Home

Estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen

Undervisning for vg3. En kort innledning til undervisningen om rituelle, materielle og estetiske uttrykk i kristendommen Dåp og nattverd Pilegrimsreiser Gudstjenesten og sakramenter Gudstjenesten i sentrum Flere ritualer inngår i denne: salmer, bønn, velsignelse... Sakramenter: synlig tegn på Guds godhet. Er noe håndfast. Er nådemidler = hjelpemidler for å oppnå frelse. Protestantistiske kirker Kirketyper Bildekunst Symboler Glassmaleri Liturgiske klær og farger Skulpturer Musikk Materielle og estetiske uttrykk Introduksjon Rituelle uttrykk Kompetansemål: beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen Hva er et ritual? Hva betyr estetikk Utsmykning Den estetiske dimensjonen er lett tilgjengelig i den forstand at vi kan ta og føle på den. Samtidig er det en viktig del, da den røper mye om religionen. Luther mente i utgangspunktet at forkynnelsen av ordet var det som skulle stå i fokus, men han innså at bildene i kirken kunne illustrere poenge Dåp Dåpen er ett av to sakramenter innenfor den lutherske kristendommen, noe som vil si at det er en hellig handling, og handlingen virker det den avbilder. Altså er ikke dåpen en symbolsk handling, men dåpen i seg selv forandrer menneskets gudsforhold. Barnet, som ifølge arvesynden er født med menneskehetens skyld od synd, får i dåpen syndene

Riter og estetiske uttrykk i kristendommen - YouTub

Rituelle, materielle og estetiske uttrykk by Suzanne Duus

 1. beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen; drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller; drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn; sammenligne religionen med andre religioner og livssyn; Kristendommen Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen
 2. Kristendommen og kunst i ntnu lærerutdanning religion rle kunsthistorie kunst kristendom innføring arkitektur estetikk kristendommen rvi1050 krl2030 kirkekunst. Ny overordnet del I kristendommen er det mye bruk av symboler, - gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk
 3. Hovedområdet kristendommen handler om kristendommen i dens forskjellige varianter nasjonalt og globalt, både i et historisk og et nåtidig perspektiv. Det legges vekt på viktige trekk ved kristendommens etikk, sentrale tekster fra kristendommen samt estetiske og rituelle uttrykk

Materielle, estetiske og rituelle uttrykk by Katrine

Den materielle og estetiske dimensjonen Den Norske Kirk

kristendommen, og estetiske og rituelle uttrykk. Et viktig tema er også kristendommens forhold til andre religioner og livssyn. Filosofi, etikk og livssynshumanisme Hovedområdet filosofi, etikk og livssynshumanisme dreier seg om noen utvalgte filosofer fra ulike epoker og fra flere deler av verden. Hovedområdet omhandler også sentral Den estetiske delen handler mer om de kunstneriske uttrykk som symboler, farger og kunst. Denne dimensjonen har sammenheng med fortellingsdimensjonen fordi mange av de materielle og estetiske uttrykkene er hentet ut ifra fortellingene om Buddha. Samtidig er også mange av disse uttrykkene viktig i den rituelle dimensjonen En kort innledning til undervisningen om rituelle, materielle og estetiske uttrykk i kristendommen Semantic Scholar extracted view of Jesus innenfor kristendommen og islam by Gina Dahl et al. @inproceedings{Dahl2010JesusIK, title={Jesus innenfor kristendommen og islam}, author={Gina Dahl and Mona Helen Farstad}, year={2010} In The Religious Experience of Mankind (1st edition 1969, 2nd edition 1976, 3rd edition 1984), Ninian Smart argued that a religion typically has six aspects or dimensions. In his most recent overview Mange afroamerikanere vender seg til islam, og de estetiske uttrykkene vi finner i disse miljøene vitner om en amerikanisert kultur, for eksempel hos muslimske religionene i å gå i den fella som både kristendommen og de arabiske av Gud, tilbedelse og bønn etter faste formularer, er ofte kombinert med pusteteknikker og rituelle.

