Home

Læreplan i grunnleggende norsk for minoriteter

Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er strukturert i fire hovedområder. Det er formulert kompetansemål innenfor hvert av hovedområdene. Bortsett fra hovedområdet Språk og kultur er de øvrige hovedområdene, Lytte og tale, Lese og skrive og S pråklæring, for en stor del utarbeidet med utgangspunkt i de fire første nivåene i det europeiske rammeverket (A1, A2. Nasjonale minoriteter PPT, spesialpedagogikk og tilrettelegging Voksenopplæring Samisk Lukk. Eksamen og prøver Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01) Læreplanen utgår gradvis. Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan. Til forside.

Norsk start 1-4 Arbeidsbok Trinn 1-2 av Sissel HoltOslo 11

Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal gi elevene et solid språklig, kommunikativt og faglig grunnlag som gjør dem i stand til å delta i sosiale fellesskap og i vanlig opplæring i alle fag. Det gis ikke vurdering med karakter i opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Gjelder fra 01.08.2007 . Gjelder til 31.07.2020 . Formål . Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring. Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Sist lagret: Utviklingen av å kunne skrive i norsk går fra den grunnleggende skriveopplæringen til å planlegge,. NB! Utdanningsdirektoratet utvikler et nytt, digitalt og alderstilpasset kartleggingsverktøy i norsk for språklige minoriteter. Verktøyet vil være klart i starten av 2021. Inntil dette er ferdig kan Kartleggingsmateriellet Språkkompetanse i grunnleggende norsk brukes. Opplæringsloven sier at kommunene og fylkeskommunene har plikt til å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk før det. Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Læreplankode: NOR09-04 Side 4 av 13 meninger og å forstå og delta i samtaler, diskusjoner og samfunnsliv Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal gi elevene solide kommunikative ferdigheter, både muntlig og skriftlig, gjennom språklæring som en kreativ, utforskende prosess. Nivået er justert ned sammenlignet med dagens læreplan, for å imøtekomme nyankomne elevers behov helt fra begynnernivå og til det nivået de bør være på for å gå over i ordinær opplæring

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 17. mars 2016 . Gjelder fra 01.08.2016 . Gjelder til 31.07.2017 . Formål . Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2018 Læreplan Grunnleggende norsk for språklige minoriteter ISBN 9788202596910 Spiral 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn Legg i ønskeliste Norsk start 8-10 Samfunnsfag Språk/målform Bokmål/Nynorsk Utgivelsesår 2020 Læreplan Grunnleggende norsk for språklige minoriteter ISBN 9788202697822 Nettsted 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn Legg i ønskeliste Norsk start 8-10 Samfunnsfag Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Å kunne lese i faget morsmål for språklige minoriteter er å øve opp grunnleggende lesekompetanse på morsmålet og å lese for å lære, oppleve og reflektere. Minoritetsspråklige elever skal lære seg å lese på det språket de behersker best

Webinar om ny læreplan i grunnleggende norsk. Mandag 19. oktober inviterer Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) til webinar i forbindelse med fagfornyelsen. Webinaret vil ha fokus på den nye Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og hvordan skolene kan arbeide med den i klasserommet Utdrag fra læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Utdrag fra læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Etter nivå 1. Lytte og tale . Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. forstå enkle beskjeder; uttrykke egne følelser, tanker og ønsker

Kjerneelementer - Læreplan i grunnleggende norsk for

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplankode: NOR08-02 Side 2 av 8 Om faget Fagets relevans og sentrale verdier Morsmål for språklige minoriteter skal gi elevene gode forutsetninger for å beherske det norske språket gjennom å styrke deres kunnskaper om og ferdigheter i eget morsmål Læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Gjelder fra 01.08.2007 . Opplæringen etter denne læreplanen skal sammen med læreplanen i grunnleggende norsk fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende 3 Læreplanen er en nivåbasert overgangsplan som kan nyttes til elevene kan følge opplæring etter ordinær læreplan i norsk

