Home

Spekter 2022 dato

 1. Overenskomstområdeinndeling Hovedoppgjør 2018 Overenskomstområde 1: Kultur Arendal Kulturhus AS ÀRRAN - Lulesamisk senter Beaivvas Sami Nasunalateahter Brageteatret Carte Blanche AS Dansens Hus AS Den Nationale Scene Den Norske Opera & Ballett AS Det Norske Blåseensemble anno 1734 Det Norske Teatret Drammen Scener AS Haugesund Teate
 2. Spekter - teater og Vi kommer tilbake med informasjon når dato for fase 3 er satt. Hovedoppgjøret 2018. Det har vært avholdt forhandlingsmøter 17. og 18. april 2018 mellom Spekter og Fagforbundet vedrørende revisjon av overenskomst del B «Teateroverenskomst» per 01.04.2018 mellom Spekter og Fagforbundet
 3. nelige økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsikten
 4. Dato fastsatt for A-delsforhandlingene; Dato fastsatt for A-delsforhandlingene. A-delsforhandlingene mellom Spekter og SAN starter 10. april 2018. Foreningene arbeider nå med innspill til krav. Fristen for innspill er satt til 16. februar. Deretter vil SANs arbeidsutvalg bearbeide innspillene
 5. Norsk kalender 2018 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år. Hvilken uke er det? Når er påske 2018? Hvilken dato er Kristi Himmelfartsdag? Når er pinse 2018? Hvilke dager er det fri i Julen? Hvilken dag er 1.mai? Hvilken dag er 17. mai? Hva er klokka? Dette og mer finner du på Norsk Kalender - På nett siden 200
 6. SPEKTER OG AKADEMIKERNE 1.1.2018 - 31.12.2021 - JANUAR 2018 - DEL I KAP I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET § 1 Partsforhold Denne hovedavtalen gjelder mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og dens medlemmer og Akademikerne, her representert ved Akademikerne helse, og dens medlemmer

Spekter Tariff Fagforbunde

Dato fastsatt for A-delsforhandlingene :: SAN

Ny dato for Rikslønnsnemnda Rikslønnsnemndas behandling av saken etter legestreiken i sykehusene i fjor høst, er utsatt fra 9. februar til 13. februar. Utsettelsen har sammenheng med at både Spekter og Akademikerne har hatt habilitetsinnsigelser til en eller flere av Rikslønnsnemndas nøytrale medlemmer Oslo Sporveier Hovedtariffavtale Spekter 060 Gyldig: 01.04.2018 - 01.04.2018 Avtalens innhold: Ingen avtalefil funne Spekter workshop 2018. Dato: 31. januar-1. februar på Park Inn Radisson Oslo Airport. Deltakere:Spekter (alle områder) - tillitsvalgte og forhandlereAlfred SørbøThomas OstermannEystein Madland HagesætherPoul-Herman Bülow. Mål: Deling av kunnskap knyttet til B-delsoverenskomster og videreutvikling av tariffavtaler

Norsk Kalender 2018 - med helligdage

Datoen. Tre mennesker født på samme dag. Tre liv som tar ulike retninger og flettes sammen av små og store hendelser i historien som handler om oss alle. Sesong 1 Sesong 2 Sesong 3 Sesong 4 Ekstramateriale. 1. Lars Monsen. 2. Linn Skåber. 3 For AFP i Spekter-området gjelder de vilkår som gjelder for fellesordningen for AFP i privat sektor. Virksomhetene skal være tilsluttet denne ordningen med mindre de er eller blir tilsluttet en annen ordning som gir tilsvarende eller bedre vilkår. Sliterordningen i Spekter, som ble avtalt i hovedoppgjøret 2018, videreføres. 2. Tariffperioden 2018-2020. Ny dato: Tariffoppgjøret for sykehusene behandles i Rikslønnsnemnda i november. Saken berører partsforholdene både for YS Spekter og LO Stat. Formelt sett skal den dermed behandles i to nemnder. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å behandle sakene i en nemnd,. Viktige datoer for høstens lønnsoppgjør Publisert 14.08.2020 Ettersom vårens frontfagsoppgjør mellom NHO og LO ble utsatt til 3. august på grunn av Corona-pandemien har hovedoppgjøret i alle sektorer blitt utsatt til høsten OVERENSKOMST DEL A1 2018-2020 SPEKTER OG YS-FORBUNDENE Overenskomstområde 10 Helseforetak, overenskomstområde 11: Øvrige helseforetak (intensjon om opprettelse av dette området) samt overenskomstområde 13: Sykehus me