Religionens dimensjoner 22 Ritualer og kult 24 Materielle og estetiske uttrykk 24 Mytene Men en definisjon som skal gjelde overalt,. Men det som oppfattes som virkelighet kan variere fra den himmelske virkelighet til den materielle og som et uttrykk for definisjon av kunst. Fordi det i. Buddhismen: materielle, estetiske og rituelle uttrykk - Pre Hva lærer du? Kunnskap: Du lærer om muslimsk kultur gjennom forståelse av ritualenes religiøse, sosiale og estetiske betydning samt forståelse av betydningen av kunst innenfor islam. Ferdigheter: Du skal kunne reflektere over muslimske ritualer og hverdagspraksiser ved å inkludere det estetiske perspektiv og du skal kunne være i stand til å analysere både sammenheng og. Farger og linjespillet i det estetiske uttrykket viser de guddommelige urbildene, i tillegg til å formidle et religiøst innhold fra kirken til menigheten. Gjennom dette blir ikonene et viktig kommunikasjonsmiddel for spredningen av ortodoksiens budskap

I motsetning til andre kirkesamfunn som den katolske kirken er det svært lite estetiske utsmykkninger i pinsebevegelsen sine kirker. Kirkebyggene deres er ikke store flotte katedraler også videre. De har heller vanlige byggninger med minimalistisk kristelig utsmykkning. Når det gjelder poesi, musikk og dans så er det bibelen som ligger som bakgrunn for dette, i Skal ha prøve i kristendom og etikk om en ukes tid, men det noen problemstillinger jeg ikke helt vet hvordan jeg skal svare på: - Rituelle, materielle og estetiske uttrykk i kristendommen sett i lys av de syv dimensjonene - Hvordan forskjellig syn på etikk óg hva som er religiøst relevant kan før.. Forside > Religion > Kristendommen > Estetikk og ritualer. Estetikk og ritualer. beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk.docx (13069) Fargene.docx (10715) Kontakt. REFemin Dosent Brynildsensgate 2 Horten 3188 +47.93247147 emin_99@hotmail.com

Kristendommen er en monoteistisk religion og den største av verdensreligionene. Den oppstod rundt år 30 i området hvor dagens Israel ligger, og har bredt seg over hele verden. Kristendommen har i dag 2,2 milliarder tilhengere og er en betydelig religion på alle verdens kontinenter. I Europa og i Amerika er kristendommen den dominerende religionen En kort innledning til undervisningen om rituelle, materielle og estetiske uttrykk i kristendommen ; Estetiske fa . Rituelle og estetiske uttrykk Ritualer og estetikk inviterer til religiøs søken. Bildet viser et barn som nettopp er født. Ved siden av sitter barnets mor. Stedet er en dyrestall ; The Barn - en restaurang som serverar. Kontinuitet og forandring i Kristendommen På 300-tallet gjorde keiser Konstantin kristendommen til den dominerende religionen i Romerriket og i løpet av de neste 100 årene spredte religionen seg til det sentrale Europa, og på 900-tallet nådde kristendommen Norden og Russland Start studying 02C Rituelle uttrykk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Rituelle uttrykk definisjon. DEN RITUELLE DIMESJONEN Mantra, som er hellige stavelser er også viktig ritual. Dette er da ord, setninger eller uttrykk med religiøs kraft og virkning Hengivelsesritualer Ofte i sammenheng med kloster. Munker holder rent og steller statuene. Buddhahallen er den sentrale delen Dharmahjulet og lotusblomst sentrale symbol Problemet med å snakke om rituelle uttrykk. - beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen - sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn - drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller - drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne OK Rituelle og estetiske uttrykk Ritualer og estetikk inviterer til religiøs søken. Kristendommen og islam samler over halve verdens befolkning. Deretter følger hinduismen og buddhismen Det er jo dette man gjør når man har nattverd også i pinsebevegelsemøtene, man spiser Jesus Kristus sitt blod og kjøtt, for å overføre dine synder til han. Vi ser tydelig at den rituelle dimensjonen i pinsebevegelsen er ganske sentral, dette er med på å gi pinsebevegelsen et rituelt særpreg, i og med at denne dimensjonen dominerer slik den gjør

Beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen K8144 Drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller K8145 Drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn K8146 Sammenlikne kristendommen med andre religioner og livssyn Filosofi, etikk og livssynshumanisme K814 • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen Norsk tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklam tekster fra kristendommen, og estetiske og rituelle uttrykk. Viktige temaer er kristen-dommens forhold til andre religioner og livssyn og kirkens misjonshistorie i sirkumpolare områder. Filosofi, etikk og livssynshumanisme Hovedområdet filosofi, etikk og livssynshumanisme dreier seg om noen utvalgte filosofe

Den rituelle dimensjonen Den Norske Kirk

KUNST: Hinduer har også mye kunst. Dette mest i statuene og figurene de tilber, som Brahman, Shiva og Vishnu. Musikk: I kristendommen er det masse musikk. De fleste julesanger handler om jesufødsel og at frelseren kom ; Undervisning for vg3. En kort innledning til undervisningen om rituelle, materielle og estetiske uttrykk i kristendommen 3B: beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk 3E: presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i dag (dere fokuserer på et kirkesamfunn - bruk kap. 14 aktivt!) 3F: beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen (bruk læreboka 50 + aktuelle sider fra kap • å beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen Bibliocal ArtDette er en stor bildedatabase med bibelske motiver. De fleste bildene har litt informasjon rundt seg, alt fra titler, kunstnere, årstall, material bruk og teknikker

ESTETISKE ARBEIDSMÅTER I KRL Estetiske arbeidsmåter skal prege KRL-faget. I alle fag skal elevene arbeide kreativt og skapende, og i KRL er estetiske uttrykk å forstå som læremidler så vel som lærestoff. Nærmere bestemt skal elevene kunne gjenkjenne kunst og estetiske uttrykk knyttet til ulike religioner og livssyn etter 4. årstrinn Hovedområdet kristendommen handler om kristendommen i dens forskjellige varianter nasjonalt og globalt, både i et historisk og et nåtidig perspektiv.I dette hovedområdet blir det lagt vekt på viktige trekk ved kristendommens etikk, sentrale tekster fra kristendommen, og estetiske og rituelle uttrykk

Det sentrale i Kristendommen: Troen på Jesus får mening i lys av den kristne frelsehistorien Frelsehistoriens innledning: felles for kristne og jøder Begynte snart for 2000 år siden Legges stor vekt på historien Kristne overtar synet til jødene helt frem til Jesu tid Jesus fødes for å frelse verden Skapelsen: Gud skaper en god verde Ifølge klassisismen skulle et kunstverk følge visse regler som stammet fra antikkens Hellas, og som var ansett for å være uttrykk for de fundamentale estetiske prinsipper. (For litterære verker fastsatte de antall steder handlingen kunne foregå på, hvor lang tid handlingen kunne strekke seg over, hvor mange personer som kunne være med, antall akter for skuespill, osv

Kristendommen - en oversikt Religioner

Den rituelle dimensjonen i kristendommen og buddhismen by PDF) Mansrud, A. 2016 Smitt og smuler: brente bein Religionsdimensjonene Religion og etikk - VG3 - StuDoc Den rituelle dimensjonen i kristendommen og buddhismen by Livssynshumanisme (Den rituelle dimensjonen (Konfirmasjon Dimensjonene i Islam - Religion og etikk | Finnfasit.n Religion og etikk. Kristendommen. tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon; beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen. Oppgave 3 kan knyttes til arbeid i norskfaget; Til læreren: Oppgave 4 passer for de som er spesielt interesserte i historie fra Jesu samtid den rituelle dimesjonen De handlingene man utfører som er knyttet til religionen kaller man for riter, og alle slike riter i en religion kalles for kult og er den praktiske utøvelsen. Bønn, ofring, pilegrimsreise, skriftlesning, meditasjon og dans er eksempler på kultiske handlinger Knyttet til bygninger, gjenstander, kunst og naturfenomener. Estetiske dimensjonen er knyttet til sang, dans og kunst og uttrykket det gir for religionen. Det materielle er betydningsfullt for religionen der det kan oppleves som noe man kan ta på å være knyttet til i virkeligheten. Dette kan også være bygninger som moskeer, kirker og templer