Opptak fra webinar om læreplan i grunnleggende norsk Solveig Berg Johnsen 26. oktober 2020 Se opptak av webinaret om den nye læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter med Irmelin Kjelaas Veiledning Språkkompetanse i grunnleggende norsk Grunnleggende norsk for språklige minoriteter - veiledning til læreplan - Vi har hentet ut alle vurderingskriteriene fra Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk, og lagt dem inn som underveismål i planen. Disse er markert i kursiv i planen Veiledningen Språkkompetanse i Grunnleggende norsk s. 10 og 11, for å forstå hvordan nivåene henger sammen med Det Europeiske Rammeverket for språk. Grunnskoleelever i Tromsø kommune som skal ha særskilt språkopplæring har krav på følgende: - Grunnleggende norsk hvor en følgerLæreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon og språklæring, danning og identitetsutvikling. Faget skal skape rom for opplevelser, tolkning og refleksjon, og bidra til å utvikle empati og toleranse Læreplan i norsk for innføringsklasser Læreplanen tar utgangspunkt i læreplanen for grunnskolen, læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og læreplanen i norsk for videregående med vekt på vg1 Formål: Å oppnå basiskunnskaper i norsk med vekt på det eleven trenger for vg

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid

 1. oriteter med kort botid i Norge og læreplan i' av Marianne Kirkhorn fra Fagbokforlaget
 2. oriteter Svakheter •Omfattende og tidkrevend
 3. oriteter. Språk og kommunikasjon. Våre gruppetilbud. Alternativ og supplerende kommunikasjon. Kognitive.
 4. oriteter. Norsk start er delt i de tre nivåene læreplanen beskriver. Temaene tar utgangspunkt i elevenes situasjon og tidligere erfaringer. Vi har lagt vekt på å utvikle elevenes dagligtale og å øve skriftlige ferdigheter
 5. oriteter..11 5.2 Læreplan i morsmål og læreplan i grunnleggende norsk..12 5.3 Grunnleggende ferdigheter i alle fag..13 6. Språklæring i en tospråklig situasjon Elever fra språklige

Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2016 Læreplan Grunnleggende norsk for språklige minoriteter ISBN 9788202532895 Nettsted Spor 1 - A1 Legg i ønskeliste product-metadata.product-detail.tabletBoo Læreplan Grunnleggende norsk for språklige minoriteter Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Veiledning til Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter . Læreplan Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående. elever fra språklige minoriteter.....142 Læreplan..143 Kartlegging..144 Andre bestemmelser av betydning for elever med særskilt språkopplæring Om læreplan i grunnleggende norsk.....161 Forholdet mellom læreplan i grunnleggende norsk og læreplan i norsk.

24.aug.2016 - Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. 24.aug.2016 - Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Hold deg frisk og trygg. Husk å vaske hendene ofte og holde avstand til andre. Ta også en titt på rådene våre til hva du kan gjøre for å tilpasse deg denne situasjonen Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2015 Læreplan Grunnleggende norsk for språklige minoriteter ISBN 9788202484132 Nettsted Spor 1 - A1 Legg i ønskeliste Kort og godt

Høring - læreplaner i norsk

Intertekst essens er tilrettelagt for elever som følger «Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge». I tillegg er den godt egnet for elever som skal opp i ordinær eksamen i norsk, men som har behov for ekstra støtte i opplæringen Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Dialog Vg2 by Gyldendal Norsk Forlag - issuu. Pin på Grunnleggende norsk. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter ABC for minoritetsspråklige - Oppgaveperm LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter denne læreplanen skal sammen med læreplanen i grunnleggende norsk fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende bestemmelser i Opplæringsloven Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Formål • Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter denne læreplanen skal sammen med læreplanen i grunnleggende norsk fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende bestemmelser

