Home

Databaser uio

Dette emnet handler om hva databaser er, og hva som skiller dem fra vanlige filer. En metode for utforming (design) av en database for et gitt anvendelsesområde (resultatet kalles en datamodell). Bruke SQL til å realisere datamodellen som en fysisk database og til å legge inn, endre og slette data i databasen Bruk av Oracle-databaser skal derfor i hovedsak baseres på at tjenesten krever Oracle, eller at verdien av tjenesten blir vesentlig høyere ved bruk av Oracle. UiO kjøper support fra leverandøren av databasen slik at vi får hjelp til å løse tekniske problemer om det er behov for det. UiO kjører Oracle Enterprise Edition Databaser, databasehotell og hjelp til databaserelaterte problemstillinger. USIT drifter databaser for vitenskapelige og administrative formål. Vi tilbyr drift av databaser på USITs serverpark eller på et samlet databasehotell. (Unntak kan diskuteres.) Ta i bruk Ansatte kan bestille databaser. Databaser MathSciNet Omfattende database produsert av AMS (American Mathematical Society). Den gir tilgang til anmeldelser og bibliografiske data fra Mathematical Reviews og Current Mathematical Publications Til Museumsprosjektets hovedside: Oversikt over databasene: Her er linker til alle databasene Museumsprosjektet er involvert i. Noen av basene er utviklet på det enkelte museum, Museumsprosjektet har da bidratt med registrering av materiale til basene

Databaser; English version of this page. Databasane UiO > Kulturhistorisk museum > Forsking og samlingar > Besøksadresse. Kulturhistorisk museum Frederiks gate 2 0164 Oslo. Postadresse. Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo. Telefon, faks, e-post. 22851900 2285996 Database som hovedsakelig inneholder tidsskriftsartikler, artikler i samleverk og bokanmeldelser innen filosofi fra 1940 til i dag. Sociological Abstracts: Sosiologisk database som indekserer tidsskrifter, en del samlingsverk, innlegg fra konferanser og doktoravhandlinger. Inkluderer både sammendrag og siteringslenker Universitetsbiblioteket i Oslo er Norges største fag- og forskningsbibliotek. UBs nettside er inngangen til tusenvis av fagdatabaser, tidsskrifter og bøker, trykte og elektroniske. UBs støtter UiO i forskning, utdanning, formidling og innovasjon UiO Energi (1) Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT (17) Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT (17) Andre enheter (13) Det humanistiske fakultet (10336) Institutt for arkeologi, konservering og historie (1798) Arkeologi (345) Historie (1225 Vi tilbyr digital hjelp på epost, video eller telefon: Veiledningsvakten - drop-in hjelp med litteratursøking, referansehåndtering og EndNote på Zoom; Bestill en bibliotekar - litteratursøk til større oppgaver, prosjekt eller avhandlinger; Send oss EndNote-spørsmål eller spør oss i EndNote-gruppa på Facebook; Litteratursøk til systematiske oversikter - for forskere og ph.d-stipendiate

Finn databaser, anbefalt litteratur og gode kilder innenfor ditt fag Institutt for informatikk tilbyr to ulike databaseverktøy til sine brukere: PostgreSQL og Mysql Trenger du hjelp eller eller har du spørsmål om Canvas på UiO? Se kontaktveileder. UiO > Universitetet i Oslo > Tjenester og verktøy > Kontakt oss. Kontaktpunkter UiO. Adresse. Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo. Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66

INF1300 - Introduksjon til databaser - Universitetet i Osl

Vi garanterer ikke korrekt bestemmelse av materialet eller korrekt avskrift av etikettene. For kritisk bruk av databasen, vennligst kontakt de aktuelle samlingene. Publisert 3. des. 2007 14:48 - Sist endret 5. feb. 2009 15:30. Del på e-post. Del på Facebook; webmaster@nhm.uio.no. Logg inn Logg ut meny Medark tilbyr samlinger av bilder innen områdene radiologi og øye Soppdatabase Den søkbare databasen finner du på: http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/ Her finner du også taksonlister, typeherbarium, rødlister med mer