Kristendommen er en frelsesreligion, og frelse er på mange måter et gjennomgangstema. Kapittelet fortsetter med kristendommens rituelle, materielle og estetiske uttrykk Den ortodokse kirkens bruk av ikoner kan studeres fra flere synsvinkler, henholdsvis teologisk, kunsthistorisk og informasjonsteoretisk. I tradisjonelt ortodokse land som Hellas og Russland er de hellige bildene - ikonene - uttrykk for en århundrelang kirkelig praksis - presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i dag Prøve 16.11.2009 - beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen - sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn - drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller - drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn Prøve 14.

ark og Tårnet i Babel. VIVO 1-2 s. 46 og 47, 54- 57. - Samtale - Gruppearbeid -Film - Arbeidsark 46-49 Kristendom • Fortellinger fra Jesu liv. evangelienes framstilling Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra av Jesu liv og virke i Det nye testamente • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen Hei, kom opp i religion muntlig eksamen idag. Og trenger hjelp med å få til ei bra problemstilling. Tema: islam i møte med vesten. Kompetansemål: Islam: *Skal kunne greie for det som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens ettik *Skal kunne greie for ulike retninger i r.. beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen; drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller; drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn; sammenligne religionen med andre religioner og livssyn; Kristendommen. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen Oversiktsartikkel om jødedommen. Historie Ulike retninger og forgreninger Hellige skrifter Lære Ritualer og kult Myter - de religiøse fortellingene Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Opplevelse og erfaring Etikk Demografi og utbredelse Jødedommen er - i likhet med kristendommen og islam - en religion som har sitt utspring i det gamle Midtøsten, men som i [

Smarts teori får fram bredden i hva religion kan være. Jeg skal da ta for meg Islam og Buddhismen. Den første dimensjonen er den rituelle dimensjonen, for muslimene er det de fem søylene - trosbekjennelsen, bønner, faste, velferdsbidraget og pilgrimsreisen, disse er da et rituelt uttrykk for underkastelse under Allah Den materielle og estetiske dimensjonen Fortellingsdimensjonen Læredimensjonen Den etiske dimensjonen Den sosiale dimensjonen Den rituelle dimensjonen: Denne dimensjonen har med handlinger man utfører i hver enkelt religion, også kalt riter. I Islam er det De fem søylene som utgjør den rituelle dimensjonen 6.beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen. 7.drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller. 8.drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn. 9.sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn. D: Filosofi, etikk og livssynshumanisme Dette er fordi kunsten i stor grad blir et uttrykk for religionens fortellinger, lære og hvordan de religiøse opplever ulike aspekter ved det. Som en del av denne dimensjonen er også musikken sentral i den rituelle dimensjonen. Den materielle og estetiske dimensjonen gir konkrete bilder på religionens abstrakte «innside» gjennom dens. gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske lytte til og samtale om noen apostel- og.

Kristendommen og de forskjellige dimensjonen

Templene er også viktige i den materielle dimensjonen i buddhismen. Templene blir bygd for å romme statuer av Buddha. Inne i templene kan de besøkene meditere og gjøre andre rituelle handlinger foran Buddha-statuen. Inne i templene finner man flere symboler enn Buddha. Hjulet med de åtte eiker og lotusblomsten er eksempler historie, mangfold, lære, praksis, etikk og estetiske uttrykk i kristendommen, jødedommen, islam, hinduismen, buddhismen og livssynshumanismen, med særlig vekt på kristendommen og norske forhold; hellige tekster: hovedinnhold, historisk bakgrunn og sentrale fortellinger, med særlig vekt på Bibele Materielle og estetiske uttrykk 70 Kirkerommet 70 var en nordmann per definisjon en Alle disse elementene uttrykker den materielle dimensjonen i. 5. Den etiske dimensjonen Pilatus, ikke Pilate . På sporet etter den estetiske erfaring. Om det estetiske i musikkpedagogikk og musikktenkning, med fokus på tenkning omkring den estetiske erfaring. I emnet «Kunst, religion og tro» vil vi anlegge et videre perspektiv på religionens uttrykksformer og spørre hvilken betydning bilder, skulpturer, bygninger og arkitektur kan ha som religiøst uttrykk og som en måte å fortolke livet på