Klar ferdig norsk! : Arbeidsbok : nivå 1 : grunnleggende

Informasjon om grunnleggende norsk. Grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan. Planen beskriver ulike kompetansemål og den er utarbeidet i tråd med føringer i det europeiske rammeverket for språklæring Min norsk ungdom Smart Øving er basert på Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.Læringsressursen har innhold til språknivå 1, 2 og 3. Min norsk ungdom Smart Øving fungerer på den måten at en elev som mestrer et læringsmål, vil få tildelt oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål.En elev som derimot strever med et læringsmål, vil oppleve at hun får. Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Nettressursen har et rikt utvalg av motiverende oppgaver på læreplanens nivå 1 og 2 og dekker de fire hovedområdene lytte og tale, lese og skrive, språklæring, språk og kultur

Språkkompetanse i grunnleggende norsk - NAF

Særskilt språkopplæring består av norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring. Særskilt norskopplæring er grunnleggende undervisning i det norske språket for elever fra språklige minoriteter.; Morsmålsopplæring innebær er å styrke elevenes forutsetninger for å beherske det norske språket, utvikle grunnleggende lese- og skriveferdigheter, styrke ordforråd og begrepsforståelse. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter; Læreplan i morsmål for språklige minoriteter . Infoskriv og budsjett. pdf Invitasjon til nettverk for særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig [162 Kb] pdf Innkalling til lærernettverk for innføringsskoler 2019-2020 [242 Kb Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. I læreverket vektlegges de fire hovedområdene lytte og tale, lese og skrive, språklæring, språk og kultur. Klar, ferdig, norsk! består av fire komponenter: nettressurs, bildeordbok, arbeidshefter og lærerens bok Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter: Om læreverket; Forfatter(e) Ord bygger på læreplanen i norsk og samfunnskunnskap og dekker målene for grunnleggende lese- og skriveopplæring, spor 1, nivå A1. Til toppen. Nettsteder

som er tilstrekkelige kunnskaper i norsk, så skolen må skjønnsmessig vurdere om eleven har slike kunnskaper. Det er ikke krav om sakkyndig vurdering i loven, men loven pålegger kommunen/skolen å kartlegge elevens norskkunnskaper. Det er utarbeidet en læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og en læreplan i læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære planen. I Kristiansand er det bestemt at elever med rett til særskilt språkopplæring som regel skal følge læreplanen i grunnleggende norsk til de har tilstrekkelig norskkompetanse til å følge ordinær plan Tilrettelagt opplæring for språklige minoriteter. Elever som ikke har kunnskaper i norsk, har rett til tilrettelagt opplæring. Elever som ikke har tilstrekkelig kompetanse i norsk, følger læreplan i grunnleggende norsk Så lenge elevene følger læreplanen i grunnleggende norsk eller læreplanen i morsmål for språklige minoriteter skal de ikke ha vurdering med karakter. Når elevene kan følge ordinær læreplan i norsk/læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge skal de ha vurdering med karakter Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter denne læreplanen skal fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende bestemmelser i Opplæringsloven og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt norskopplæring. Skoleeier/skolen velger om den særskilte norskopplæringen skal gis.

8.5 Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. 8.5.1 Innledning; 8.5.2 Omfang i bruken av læreplan i grunnleggende norsk; 8.5.3 Om bakgrunnen for innføring av ny læreplan; 8.5.4 Om læreplan i grunnleggende norsk; 8.5.5 Forholdet mellom læreplan i grunnleggende norsk og læreplan i norsk; 8.5.6 Grunnleggende ferdigheter; 8. Det refereres også til læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, læreplan i norsk og i noen grad til andre fagplaner i Kunnskapsløftet Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. I læreverket vektlegges de fire hovedområdene lytte og tale, lese og skrive, språklæring, språk og kultur. Klar, ferdig, norsk! består av fire komponenter: nettressurs, bildeordbok, arbeidshefter og LES MER lærerens bok