Geologiske databaser Mineralsamlingen er en av verdens beste (mest komplette), og består av mer enn 40.000 mineraler fra hele verden. Disse er delvis utstilte, delvis oppbevart i egne magasiner. Samlingen er fullstendig dataregistrert Databaser innen paleontologi Spesialsamling, ordovisiske trilobitter fra Estland og Russland Catalogue of the Conrad Møller Collection of Cenozoic Mammals from Uruguay Catalogue of Jurassic/Cretaceous fossils and sedimentary rocks from Andøya, northern Norway. Novaya Zemlya Consortium Projec Les denne saken på UiOs nettsider. Naturhistorisk museum er igjen åpent. Les om tiltakene for et trygt besøk Hjemmeeksamener høstsemesteret 2020. Høstsemesteret 2020 arrangeres det mange korte hjemmeeksamener (2- 6 timer). Vi gjør oppmerksom på at de samme reglene for sitat- og kildebruk gjelder for disse som for lengre eksamener (semesteroppgaver o.l.).. På eksamener med varighet på seks timer eller mindre, er det ikke påkrevd med litteraturliste

(/Databaser) Om oss Om Helsebiblioteket.no Personvern/cookies English Kontakt Brukerstøtte Redaksjonen Følg oss Facebook Twitter Nyhetsbrev. Helsebiblioteket.no sender jevnlig ut nyhetsbrev med informasjon om innhold og nye tjenester. For å motta nyhetsbrev må du logge inn og krysse av for nyhetsbrev i brukerprofilen din Kryss av hvis du ikke vil at denne meldingen skal vises igjen! Klikk her for å søke i Oria uten å velge institusjo Felles database for WorldCat, ERIC og flere internasjonale databaser. Kan søke i opptil tre forskjellige databaser samtidig. G. Gallup PC Forbruker og Media. Data fra TNS Gallups markedsundersøkelser innen norske forbruker-, medie- og internettvaner Databaser Powerpoints fra Kongsvoll workshopen september 2014. Vasking av data: Google Refine. Vise bilder fra musit i webbrowser: http://www.musit.uio.no.

NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om hele den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler. Datatilbudet er åpent tilgjengelig Databasen gir en fullstendig liste over 16,000 fullførte eller påbegynte metodevurderinger (HTA) fra hele verden, datert fra 1989 frem til i dag. Detaljer. In Sum. Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion ØST og SØR - R-BUP..

Tekstlaboratoriet utvikler teknologiske løsninger for tekst og tale til forskere og studenter lokalt ved UiO og nasjonalt. Gjennom forsknings- og infrastruktur-prosjekter har Tekstlaboratoriet ansvaret for store, nasjonale infrastrukturer, særlig søkbare korpus over talespråk som norske og nordiske dialekter og amerikanorsk nedarvingsspråk, men også korpus med webtekster, litterære. Dokumentasjonsprosjektet var et samarbeid mellom de humanistiske miljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø. Formålet med prosjektet har vært å ta i bruk moderne datateknikk i en rekke av universitetenes samlinger over språk og kultur i Norge. Informasjonen som ligger spredt i ulike arkiver og samlinger - i manuskripter. Databaser. Universitetsbiblioteket abonnerer på en rekke databaser som er tilgjengelige for studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen, samt besøkende på biblioteket. De fleste av disse er fagdatabaser som inneholder vitenskapelige publikasjoner innen ulike fag Seksjon for databasedrift har ansvar for MSSQL, Oracle og PostgreSQL-databaser for primærvirksomheten, administrative systemer og eksterne kunder. Seksjon har også ansvar for rådgiving og forvaltning av tunge databaseapplikasjoner

Velge riktig type database - Universitetet i Osl

Oppgaven begrenser seg til de opphavsrettslige problemstillinger knyttet til dype pekere på internett, samt det spesielle vernet for databaser. Den tar for seg dype referansepekere, og således ikke de mer spesielle typer pekere; nedlastningspekere, rammepekere, hentepekere m.fl Søkeveiledning fra Medisinsk bibliotek, UiO. MedNytt MedNytt er en database med tidlige vurderinger av nye medisinske metoder. Databasen vedlikeholdes av Folkehelseinstituttet, og er uavhengig av industri og myndigheter. ANATOMY.TV Interaktivt anatomisk atlas. Krever pålogging utenfor SSHF-nettverket

Databaser - drift av databaser - Universitetet i Osl

 1. Ansvarlig for denne tjenesten E-læring - Det medisinske fakultet. Kontaktinformasjon E-post: j.b.guttulsrud@medisin.uio.no Tlf: 22857867 E-post: j.b.guttulsrud@medisin.uio.no Tlf: 2285786
 2. Hvis du under praksisperioden trenger tilgang til UiO-tjenester (f.eks. tilgang til bestemte tidsskrifter eller databaser) kan du logge deg på UiO-nettet fra en ekstern datamaskin. Publisert 28. jan. 2011 16:49 - Sist endret 2. sep. 2016 11:2
 3. istrativt arbeid