Religion (islam (matrielle og estetiske uttrykk (mosken

Video: Religion og etikk - Buddhisme - estetiske uttrykk - NDL

Kristendom og bibeltolkning Sammendrag Religio

beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen o Dette betyr at du må kunne beskrive kristne symboler, kirkebygg og kunst, og videre forklare hvordan dette illustrerer sentrale elementer i kristen tro. drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller o Dette betyr at du må kunne si noe om hvordan denne. Eksempler er rituelle og estetiske uttrykk, religiøs søken og religionskritikk. Nyproduserte filmer der norske elever besøker hellige rom i alle verdensreligionene gir en hjelp til å bearbeide deler av stoffet. Til toppen. Til nettstedet. I samme verden. Elevnettsted; I samme verden fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen. beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster Menneskesyn. I kristendommen ser man på mennesker som Guds skaperverk • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen • drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller • drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssy

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i

Materielle uttrykk: Materielle uttrykk virker på sansene og påvirker følelsene våres. Dette er noen uttrykk som vi ser. Religiøse bygninger, skulpturer, malerier, mosaikker, relieffer, hellige skrifter. Estetiske uttrykk: Sosial organisering: Religion er noe mennesker gjør sammen. Organisert fellesskap. Familien en grunncelle i. Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi Kristendommen og islam er to av tre verdensreligioner, men kristendommen er en eldre religion og har flere tilhengere en islam. Kristendommen oppsto i Israel i år 30. Den oppsto først i en jødisk sekt,. Estetiske studier (studieretning) - Estetiske studier og allmenn . Estetiske studier (studieretning). Hva kjennetegner kunsten og det estetiske? Hvorfor oppleves noen objekter og hendelser som estetiske? Hvilken rolle spiller kunst og estetikk i samfunnet? Estetiske studier tar opp slike spørsmål i fra den leken som skapes I verdensreligionene har det i alle år vært kultur for ulik kunst. Vi finner både forskjeller og likheter i kunsten, men felles for kunsten i alle religionene er at de har en form for religiøs betydning. (Noe som kanskje er en selvfølge?). I boka Verdensreligioner i Norge, defineres begrepet verdensreligion, som en religion med mange hundre millioner tilhengere, og har stor utbredelse i.

Kunst og estetikk i kristendommen — dating, chat, blogg og

og etikk, samt kunnskap om andre religiøse og filosofiske tradisjoner og ideer. Elevene skal bli kjent med verdiene som skolen og samfunnet bygger på, og hvordan de er forankret i kristendommen og også kommer til uttrykk i andre religioner og livssyn. Faget skal bidra til å gi elevene innsikt i kristen og Hovedområdene Kristendommen og Islam og en valgfri religion religiøse tekster og andre estetiske uttrykk fått en mer sentral plass i faget enn nå. rituelle uttrykk. Dette er mer krevende og forutsetter kunnskaper som den gamle planen . Religion og livssyn. presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i dag beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn sammenlikne kristendommen med andre religioner og livssyn Uke Læringsmål Estetiske og rituelle uttrykk. På grunn av de mange kultursentrene varierer både estetiske og rituelle utrykk med hvor man befinner seg i det gamle Egypt. Gjennom utgravninger og ulike monumenter fra.

fellesfaget religion og etikk - Store norske leksiko

synsvinkel. Religioner og livssyn skal presenteres ut fra sine egne rituelle og estetiske uttrykksformer, og på bakgrunn av egne fortellinger og andre sentrale tekster. Stoffet skal settes inn i et sammenlignende perspektiv, slik at studentene lærer å se både det som binder religionene og livssynene sammen og det som skiller dem fra hverandre • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Jødedom Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Torae Kristendommen er en del af de sidste 1000 års danmarkshistorie, og selv i dag finder man en Pietisterne lægger vægt på, at man hele tiden har Gud i tankerne og har en høj grad af selvkontrol De så kristendom som et supplement til de nordiske guder rituelle skikker og hellige skrifter. 4 3 Lav Kjenne til den enkelte religions særtrekk. Ha noe faktakunnskaper om gudsbegrep, rituelle skikker og hellige skrifter. 2 Forklare hva livssyn er, og vise hvordan livssyn kommer til uttrykk på ulike måter. Høy Drøfte hva livssyn er og hvordan det kommer til uttrykk i praksis. 6 Skaperglede, engasjement og utforskertrang : Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Oslo: Universitetsforl. s. 259 - 279 (21 sider) Bangstad, Sindre (2009): Islam og sekularisme. I: Sekularismens ansikter. Oslo: Universitetsforlaget, s. 97-137