Produkter i kategorien Grunnleggende norsk (1-10

Produkter i kategorien Norsk som andrespråk Cappelen

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter - Udi

Webinar om ny læreplan i grunnleggende norsk - OsloMe

NÅ GJELDER «LÆREPLAN I NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER MED KORT BOTID» BÅDE FOR ELEVER, VOKSNE OG PRIVATISTER. Fram til høsten 2017 var det bare elever i videregående skole som kunne ta eksamen og bli vurdert etter en egen læreplan i norsk, Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge (NOR9-01) GNO - grunnleggende norsk. Grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan. Planen beskriver ulike kompetansemål og den er utarbeidet i tråd med føringer i det europeiske rammeverket for språklæring. De elevene som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskil Planen skal hete Grunnleggende norsk for språklige minoriteter og skal tas i bruk fra skoleåret 2007-2008. Den skal være nivåbasert og kunne benyttes uavhengig av årstrinn. Når elevene har oppnådd tilstrekkelig ferdighetsnivå i norsk, skal de gå over til ordinær læreplan for norsk

Utdrag fra læreplan i grunnleggende norsk for språklige

 1. oriteter og læreplanen i norsk for videregående med vekt på vg1 Formål: - Å oppnå basiskunnskaper i norsk tilsvarende 10 års grunnskole, med vekt på det eleven trenger for vg1
 2. oriteter er en overgangsplan som skal brukes til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i norsk. Vurderingen av elevenes norskspråklige kompetanse skal foretas i forhold til kompetansemålene som er nedfelt i læreplan i grunnleggende norsk for språklige
 3. Læreplan i norsk og samfunnskunnskap er en forskrift til introduksjonsloven. Læreplanen i norsk bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk. Planen beskriver et helt opplæringsløp, fra nybegynnernivå opp til ulike sluttnivåer. Den inngår som en del av ordningen med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 4. oriteter. I læreverket vektlegges de fire hovedområdene lytte og tale,.
 5. Faget morsmål: nåværende læreplan. grunnskole + VGS (stort aldersspenn) overgangsplan (nyttes til eleven kan følge vanlig opplæring) hovedformål: styrke elevenes forutsetning for innlæring av norsk, tospråklig identitet, gr.ferd. i morsmål, sammenliknende perspektiv) n. ivåbasert (fra avkoding til lesing av litterære tekster av.

Når eleven har fått et enkeltvedtak etter opplæringslova § 3-12 kan eleven enten følge den ordinære læreplanen i norsk, læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge eller læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Bruken av Det felles europeiske rammeverket for språk i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og i det tilhørende Kartleggingsverktøyet språkkompetanse i grunnleggende norsk Læreplan for språklige minoriteter - grunnmodul for forberedende voksenopplæring (FVO) - forsøk . Norsk for språklige minoriteter, matematikk, naturfag og samfunnsfag . Fastsatt som forsøk av Kompetanse Norge 01.05.17 . Gjelder fra 01.08.2017 . Gjelder til 31.07.202 Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid gjelder for dem som har fått vedtak om særskilt norskopplæring og har bodd under 6 år i Norge i opplæringspliktig alder (altså under seks år i norsk grunnskole). Fyll inn hvor du har gått på skole for hvert trinn fra 1. til 10. klasse: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trin Dette gjelder blant annet lydeinventaret i norsk, som er spesielt stort, Noen slike kommunikative aspekter beskrives under hovedområdene 'lytte og tale' og 'språk og kultur' i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-05 Side 2 av 14 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, Læreplanen i norsk gjelder også.

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter: Undervisningsopplegg, konkretisering, didaktiske perspektiver Skoler Læreplan i grunnleggende norsk: Undervisningsopplegg, konkretisering, didaktiske perspektiver Skoler Presentasjon av «Innføringsplan for nyankomne elever» begynneropplæring og didaktiske perspektiver Skole læreplan i morsmål for språklige minoriteter er å styrke elevenes forutsetninger for å beherske det norske språket og derved deres læringsmuligheter gjennom utvikling av grunnleggende lese- og skriveferdigheter, ordforråd og begrepsforståelse på morsmålet. Kjøp 'Intertekst essens vg3, læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i' av Marianne Kirkhorn fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978821103606