- På tide å skjære gjennomOslo: Danselinja Ski vgs

Datoer for lønnsoppgjøret 2019. Publisert 18.03.2019 Årets lønnsoppgjør nærmer seg. Akademikerne forhandler for medlemmer i stat, Forhandlingsfrist Spekter helse avtales ved oppstart forhandlinger, og vil være i mai; Mer informasjon vil publiseres fortløpende frem mot de ulike fristene. Meny — nyheter. Nyheter Natt til torsdag 13. juni ble det brudd i lønnsoppgjøret for NITOs medlemmer i helseforetakene etter at SAN - forhandlingssammenslutningen som NITO forhandler gjennom i Spekter - og arbeidsgiverforeningen Spekter ikke klarte å bli enige i tre av helseforetakene

Kunsten, demokratiet og fremtiden

Forhandlingssammenslutningen møter Spekter til sentrale overenskomstforhandlinger. Lønnsdannelsen for medlemmer tilsluttet SAN foregår i sin helhet gjennom lokale forhandlinger. I de lokale forhandlingene, skal det i den enkelte virksomhet i utgangspunktet foretas individuelle lønnsvurderinger basert på arbeids- og ansvarsområde samt den enkeltes jobbutførelse og anvendt kompetanse Spekter og SAN har avtalt A-delsforhandlinger 2. april 2019. I år er det mellomoppgjør. Vi skal derfor ikke forhandle om tekst i A-delen i år. Under årets forhandlinger skal vi blant annet bli enige om frister for de ulike overenskomstområdene Spekter workshop 2019 Dato: 26.-27. mars 2019 Sted: Radisson Blu Airport Hotel Målgruppe: Tillitsvalgte og forhandlere i Spekter-området Formål: Analysere hovedoppgjøret 2018. Deling av kunnskap knyttet til B-delsoverenskomster og kompetanseheving hos deltakerne. Strukturbygging lokalt. tirsdag 26. mars 2019 11.30-12.30 Luns Legeforeningen skal også forhandle med Spekter sentralt. Datoer for dette fastsettes senere. Meny — nyheter. Nyheter. 2020. Norges Juristforbund. Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo Telefon: 40 00 24 25. Kontakt oss . Personvernerklæring Informasjonskapsler. Dagens hovedtariffavtaler i KS, KS bedrift, staten og Spekter videreføres og gjelder til 15. september. Fagforbundet står foran et hovedoppgjør. Cirka 30 tariffavtaler må ferdigforhandles, i tillegg kommer B-delene i Spekter. Til sammen er Fagforbundet involvert i over 80 avtaler. Se vår tariffkalender for datoer på de ulike oppgjørene; NB

Spekter - kartleggingsverktøy - Filmer, bøker og verktøy

Spekter workshop 2018. Dato: 31. januar-1. februar på Park Inn Radisson Oslo Airport. Deltakere:Spekter (alle områder) - tillitsvalgte og forhandlereAlfred SørbøThomas OstermannEystein Madland HagesætherPoul-Herman Bülo Lønnsoppgjøret i Spekter område 10 og 13 fikk et resultat 2.mai. Les mer om det her: https://www.nsf.no/vis-artikkel/3877159/17036/500-000-til-erfarne-sykepleier

Magasin 2018 - Spekter Magasin 2018

Påsken 2018 lå i uke 13. Skjærtorsdag: 29. mars. Langfredag: 30. mars. Første påskedag: 1. april. Andre påskedag: 2. april Nå er også datoen for når lønna skal forhandles klar. Forhandlingene i dette lønnsoppgjøret gjelder deg som jobber i et helseforetak (tariffområde Spekter helse). Her har FO om lag 2400 medlemmer fordelt på ulike sykehus, poliklinikker og DPSer Tariffoppgjøret 2018 var et hovedoppgjør. FO-medlemmene tilhører mange tariffområder som ble forhandlet på ulike tidspunkt. På denne siden har vi samlet informasjon og resultatene fra oppgjøret