Religion og etikk eksamen - Studienett

Kristendom er den største tros- og livssynsgruppen i. Spørsmål om jødedommen, islam og kristendommen! Av AnonymBruker, Juni 16, 2012 i Religion, alternativt og filosofiske spørsmål. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 6 785 577 12 622 165 Kristendommen:-Norge har jo i lang tid (inntil nylig) tilhørt den evangelisk-lutherske konfesjone • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen Andre religioner og livssyn Jødedom Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Torae ha bred kunnskap om gjensidig brytning og påvirkning mellom kristendom, jødedom og humanisme ; ha kunnskap om estetiske uttrykk i de tre tradisjonene; Ferdigheter. kunne reflektere over hvordan jødedommen, kristendommen og humanismen har påvirket Europa i historie og nåti I Kristendommen har vi på flere områder knytet den rituelle dimensjonen opp mot overganger i livet De fem søylene er et rituelt uttrykk for underkastelse av Allah. De dem søylene i Både i Islam og Kristendommen, mener man at det er en ond makt. Det er også noen likheter i menneskesynet. I Islam og Kristendommen blir. Opplevelsesdimensjonen er svært knyttet til både den rituelle dimensjon og den sosiale dimensjon. Opplevelsesdimensjonen er også knyttet til alle de andre dimensjonene. Man kan i buddhismen blant annet få en opplevelse av utilfredshet ut i fra læredimensjonen og en opplevelse av glede og tilhørighet gjennom den materielle og estetiske dimensjonen

Kristendommen - Damaris Skole Vgs - Damaris Skole Vg

Uke 43 Kristendom Kontinuitet og endring i krds historie Del 2: kristendom Uke 44 Kristendom Kirkesamfunnene Del 2: kristendom Uke 45 Kristendom Kristen etikk, kjønn, syn på andre religioner og livssyn Del 2: kristendom Uke 46 Islam Tyngdepunktet og det sentrale Del 2: islam Uke 47 Islam Rituelle, estetiske og materielle uttrykk Del 2: isla religioner og livssyn i faget: mangfold og ulike retninger, trosinnhold, praksis, etikk og estetiske uttrykk, med særlig vekt på kristendommen og norske forhold viktige tros- og livstolkinger i religionen - tilegne seg grundig kjennskap til Bibelen og til kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, - få erfaring med estetiske uttrykk for religioner og livssyn, og kunne legge til rette for rituelle og estetiske uttrykksformer, og på bakgrunn av egne fortellinger og andre sentral

Estetiske og rituelle uttrykk - Egyptiskmytologi

 • Festtema tips och idéer forum.
 • Fasene i en krise.
 • Krav til bilbelte i veteranbil.
 • New online.
 • Factory magdeburg muttizettel.
 • Bruksanvisning bosch oppvaskmaskin supersilence.
 • Rum drinks.
 • How to get mcsa certification.
 • Nav arendal åpningstider.
 • Particulier huren zandvoort.
 • Fg restaurant bryggen.
 • Vortesvin vs villsvin.
 • Falkenstein sachsen.
 • Dressur program.
 • Kappahl lillehammer.
 • Eah jena bewerbung.
 • Falk møbler.
 • Wieliczka atrakcje godziny otwarcia.
 • En mann fire koner ny kone.
 • Løve symbol.
 • Uber black norge.
 • Schambeinentzündung tapen.
 • Festmagasinet standard oslo.
 • Radio hamburg top 829 liste.
 • Z wave alarm.
 • Tarmflora behandling.
 • Kronisk nyresvikt stadier.
 • Din sko drammen.
 • Elevkort rabatter.
 • Amorf silisium.
 • Ü 60 party.
 • Tinder for nybegynnere.
 • Passfoto kristiansand.
 • Netflix dynasty imdb.
 • Maskevidde torskegarn.
 • Varebil n1.
 • Isabel edvardsson tanzschule.
 • Superhelden figuren frauen.
 • Ingrid bolsø berdal utdanning.
 • Stålampe ikea.
 • Valentino rossi freundin.