Lovgrunnlaget for opplæringen for elever fra språklige minoriteter..... 7 Kartlegging av norskferdigheter Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter..... 11 Læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Kjøp 'Intertekst essens vg3, læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i' av Marianne Kirkhorn fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978821103602

Norsk for språklige minoriteter i videregående Dato: Mandag 23. april 2017 Tid: 10.00-14.30 Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo Målgruppe: Skoleledere og norsklærere i videregående Kursholdere: Vigdis Amundsen (bildet), norsklærer på Larvik læringssenter, tidligere lærer Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter D Særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen i norsk X Tospråklig fagopplæring på morsmålet. XMorsmålsundervisning X Anen tilpasset opplæring. D DDRI. 004/11: ENKELTVEDTAK OM SÆRSKILT OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER - SKOLEÅRET 2010-2011 - VESTMYRA. Så lenge elevene følger læreplanen i grunnleggende norsk eller læreplanen i morsmål for språklige minoriteter skal de ikke ha vurdering med karakter. Når elevene kan følge ordinær læreplan i norsk skal de ha vurdering med karakter. Elever/privatister med kort botid i Norge har mulighet for å gå opp til en egen skriftlig eksamen i norsk Stikkord arkiv: læreplan i norsk; Endring av forskrift i norskfaget. Dag Fjæstad 16. august 2017 Fra 14.8.17 ble forskriften for opplæring og eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge endret. Det er blant annet åpnet for at voksne kan bruke planen. KONTAKTINFORMASJON

Klar, ferdig, norsk! Lærerens bok (Grunnleggende norsk 1

læreplan i grunnleggende norsk - NAF

Læreplangruppene for norsk og samfunnskunnskap skal etter planen levere sitt førsteutkast til revidert læreplan i slutten av juni. De skal så få tilbakemeldinger fra eksterne konsulenter og Kompetanse Norge før de leverer det endelige forslaget Kjøp billige bøker, kontorrekvisita, hobbyartikler og leker innen astrid madsen hos Adlibri Skolen skal kartlegge elevenes kompetanse før de gjør vedtak om særskilt språkopplæring. Vedtak om særskilt språkopplæring gis for ett år av gangen. Elever som får særskilt språkopplæring følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter; Læreplan i morsmål for språklige minoriteter; Fag og læreplaner etter Kunnskapsløftet Kompetansemål - Grunnskoleopplæring for voksne: Læreplan. Læreplan i norsk for innføringsklasser Læreplanen tar utgangspunkt i læreplanen for grunnskolen, læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og. Vi sender på høring et forslag om at flere skal få muligheten til å få opplæring etter læreplan i norsk for Voksne som har fullført grunnskolen

Video: Produkter i kategorien Grunnleggende norsk Cappelen Damm

Norsk for språklige minoriteter - Oslo V

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet. Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplanen Totalt antall ord: 357 . Ord Frekvens IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Kjerneelementgruppen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter takker for alle konstruktive innspill som har kommet etter dette første utkastet. Totalt fikk vi inn 8 innspill som vi vil ta med oss videre i arbeidet med å utarbeide kjerneelementer for grunnleggende norsk. De fleste er enige om at prioriteringene i kjerneelementene ser gode ut, men at [

Norsk start 1-4 Cappelen Damm Undervisnin

 1. oriteter i videregående - kartlegging, vurdering, læremidler og læreplaner Dato: Fredag 3. mai 2019 Tid: 10.00-15.00 Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo Målgruppe: Skoleledere og norsklærere i videregående Kursholdere: Helene Winsents, norsklærer på Nygård skole og Bergen Katedralskole, medforfatte
 2. Nettkurs om grunnleggende ferdigheter hele året. Dette nettkurset gir en kort introduksjon om grunnleggende ferdigheter knyttet til voksnes hverdag, læringsmål for grunnleggende ferdigheter og profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben
 3. RASK INNGANG I DET NORSKE SPRÅKET: NorskPluss Barn gir elevene gode forutsetninger for å følge vanlig undervisning og sikrer dem en rask muntlig..
 4. oriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan
 5. Nettstedet er utviklet av Norskseksjonen, Avdeling for lærerutdanning og Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen, med støtte fra Utdanningsdirektoratet

