskelige hjernen «Avmystifiserer» kunstig intelligens. De kursansvarlige sier at et av målene med kurset blant annet er å avmystifisere hva kunstig intelligens handler om, derfor får studentene, i løpet av kurset, lage sine egne intelligente systemer

Hva er kunstig intelligens? - DigitalNorwa

 1. Hva er kunstig intelligens? Kunstig intelligens handler enkelt og greit om at datasystemer trenes opp til å gjøre nært sagt hva som helst. For ikke mange år siden hadde ikke datamaskiner muligheter til å utføre oppgaver som krevde kognitive egenskaper som ressonering, mønstergjenkjenning og læring
 2. Kunstig intelligens og bærekraft. NExTdigital og NTNU inviterer i forbindelse med Forskningsdagene til en morgen proppet av sylfersk forskning fra NTNU i Ålesund på temaet i grensesnittet mellom kunstig intelligens og bærekraft fra ulike perspektiver, blant annet drikkevann, fintech og likeverd
 3. Vårt mål er å avmystifisere KI Elements of AI er et gratis nettkurs laget av Reaktor, Helsingfors Universitet og Feed. NTNU tilbyr kurset på norsk. Kurset passer for alle som ønsker å vite mer om hva kunstig intelligens er, hvordan KI utvikles, og hva som kan (og ikke kan) gjøres med KI
 4. Kunstig intelligens er overalt, du møter sannsynligvis på det i en eller annen form hver dag. Har mobilen din ansiktsgjenkjenning? Bruker du strømmetjenester som gir deg film- og musikktips basert på hva du har sett og hørt tidligere? Eller har du kanskje kommunisert med en chatbot når du har oppsøkt kundeservice på nett
 5. Politiet tar i bruk kunstig intelligens for å løse deler av oppgavene sine, men de færreste av oss snakker maskinspråket flytende. Langt flere enn teknologene bør være med og diskutere hvordan teknologien tas i bruk
 6. Og i 2019 er plutselig alt et dataprogram gjør av seg selv kunstig intelligens - hva nå enn det innebærer. Så la oss spole tilbake til 1992. Året Super Mario Kart kom ut på SNES, sånn i tilfelle du trodde det bare var et par år sida

Så hva er egentlig intelligens? Intelligens beskrives som av Mensa som en persons evne til å lære, analysere, forstå og se sammenhenger. Så for eksempel kunnskap kan ikke defineres som intelligens. At en person er kunnskapsrik på et eller flere felt betyr ikke at det er en sammenheng med at denne har høy IQ «Kunstig intelligens- hva er det, hvordan kan det brukes og hva betyr det for personvernet?» Foredragsholderen har jobbet med kunstig intelligens og personvern i Datatilsynet og jobber nå med innføring av teknologien i helse- og omsorgstjenesten. Hun har blant annet deltatt i utarbeidelsen av rapporten «Kunstig intelligens og personvern» Denne utlysningen stenger 18. november 2020 fordi den flyttes over i ny utlysning: Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer.Har du allerede opprettet en søknad og skal sende inn søknad før 18. november kan du bruke denne utlysningen. Ellers må du bruke den nye utlysningen

Hva heter det største tallet? | illvit

Selv om kunstig intelligens åpner for flere smarte og effektive måter å arbeide på i fremtiden, er det lurt også å være klar over utfordringene. Kunstig intelligens betegnes som en av de fremvoksende teknologiene med aller størst nytteverdi, men samtidig den teknologien som har størst skadepotensiale NITOs erfaring er at det ofte er uklart hvem sin oppgave det er å stille spørsmål ved om grunnleggende etiske hensyn er vurdert. Den enkelte arbeidstaker har et ansvar for etikk, men vi savner verktøy for å arbeide med det. Det finnes mange aktører som har utviklet etiske retningslinjer innen kunstig intelligens Takket være kunstig intelligens og roboter, kan vi overlate til dem å gjøre en stor del av jobben. Robotene trekker veksler på anvendbar teknologi som kunstig intelligens og maskinlæring. AI er nært knyttet til dem, da de bruker AI for å utføre oppgaver. Den hyppigste formen for AI er prosessautomatisering - gjennom bots

Dette er kunstig intelligens: - Du bruker kunstig

Aabel mener Skandinavia er relativt langt fremme på bruk av kunstig intelligens, men tror ikke folk flest trenger å frykte for jobben sin. - Vi hører stadig om hysteriet rundt frykten for at AI skal ta over alle jobber, noe vi synes er litt rart men samtidig fullt forståelig da media spiller en stor rolle til dette hysteriet Kunstig intelligens er evnen til å resonnere og trekke slutninger, tolke og forstå informasjon. Det er jo å etterligne menneskelige evner til tenkning, da, men i en praktisk forstand. Ole-Christoffer Granmo - Hva er forskjellen mellom den kunstige og den biologiske intelligensen? - Vi kan trekke en parallell til fly og fugler Kunstig intelligens-teknologien blir hele tiden kraftigere med et forrykende tempo, og kommer til å dominere på så mange områder at det snart er vanskelig å tenke seg fagfelt uberørt av. Kurset er ledd i regjeringas strategi for kunstig intelligens, heter det i pressemeldinga. - Dette kurset er et ledd i denne strategien. Nå kan hvem som helst forstå mer av hva kunstig intelligens er, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Linda Hofstad Helleland Foto: Kai T. Dragland, NTN Vi er alle født med gunstig intelligens, men hvordan bruke den til å fremme hverdagskreativitet? Og hva skjer med den når vi tar i bruk kunstig intelligens? Ragnvald Sannes er interessert i hvordan ledere best kan manøvrere når flere beslutninger tas på bakgrunn av data og algoritmer, og ikke lenger menneskelig erfaring og intuisjon

Kunstig intelligens - Nors

Hva er AI Artificial Intelligence • Kunstig intelligens

Tung stjerne: Hvad består en tung stjerne af? | Illvid
 • Baby soft garn.
 • What to do in oslo on a sunday.
 • Rennrad treff karlsruhe.
 • Øye eksem.
 • Gasthof krone ochsenfeld.
 • Koi butikk.
 • Smartphone mit tablet verbinden usb.
 • Sove sammen med kjæresten.
 • Berlin blockade zusammenfassung.
 • Alpensalamander steckbrief kinder.
 • Fjerning av nupper på sofa.
 • Skikk og bruk servering.
 • Agurkurt apotek.
 • Verdens største private hus.
 • Lambrusco concerto.
 • Martin bjercke clmd.
 • Termostat varmtvannsbereder.
 • Dbs sykkel kristiansand.
 • Z wie zorro film.
 • Uber black norge.
 • Bundeswehr gehalt offizier.
 • Hva er selektiv respons as.
 • Ama dablam.
 • Sinus s1.
 • Bytte kommunal bolig oslo.
 • Stellenangebote stadt bamberg.
 • Http survey epinion no rvu oslo_akershus.
 • Eucerin dusjolje.
 • Chien de montagne des pyrénées.
 • Bydel vestre aker kart.
 • Doctors without borders norway.
 • Spikes nachrüsten.
 • Triggerfinger donkeyboy.
 • Fuelbox rabattkod 2017.
 • Kronisk nyresvikt stadier.
 • Let the love flow lyrics oslo soul.
 • 1000 year war.
 • Nevropsykologisk test adhd.
 • Værsågod på engelsk.
 • Adria adora 572 ut 2018.
 • Wolf dog breeds.