Databaser - Universitetsbiblioteke

Forsiden UiO Det samfunnsvitenskapelige fakultet Sosialantropologisk institutt (SAI) UiO UiO Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Viktige databaser ved UiO. DUO - digitale utgivelser ved UiO; Bibsys ; Konferanser. Høsten 2019 arrangerer SAI Why the World needs Anthropologists Forsiden UiO Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Databaser. Kelly (Keywords for Language Learning for Young and adults alike) En søkbar database med ordpar fra 9 språk: arabisk, engelsk, gresk, italiensk, kinesisk, norsk, polsk, russisk og svensk utvikling av databaser og ordlister for mange formål; korpus og databaser for talespråk, skriftspråk og flerspråklige, parallelle tekster. Tekstlaboratoriet er også med i UiO-hubene for video og kart, se Hub/node-organisering av IT i forskning og hjemmesiden til Videohub Forsiden UiO Universitetets senter for informasjonsteknologi. UiO UiO Universitetet i Oslo Universitetets senter for informasjonsteknologi. For ansatte; English websit

Nedetid på noen databaser pga vedlikehold 5. nov. 2020 00:01 2020-11-05 migrering av CT-databasen 5. nov. 2020 10:00 Vedlikehold av sentrale nettverkskomponenter 11. nov. 2020 17:0 Carlsen, Monica Hauger (2011). Antioxidants in the Norwegian diet. The Antioxidant Food Database and the Development and Evaluation of a New FFQ.. Carlsen, Monica Hauger (2011, 11. juni). Her er maten med mest antioksidanter. Dagbladet. Carlsen, Monica Hauger (2011, 07. desember). Kaffe senker kreftrisiko. VG Eilert Sundts Hus. Åpningstider: 08:00-15.45 Telefon: 228 45 777 Epost: it-hjelp@sv.uio.no Hvor: i 3. etg. i Eilert Sundts hus Harald Schjelderups hus (PSI) Åpningstider: 09.00-15.00 Telefon: 228 45 777 Epost: it-hjelp@sv.uio.no Hvor Harald Schjelderups hus, i underetasjens nordflø Gjennom FYSIOPRIM samles det data om pasienter som følges opp av fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Disse samles i databaser som kan benyttes til beskrive pasientgruppene, hvilke tiltak som anvendes og hvordan det går med pasientene. Vi har nylig publisert en artikkel der vi beskriver datainnsamlingen og hvilke typer data vi. Vi har også vist hvor sammenlignbare våre data er med noen. ulike domener som databaser, XML-teknologier, klient/tjener-arkitekturer og distribuerte applikasjoner. Oppgaven ser. på hva man vinner på å bruke XML som blander inn presentasjon som et. element i den semistrukturerte databasen og hva dette eventuelt går på. bekostning av. Jeg ser på to konkrete eksempler av en distribuert applikasjon

Portal databaser - Universitetet i osl

Databasane - Kulturhistorisk museu

Rutine for bruk av Zoom for røde data ved UiO (intervju i Zoom) Diktafon-app; Statsvitenskaplige databaser; Andre ressurser. Maler, layout og format; Søk & Skriv - digital verktøykasse for oppgaveskriving ; Akademisk skrivesente Databaser; Hjelp; Gode bibliotekbrukere. Universitetsbibliotekene er stengt fra og med lørdag 07.11. Vi kommer tilbake med mer informasjon om ny Bestill-og hent (og returner)-tjeneste. Det vil unntaksvis og etter søknad, bli gitt adgang til studentarbeidsplass ved Bibliotek for humaniora, dersom hjemmearbeid ikke lar seg gjøre av ulike årsaker Disse databasene tildeles 65 millioner kroner til infrastruktur: Satellite Database for Marine and Polar Research, Nansen-senteret ved UiB, 25 mill. Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics, UNIFOB ved UiB, 19 mill. Medieval Norwegian Text Corpus, UiO, 7 mill

Søk etter ansatte og studenter. Finn ansatte og studenter Søk. Personer 1 - 100 av 29 NB! Vi garanterer ikke korrekt bestemmelse av materialet eller korrekt avskrift av etikettene. For kritisk bruk av databasen, vennligst kontakt de aktuelle samlingene