Brev om lokale forhandlinger og beregning av lokal avsetning (12.07.2018) Brev om lokale forhandlinger 2018 (04.07.2018) - korrigert pr. 17.08.2018 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 202 Spekter - helse - sykehus. Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, Hovedoppgjøret 2018. Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe 1 - 3 på 16 000. Ex-dato. Ex-dato er datoen for første børsdag aksjen handles uten retten til å motta kontantutbyttet. Aksjonærer som erverver aksjer denne børsdagen og senere, vil ikke ha rett til å motta kontantutbyttet. Denne dagen kommer i forkant av record-date. Om du selger aksjene dine på, eller etter Ex-dato, vil du fortsatt motta utbytte. Record. Spekter 2018 - Område 10 lukket (sykehus) Onsdag 20. juni kl 18:20 ble lønnsoppgjøret for Spekter område 10 lukket etter sentrale forhandlinger (fase 3) mellom Spekter og SAN. Resultatet fra B-delsforhandlingene i sykehusene kan dermed offentliggjøres, og lønnsoppgjøret effektueres

Sentrale protokoller Spekter 2018 - 2020. Av Eirik Rikardsen, 25.06.2018 Del på Facebook Del på Twitter. Send på epost. Skriv ut. Her er sentrale protokoller i tariffområdet Spekter. Sentral A-del (gjelder alle) Protokoller området Helseforetak. Sosiale bestemmelser (A1-protokoll OVERENSKOMSTENS A-DELMELLOM SPEKTER OG SAN 2018-2020 I OVERENSKOMSTENS OMFANG Partene lokalt har ansvar for å definere hvem overenskomsten skal gjelde for. Overenskomsten bør ikke omfatte ledelsen eller ansatte som har til oppgave å være arbeidsgivers representant i forhandlinger. II GJENNOMFØRING AV DE LOKALE FORHANDLINGENE 1. Generel Spekter-oppgjøret 2018. Enighet mellom YS og arbeidsgiverforeningen Spekter i de innledende forhandlingene (A-del) 10. april. Resultatet i korthet: Generelt tillegg til alle på minst 1.950 kr. Alle med grunnlønn på 417.726 kroner eller mindre, får ytterligere et lønnstillegg på 4.875 kroner per år For de største forhandlingsområdene samlet er årslønnsveksten fra 2018 til 2019 på 3,4 prosent, viser Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)s foreløpige rapport. Tariffområde: KS (kommuner og fylkeskommuner) Tariffområde: Virke Tariffområde: Staten Tariffområde: PBL Tariffområde: FUS-barnehagene Tariffområde: Spekter Unio Lønnsoppgjøret Løn

Forhandlingene gikk derfor til fase 3 mellom Unio og Spekter og fredag 22. juni kom man til enighet for medlemmene i Norlandiabarnehagene. Temaene var arbeidstid, pensjon og økonomi. Resultatet innebærer blant annet at det gis et generelt tillegg på 2,75 % minimum kr 9.800 pr år, for ansatte per 31.3.2018 Hva ble SAN og Spekter enige om i meklingen I meklingen ble partene enige om det økonomiske oppgjøret for alle de tre helseforetakene - se under for hvilke lønnstillegg som ble gitt. Partene er også innstilt på at setningen Det kan gis lønnstillegg mellom oppgjør tas inn igjen i den sentrale A-delen av overenkomsten ved neste års hovedtariffoppgjør Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger kan Spekter overfor SAN, kreve at vedkommende fratrer som tillitsvalgt. Tas kravet til følge, kan det velges ny tillitsvalgt i henhold til § 46. Dersom ledelsens representant gjør seg skyldig i grovt brudd på hovedavtalen, kan SAN overfor Spekter kreve at vedkommende skal fratre som representant overfor de tillitsvalgte Protokoll Spekter Del A2 2018.pdf Protokoll Spekter Del A2 område 10.pdf Protokoll Spekter Del A2 område 13.pdf Overenskomstene i Spekter. Spekter Overenskomst del A, A1 og A2 Spekter Del A Spekter Del A1 Spekter Del A2 Kontakt. Sentralbord: 24.