Produkter i kategorien Alfabetisering Cappelen Damm

Læreplan i norsk for minoritetsspråklige med kort botid Publisert: 6.11.2017 Endret: 21.12.2018 Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid gjelder for dem som har fått vedtak om særskilt norskopplæring og har bodd under 6 år i Norge i opplæringspliktig alder (altså under seks år i norsk grunnskole Intertekst essens Vg1 er en helt ny lærebok i norsk for elever på studieforberedende utdanningsprogram. Boka følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Den egner seg også godt for elever som følger den ordinære læreplanen, men som har behov for ekstra støtte i norskfaget Intertekst essens Vg1 (Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i) | Marianne Kirkhorn mfl. - Fagbokforlaget.n KL06: Læreplan i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever. Læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Veiledning - Språkkompetanse i grunnleggende norsk (www.utdanningsdirektoratet.no. Engen og Kulbrandstad (2004): Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning, kp 1, 2, 5, 6,

Minoritetsspråklige elever i vgs - regelverk, kartlegging

LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitets- utvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv. Norskfaget åpner en arena der de få Særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. Leksehjelp. For elever og foresatte. For elever og foresatte. Helse og tilbys tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring og når det er nødvendig som hjelpemiddel for å lære norsk. I Oslo følger alle elever Læreplan i norsk. Relevante lenker. Oslo kommune: Tilbud til. Grunnleggende ferdigheter Kompetansepluss Kompetanse Norge har invitert relevante aktører til å avgi høringssvar på forslag til læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1. Frist 20. mars 2019

Klar ferdig norsk! av Åse Halvorsen (Spiral) | Barnas EgenPå vei (2012) | Cappelen Damm Undervisning

Læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere; Læreplan i morsmål for språklige minoriteter; Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter; Introsidene This site was last updated 12/13/1 Intertekst essens: norsk vg1 studieforberedende : læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i norsk Huskelisten er tom Dra og slipp hit for å legge til titte

Produkter i kategorien Norsk for nybegynnere (A1-A2

 1. Intertekst essens Vg3, d-bok (Læreplan i norsk for
 2. Grunnleggende Norsk Oppgave
 3. Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter i Bergen
 4. Grunnleggende norsk - vm
 5. Min norsk ungdom Smart Øving Gyldenda
 6. Klar, ferdig, norsk - brukerveiledning, bokmå
 • Eksempel på nypaganisme.
 • Permanent makeup raufoss.
 • Amfi vågen parkering åpningstider.
 • Tesa klebenagel wo kaufen.
 • Simien beregningsprogram.
 • Metabolism of lactate.
 • Holz ornament.
 • Aquavit opprinnelse.
 • Sanitätsausbildung johanniter.
 • San pio da pietrelcina.
 • Schambeinentzündung tapen.
 • Odda industrihistorie.
 • Norges skål og dale of norway.
 • Cher lloyd sanger.
 • Oljepastell teknikk.
 • Neusser privatschule kosten.
 • Omslagskjole rød.
 • Glyserol molekylformel.
 • Vindu spesialmål.
 • Wandbild bibi und tina.
 • Black lives matter snl.
 • Ketoner i urin lavkarbo.
 • Hotell dronningens gate kristiansand.
 • Ikea sengetøy.
 • Gard haugesund.
 • Bertel o steen oslo.
 • Felix von der laden freundin instagram.
 • Hjemmelaget skrubb til ansikt.
 • Naruto wiki sakura.
 • Norges kjekkeste mann 2014.
 • Die grüne zeitung.
 • Slaget ved gettysburg.
 • Marais paris.
 • Colin farrell movies.
 • Kaffee mexiko rezept.
 • Leda skip.
 • Youtube mutter ist die allerbeste.
 • Karsten og petra roller.
 • Erörterung über schönheit.
 • Kjøpe nitrogen.
 • Copenhagen marathon rute 2018.