Artikkeldatabaser - Universitetsbiblioteke

 1. FRIDTJOF NANSEN: Med noen få klikk kan du få vite mye om polfareren, zoologi-professoren og nobelprisvinneren Fridtjof Nansen, slik som info om foreldrene hans, hans seks søsken, to koner og fem barn, og hvem tjenestefolkene hans var. Foreldrene hans hadde husjomfru, stuepike, kokkepike, barnepike og gårdsdreng.Som voksen ansatte Nansen både stuepike, kokkepike, barnepike og kusk
 2. Forsiden UiO Det juridiske fakultet Institutt for offentlig rett. UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for offentlig rett Det juridiske fakultet. For ansatte; Bibliotek, Undervisning, Databaser, E-bøker, Rettskilder, Litteratursøk, Rettsvitenskap.
 3. Noen av databasene er passordbelagt. Oversikt over d a t a b a s e n e. Museumsprosjektet arbeider med samlingene på både de naturhistoriske og de kulturhistoriske museene. Prosjektet spenner derfor e-post: post@muspro.uio.no.
 4. Arbeidsområder. Drift av Oracle og Postgres databaser på Unix/Linux; Tjenestegruppeleder SAPUiO-drift, UiO sitt lønnssystem. Oracle E-Business Suite, Økonomisystem for UiO, UiB og NTNU, 2 node RAC, R12.1
 5. Professor ved Institutt for statsvitenskap (ISV), Universitetet i Oslo, siden 2013, ansatt ved UiO siden 2008 Forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), Oslo, 2006-2008 Gjesteforsker ved Department of Politics and Contemporary European Studies, University of Sussex, våren 201
 6. Subheadings Subheadings gir mulighet for å avgrense søket til spesielle aspekter ved emneordet. Hvis du ikke huker av for noen subheadings, inkluderes alle automatisk. Å velge ut enkelte Subheadings gir betydelig gir færre treff og innebærer at du kan gå glipp av relevante artikler. Ikke alle Ovid-databaser har subheadings. Klikk Continue for å fortsette

Les heile saka på UiOs nettsider. Historisk museum åpner igjen fredag 6. november. Vikingskipshuset er stengt inntil videre på grunn av vekterstreik English version of this page Ansatte i Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetsvitenska Les denne saken på UiOs nettsider. Personer; Alle teknisk-administrativt ansatte; Teknisk-administrativt ansatte ved fakultete

Forside - Universitetsbiblioteke

Verktøy for begrepsforståelse av medisinske og helsefaglige termer på norsk og engelsk. Muliggjør enkle søk av god kvalitet via lenker til databaser som bruker MeSH (Medical Subject Headings), og du kan også innsnevre søk innen den enkelte databasen Våre kilder er offentlige databaser slik som lovdata.no, regjeringen.no, EU-domstolen og EFTA-domstolen. I tillegg benytter vi det private initiativet europalov.no og vi har gleden av å legge inn en rekke linker til europalovs gode oversiktssider i vårt nyhetsbrev. Enkelte av linkene er knyttet til databaser som krever innlogging Kristenledere reagerer sterkt: UIO mister offentlig støtte på grunn av teologi. Skien kommune har gitt avslag på en søknad fra Ungdom i Oppdrag om refusjon av 124.000 kroner med begrunnelse i organisasjonens syn på homofili. Det reagerer generalsekretær i Norges Kristne Råd sterkt på

Geologiske samlinger ved NHM - Naturhistorisk museum

DU

 1. Det omfatter surveyer som Menn i Norge 1988, Likeverd 1994, Den norske mann 1998, Likestilling og livskvalitet 2007, og andre. Arbeidet i 2011-12 er begrenset, men omfatter planlegging av basen og identifisering av brukbare felles variabler for å gjøre databasen til et godt arbeidsverktøy. Finansiering. Internt finansier
 2. DĀMOS Database of Mycenaean at Oslo. Home | How to search | About DAMOS | News; Menu. RESET ALL; This service is maintained by: DMLF - HF. Contact information: Federico Aurora. E-mail: federico.aurora@ub.uio.no. Licence Info: Content: CC BY-NC-SA 4.0. Software: GPL-3.0 How to cite DAMOS and refer to its use. Application name.
 3. EDDs databaser er utilgjengelige torsdag 5/11-20. Enhet for Digital Dokumentasjon. Tekstsamlingen. Her finner du tekster av følgende forfattere: Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe (812 sider) Absalon Pederssøn Beyer (374 sider) Bjørnstjerne Bjørnson (9766 sider foreløpig, mer kommer
 4. Databaser er elektroniske og ikke-elektroniske arkiv. De inneholder en samling data, hvor innholdet kan identifiseres og hentes ut ved hjelp av særskilte hjelpemidler. Selv om databasebegrepet også betegner de ikke-elektroniske databasene, er begrepet mest 1 Åndsverkloven, lov av 12. mai 1961 nr. 2 (åvl) 2 lov av 27 nov 1992 nr. 109, EØS-love
Ibsensenterets bibliotek - Senter for Ibsen-studier