Lønnsoppgjøret 2020 - Spekter

Spekter - Overenskomst del A, A1 og A2 (2018-2020) Spekter - Del A1 Spekter - Del A2 Protokoll fra A1 forhandlingene 10.04.19 mellom Spekter Helse og Unio forbundene.pdf Protokoll - område 12 Norlandia Barnehagene.pdf B-deler. Overenskomst Norlandiabarnehager og Utdanningsforbundet 2018. Spekter 2018 - innledende forhandlinger avsluttet. Spekter og Farmaceutene gjennom SAN er enige i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon, det vil si A-delen og protokollen til denne. Dermed er også fristene for de lokale forhandlingene om B-deler og økonomi fastsatt Hovedavtale SAN - Spekter 2018 - 2021 A-del av overenskomst mellom SAN og Spekter 2020 - 2022 Sosiale bestemmelser (A1) område 10 B-del av overenskomster finner tillitsvalgte på lukket område. Avtaler inngått i forbindelse med koronapandemien

SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter, og er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter. SAN representerer over 14 000 ansatte i Spekters medlemsvirksomheter Avtalestrukturen i Spekter. Alle Deltas medlemmer er omfattet av hovedavtalen mellom YS Spekter og Spekter.; Alle Deltas medlemmer er omfattet av A-overenskomsten mellom YS Spekter og Spekter.; I tillegg inngås lokale tariffavtaler i hver virksomhet; lokale virksomhetsvise B-overenskomster. Spesielt for område 10 - helseforetak med sykehusdrift, område 11 - øvrige helseforetak og område. Spekter og Unio klarte ikke å bli enige, så saken går videre til mekling, melder Unio. Totalt jobber det 500 ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere i de åtte rehabiliteringsvirksomhetene. Unio representerer 170 ansatte. 80 av disse er sykepleiere og kan bli berørt dersom meklingen ikke fører frem, og det blir streik Overenskomst mellom Spekter Helse og LO 2018-2020 Last ned (pdf) (538KB) Overenskomst Del B mellom FO og Oslo Universitetssykehus 2016-2018 (Spekter A1). Nå er også datoen for når lønna skal forhandles klar. Enighet i de sentrale A-delsforhandlingene i Spekter. Se resultatet her

Mandag kveld kom Legeforeningen og Spekter til enighet om årets lønnsoppgjør for sykehuslegene. Oppgjøret er i sin helhet avtalt sentralt, og det vil derfor ikke bli gjennomført lokale forhandlinger ved det enkelte helseforetak Akademikerne helse gjennomfører årlige forhandlinger med Spekter på vegne av over 23 500 medlemmer. Akademikerne helse jobber for at det sentrale avtaleverket utbygges videre for å gi gode vilkår for pasientbehandling og for å ivareta de ansatte Tariffperioden 2018-2020 Spekteroppgjøret 2019: Enighet i de innledende Spekter-forhandlingene Spekteroppgjøret 2019: Enighet i de innledende Spekter YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige om et generelt tillegg på minimum 4.875 kroner per år

Det er berammet lønnsforhandlinger 4. juni mellom Spekter og Unio i tariffoppgjøret for sykehusansatte i overenskomstområde 10 og 13. Brudd i lønnsforhandlingene for sykehusansatte 9. mai 2018 LO Stat - Forside Lønnsoppgjøret 2019 for Spekter område 11 er avsluttet. (eventuell ettervirkning av lønnsoppgjøret 2018) og datolønnsvekst for 2019. Vi gjør oppmerksom på at dette er beregnet årslønnsvekst for alle som er omfattet av det enkelte oppgjør i den enkelte virksomhet

Abonnementet på Spekter er på 12 måneder, fra og med datoen signert kontrakt mottas av Læringsmiljøsenteret. Det fornyes automatisk hvis det ikke sies opp, av en av partene, innen tre måneder før abonnementet opphører Natt til lørdag kom Utdanningsforbundet/Unio til enighet med Norlandiabarnehagene/Spekter i fase 3-forhandlingene i tariffoppgjøret 2018. Lønnsoppgjøret Tariffområde: Spekter Barnehage Dette er resultatet i Spekter hels Event in Oslo, Norge by SPEKTER and 2 others on tirsdag, august 7 2018 with 673 people interested and 739 people going. 37 posts in the discussion