Welcome to the EDII and EDR database. The European Drought Reference (EDR) database and the European Drought Impact Report Inventory (EDII) were both compiled as part of the EU funded DROUGHT R&SPI Project. The database is designed to provide a single, publicly available site to disseminate detailed information about historical drought events in Europe MUSIT-databasen er nå tatt i bruk i soppherbariet, og utlisting fra denne utført per 2014. Vi arbeider videre med å få oppdaterte taksonlister i forhold til Artsnavnebasen hos Artsdatabanken. Det er også gamle taksonlister som ligger til grunn for søk i NSD, så her vil det ikke alltid være samsvar eller treff If you come across any additional legislation which is not present in the database, or more current versions of translations already present, please send us an email. View all: acts - regulation Chicago . Legg merke til forskjellen mellom note 1 og de to neste. I den første noten oppgis fullstendig kildehenvisning, i de neste bare etternavn og tittel

Les heile saka på UiOs nettsider. Vikingskipshuset og Historisk museum er stengt inntil videre for å forebygge smitte av koronaviruset 1986: Magistergrad i psykologi, Psykologisk institutt, UiO. 1982: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole i Bergen. Arbeidserfaring. 2011 - i dag: Førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Psykologisk institutt, UiO (50%) 2001 - 2010: Stipendiat, universitetslektor og timelærer ved Psykologisk institutt, UiO

Databaser i språkforskningen. annonse. Arvid Hallén Adm.direktør, Forskningsrådet Torsdag 06.04.2006, 05:40. FORSKNING: I en kronikk 28.3. etterlyser tre framstående språkforskere en mer aktiv holdning fra Forskningsrådet når det gjelder oppbygging av språkdatabaser Other DFT based databases: 1) The Electronic Structure Project - Identifying New/Novel Functional Materials Version 0.1 Go 2) The electronic structure project - fermi surfaces (ESP-FS) Go 3)Physical properties of solid metallic elements and alloys database Go 4) Computational Electronic Structure Database (CompES) Go 5) CCMS Databases G databaser. I implementeringseksempelet i denne oppgaven var det ikke spesielt. lønnsomt å implementere et datavarehus i tillegg til databasen. Her. tar spørringene uansett bare noen få millisekunder. Det er først når. forskjellen i responstid mellom databasene og datavarehuset blir noen. sekunder eller mer at man vil merke nytten av et. neighbouring counties , - Municipality: Text string in locality field: Text string in ecology field: Text string in collector field: Collected in or after and in or before AD. Include undated: Yes - No Herbarium accession number from to Latest edit date (yyyy.mm.dd): (works only for BG, O and hb Holien - for Field notes the value is replaced with record creation date

Historiske databaser inneholder et bredt spekter av transkriberte og tilgjengeliggjorte historiske kilder til forskning, skole og allmennheten. Prosjektet har transkribert og standardisert summariske vare- og skipsanløpslister fra samtlige norske tollsted gjennom et utvalg år på 1700-tallet, og gjort dette tilgjengelig i to søkbare databaser # Valg av databaser. Gjennom bibliotekenes nettsider (UiO, UiB, HVL) får du tilgang til databaser som dekker et bredt spekter av fagområder. En database er et elektronisk arkiv som inneholder ulike typer kilder. Noen databaser er tverrfaglige, mens andre dekker avgrensede fagområder

Forside - UniversitetsbiblioteketBildegalleri: Kongelig porselen fra Siam - KulturhistoriskAdrian Jacobsens forundelige samling - Kulturhistorisk museum