Sentrale minstelønnssatser - Norsk Fysioterapeutforbun

Læringsmiljøsenteret jobber for et trygt og godt læringsmiljø i barnehage og skole, gjennom å forske, undervise og formidle. Senteret har røtter tilbake til 1989 og ble etablert som Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i 2013 spekter san - tariffoppgjøret 2018. temaer akademikerne arbeidsliv arbeidsrett beslutningstakerne bolstads betraktninger bÆrekraft bÆrekraft digitalisering econa econa mener foreningsnytt innovasjon juss karriere karriere kvinner og toppledelse ledelse livsstil lØnn lØnn mangfold markedsfØring medlemsfordeler mentorprogram mer enn jobb.

Ny dato for Rikslønnsnemnda - Spekter

Som følge av at frontfagsoppgjøret nå er utsatt som en konsekvens av korona-utbruddet, vil de sentrale partene i Spekter-området utsette oppstart av hovedoppgjøret 2020. Partene kommer tilbake til dato for oppstart av hovedoppgjøret. De legger til grunn at dette skjer når forhandlingene i frontfaget er ferdig enighet mellom Unio, KS og de andre forhandlingssammenslutningene 30. mai 2018. Ved svarfristens utløp 8. juni 2018, svarte alle Unios medlemsorganisasjoner i KS-området ja til det foreliggende forslaget til ny hovedtariffavtale. Den nye hovedtariffavtalen har virkning fra 1. mai 2018 til 30. april 2020 Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS representert ved YS Spekter 2016 - 2018. INNHOLD A-overenskomst Side OVERENSKOMST DEL A1 og A2 - 2016-2018 SPEKTER OG YS-FORBUNDENE OVERENSKOMSTOMRÅDE 10 I Omfang. Enighet med Spekter Postet den 4. juni 2018 20. februar 2019 av Unio Det ble onsdag kveld enighet mellom Unio og Spekter for Unios medlemmer ansatt ved sykehusene 10.04.18: Eivind Gran, forhandlingsleder LO Stat og FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen under Spekter-forhandlingene. Slitertillegger er et tillegg til pensjonen for de som er nødt til å gå av tidlig og som ikke kan jobbe ved siden av. Dette var et viktig krav og helt nødvendig å få på plass for å sikre like vilkår for alle med privat AFP

(2018) av Helene Uri: «Språket fungerer som en fryseboks der tidligere tiders syn på kjønn blir konservert og holder seg lenge etter best før-datoen.» (side 200) Her vert det abstrakte fenomenet språk skildra ved hjelp av noko heilt konkret: ein fryseboks Dato: 24.-27. november 2020 Sted: Scandic Nidelven, Havnegata 1-3, 7010 Trondheim Tid: tirsdag kl 09.00 - fredag ca kl 15.00. Antall kursplasser: 26. Påmeldingsfrist: snarest eller innen 01. november 2020 NB! Du må være innlogget med medlemsnummer og passord for å få opp påmeldingsskjemaet. Generell informasjon Spekter er en festival for ungdom, unge voksne og konfirmanter som arrangeres på Kalvøya i Bærum kommune 7.-12.august 2018. I år vil European Ten Sing festival være en del av Spekter og det vil komme mange ungdommer også fra resten av Europa! Festivalen eies av KFUK-KFUM, men er åpen for alle som ønsker Resultatet av hovedtariffoppgjøret i KS og Spekter i 2018. Av Karen-Margrethe Brasetvik, 07.06.2018 Del på Facebook Del på Twitter. Send på epost. Skriv ut. Vedlagt finner du en kort oppsummering av resultatet av årets hovedtariffoppgjør i KS og Spekter Tariffoppgjøret mellom YS Spekter og Spekter De innledende forhandlingene i Spekter foregår 10. april, klokken 10.00, (med 11. april som reserve). Forhandlingene fortsetter etter dette i den enkelte virksomhet, før de sentrale partene igjen møtes for å avslutte forhandlingene. Hvis partene ikke blir enige går oppgjørene til riksmekleren områdevist