Fagside for medisin - Universitetsbiblioteke

Nine Years Theatre, An Enemy of the People, 2014, photo: The Pond Photography (c) Tan Ngiap Hen Tema: Digitale fortellinger om UiO . Flere tema: UiO i tall. Merkeår i UiOs historie. Alle oversikter Nobelprisen. UiOs vinnere av Nobelprisen . UiOs bygningsarv. Bygningsfakta. Alle artikler . UiOs medaljer. Oversiktsartikkel. Alle artikler UiO i avisene. Presseklipp 1925-1985 . Gå til: Alle tema . Kan du hjelpe oss Faglig ansvarlig i prosjektperioden: Professor Dag Gundersen, INL, UiO Kontaktperson ved INL: Gordana Ilic Holen Kontaktperson web-opplegg og databaser: Øyvind Eide Eldre ordsamlinger Delprosjekt nynorsk har skanna eit utval eldre ordsamlingar, i alt 34 stykker Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er det eldste, nest største og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6 600 ansatte. Universitetet består av åtte fakulteter som driver forskning i og tilbyr undervisning i teologi, jus, medisin, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, odontologi, samfunnsvitenskaper og utdanningsvitenskap. Den.

Fagsider - Universitetsbiblioteke

Kjeveortopedi er en spesialitet innen odontologi, som vedrører studie og behandling av malokklusjoner (skjevhet i bitt), det være seg resultat av uregelmessigheter i tennene, manglende samsvar mellom kjevene, eller begge deler. Ordet stammer fra det greske ortho som betyr rett, og odont som betyr tann Home / EDR & EDII / Search the EDII /; Search the EDII Database. Please make your selections and impacts in the EDII database will be returned that match your search parameters. You can make multiple selections by using the Shift or Ctrl keys Forsiden UiO Museum for universitets- og vitenskapshistorie Universitetshistorisk fotobase. Siden 2003 har Universitetet i Oslo bygget opp en database med fotografiske motiv fra universitetshistorien. Her finnes et bredt spekter av bilder som viser aktiviteten ved vårt universitet: Bygninger,.

Bakterier – de nye superheltene | TitanPå vei mot Oslo universitetskommune? - Det medisinske fakultetHalvors fredagsmail - For ansatte - Universitetet i OsloMats Sigvard Johansson - USN

Harald Chr Bjelke: Rettslig vern av databaser, (Complex 11/97) Johan Krabbe Knutsen: Fotografiske verk og fotografiske bilder, åndsverkloven § 1 og § 43 a, (Complex 1/98) Jon Gisle: Opphavsrettslig vern for tegneseriefigurer. Avsluttet særavhandling, (foreløpig ikke publisert) Epost: Besøksadresse: Geologisk museum (Brøggers hus) Sars gate 1 (inni Botanisk hage, Tøyen) 0562 Oslo. Postadresse: Naturhistorisk museum, Pb 1172 Blindern, 0318 Osl Søk etter ledige stillinger. Heltid- og deltidsjobber i offentlig og privat sektor i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og alle kommuner i Norge Velkommen til Mimisbrunnr Mimisbrunnr = Mimis brønn var kilden til visdom i norrøn mytologi, og vi håper vår utgave av Mimisbrunnr blir en kilde til visdom for deg. Det er et enkelt quiz-system som trekker tilfeldig ett til tre flervalgsspørsmål fra en database og presenterer de på din mobiltelefon hver dag på et tidspunkt du velger selv Vis Ingeborg Steels profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Ingeborg har 5 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Ingeborgs forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

 • Lg laptops.
 • Bestes medikament gegen feigwarzen.
 • Büromöbel ostwestfalen.
 • Teotihuacan piramides.
 • Volleyballnetz ebay.
 • Workshop klassiek scheren.
 • Spania president.
 • Kalender app android gratis.
 • Miethaus bezirk melk.
 • Felleskostnader ved leie.
 • Personalverkauf stadler 2018.
 • Brille iq.
 • Www tbg.
 • Mammatrening bergen.
 • Prøverør bergen.
 • Heldekkende vernemaske.
 • Ulceration norsk.
 • Topp horoskop 2018.
 • Ebay jobs.
 • Maxikjole med splitt.
 • Powerpoint maler gratis.
 • Sköldkörtel överproduktion.
 • Aktuelle nachrichten auf einen blick.
 • Tilbud slalomstøvler.
 • Vondt i lårene mensen.
 • Ballet giselle.
 • Mac veske.
 • Amulet of fury old school.
 • Sette av kryssord.
 • Sumburgh airport.
 • Esteban refrath.
 • Kabaret moralnego niepokoju 2017 opole.
 • Tabletter mot munnsår.
 • Ntnu printer øya.
 • Ambulansehelikopter evenes.
 • Club miami friedrichshafen.
 • Kalkhoff agattu impulse i8r.
 • Feueropal mexiko.
 • Schloss neuhaus schlosspark.
 • All weapon cheat gta 5 pc.
 • Smarte måter å spare penger.