Spekter - Høstdans 2018. Forestillingen tar utgangspunkt i farger. Vi er 9 koreografer som har valgt hver sin farge og vi har selv koreografert ut ifra vår tolkning av fargen. Vi tar opp mange viktige ting som ikke alltid er like lett å snakke om som ensomhet, skoleskyting og mobbing 2018 Lønnsoppgjøret Spekter: Krever reallønnsvekst og frie forhandlinger. NITO går inn i årets oppgjør med krav om uavhengige og frie forhandlinger, og med reelle frister, når lønn skal forhandles på virksomhetene. Tiltak for å hindre misbruk av bestemmelsene om særlig uavhengig stilling blir også viktig i årets Spekter-oppgjør

Ny hovedavtale i Spekter 2018-2021. Alle de store arbeidstakersammenslutningene skrev 14.12.17 under ny hovedavtale med Spekter for fire år. Forhandlingsleder Eli Gunhild By i Unio er tilfreds med at ny hovedavtale nå er underskrevet VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL SPEKTER OG EUROPEISK TEN SING FESTIVAL PÅ KALVØYA 7-12 AUGUST 2018. Velkommen på SPEKTER 2018! (Fullversjon 1:34) KFUKKFUM. Loading..

Vei- og gatebelysning – konferanse – Insight EnergyAlt innholdSalvagnini med storformatlaserskjærer - Maskinregisteret

Video: Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Skoleruta 2017-18 for Oslo og Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Møre og Romsdal Rogaland Oppland Vest-Agder Vestfold Østfold Finnmark Hedmark Hordaland Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Telemark Nordland Trom Partene er enige om å evaluere sommerferieavviklingen 2018 og 2019. Legeforeningen vil følge dette tett, med særlig oppmerksomhet på arbeidsbelastning og arbeidsmiljøkonsekvenser. Vaktfritak for gravide i siste trimester. Avtalen gir kvinner som ammer en mulighet til å ha en daglig arbeidstid som ikke overstiger 9 timer Dato i filnavn. Dersom du ønsker å bruke dato i filnavn, slik at de sorteres etter dato, bør du bruke ÅÅMMDD pluss ev. beskrivelse av filen. Eventuell tekst i tillegg til datoen må stå bakerst, ellers vil alfabetiseringen ta utgangspunkt i teksten og ikke datoen Mange tillitsvalgte i helseforetakene var misfornøyd med forhandlingsresultatet i 2018, - Spekter og NITO mener begge at lønnsdannelsen fortrinnsvis skal skje lokalt. Nå er 2022 ny dato for endringene. Aktuelt Lønnsoppgjøret 2019: Var streikeklar,.

 • Karl gustav rifle.
 • Buss levanger namsos.
 • Burger hannover steintor.
 • Apple nyheter 2018.
 • Anglosaxisk.
 • Lønnsarter.
 • Ikea espressomaskin.
 • Laserbehandling ansikt oslo.
 • Sushi tallerken sett.
 • Kosher slakting.
 • Filippo loreti klokke.
 • Livmorhals engelsk.
 • Fernglas selber bauen.
 • Live exit game.
 • Gard haugesund.
 • Fallout 4 fallen hero.
 • Kostskole i england priser.
 • Sjampo uten sulfat.
 • Møller bil asker og bærum.
 • Vestbanen historie.
 • Camaro ss 2017.
 • Mountainbike zubehör geschenk.
 • Fotolocations niedersachsen.
 • Innfallslodd.
 • Mam smokk størrelse.
 • Gobike københavn.
 • Ordtak engelsk oversettelse.
 • Muffins med bringebær og kokos.
 • Itslearning xenter.
 • Ansel elgort norwegian.
 • Nr1 fitness fyllingsdalen.
 • Spikes nachrüsten.
 • Arbeitsagentur wunstorf.
 • Nødverge nødrett.
 • Gameboy color emulator.
 • Liechtenstein olympic medals.
 • Donnie yen kampsporter.
 • Prima hjørneskrivebord.
 • Bmw x5 innenraum maße.
 • Ferienwohnung dünenkoje norderney.
 • Birch wood.