Home

Overnattinger ssb

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for å dekkje behovet for statistikk om det norske samfunnet. Overnattingar - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til dem som ikke har svart innen første svarfrist. Vedtaket faller bort hvis data blir sendt inn innen vedtakssvarfristen. De som fortsatt ikke har svart innen den andre svarfristen, vil få saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral(SI) for innkreving og ev. tvangsinndrivelse

SSB: Laveste antall overnattinger noen gang. Verst gikk det ut over hotellene, som hadde en nedgang på 87 prosent. Av NTB 29. mai 2020, 09:18. Det var rundt 330.000 overnattinger ved de kommersielle overnattingsvirksomhetene i april i år. Det er hele 84 prosent færre enn i april i fjor Det var rundt 330.000 overnattinger ved de kommersielle overnattingsvirksomhetene i april i år. Det er hele 84 prosent færre enn i april i fjor. Antallet er det laveste som er målt i en april-måned siden Statistisk sentralbyrå (SSB) startet målingene i 1985 Sjølv om SSB korrigerer tydelege feil, kan det i denne overgangsfasen vere noko meir uvisse knytta til dei publiserte tala. SSB arbeider kontinuerleg for å betre innrapporteringa, og kvaliteten på statistikken vil gradvis bli betre enn det som vart samla inn før overgangen til Altinn

Overnattingar - SSB

Overnattinger - - SSB

Antall overnattinger lå 34 prosent lavere i september i år enn i samme måned i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Situasjonen er spesielt dramatisk for hotellene, som opplevde. Utenlandske overnattinger falt med 70 prosent, mens tilbakegangen for norske turister var på 1,8 prosent, viser tallene fra SSB. NHO understreker at situasjonen er svært dramatisk for hotell- og overnattingsbransjen Alle overnattinger på sesongkontrakter er antatt å være gjort av nordmenn. Om tabell 3X Tabell 3X viser samlede kommersielle overnattinger unntatt sesongcamping på fast kontrakt (se kommentarer til tabell 2X ovenfor. Det er antatt at all sesongcamping gjøres av nordmenn

SSB: Laveste antall overnattinger noen gang - Dagens

 1. Utenlandske overnattinger falt med 70 prosent, mens tilbakegangen for norske turister var på 1,8 prosent, viser tallene fra SSB. Blant overnattingsstedene gikk det best for campingplasser, som tradisjonelt har flest nordmenn
 2. Ny overnattingsrekord i juni Det ble registrert 4,3 millioner kommersielle overnattinger i Norge i juni. Det var en økning på 2,3 prosent fra i fjor og ny rekord, ifølge SSB-tall
 3. Veksten fra USA har vært formidabel siden bunnoteringen i 2013 da hotellene registrerte 283.000 overnattinger. I fjor var antallet 771.000. Så langt i år, det vil si fra januar til og med september, ligger veksten ifølge SSB på ytterligere 20 prosent, noe som indikerer 925.000 overnattinger i 2019. Det er mer enn en tredobling siden 2013
 4. Det viser SSB-tallene tydelig. Norske overnattinger på hotell økte med 35 prosent, på campingplasser med 40 prosent, og på hyttegrender og vandrerhjem med 65 prosent. Hotellbransjen slet likevel mest. Flere hoteller var stengt, og særlig de som tradisjonelt har flest utenlandske gjester, fikk problemer

Flere og mer omfattende moduler om Kommersielle overnattinger på årsbasis på www.statistikknett.no Velg fylke >> Alle fylker 00 Hele Landet 01 Østfold 02 Akerhus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmar Det viser SSB-tallene tydelig. Norske overnattinger på hotell økte med 35 prosent, på campingplasser med 40 prosent, og på hyttegrender og vandrerhjem med 65 prosent. Hotellbransjen slet likevel mest. Flere hoteller var stengt, og særlig dem som tradisjonelt har flest utenlandske gjester, fikk problemer

SSB: Laveste antall overnattinger noen gang - adressa

Utenlandske overnattinger falt med 70 prosent, mens tilbakegangen for norske turister var på 1,8 prosent, viser tallene fra SSB. Det var 3,5 millioner overnattinger i hoteller og andre. Mens tallet på «norske» overnattinger økte med 1,7 prosent, økte utenlandske overnattinger med 2,4 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er tallet på overnattingsdøgn i de fire vestlandsfylkene som hadde størst økning, mens Hedmark, Vest-Agder og Aust-Agder hadde en samlet nedgang på 41.000 overnattinger Ferske tall fra SSB viser at det var i underkant av 6,4 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i juli. Det er kun tre prosent færre enn juli i fjor, og representerer en nedgang på 204 000 gjestedøgn Antall overnattinger i Norge er i forbruksmodellen vist under basert på SSB sin overnattingsstatistikk og hytteformidlingsstatistikk, den norske reisevaneundresøkelsen (RVU), Avinors reisevaneundersøkelse og Turistundersøkelsen (Innovasjon Norge)

Påvirkbart marked dekker hotellovernattinger med formål ferie/fritid og kurs/konferanse - pluss alle andre kommersielle overnattinger. Yrkesbetingede overnattinger utenom kurs/konferanse ved hotellene dekkes altså ikke. Tabell 6. Påvirkbart marked*). Overnattinger etter markedssegment.. Valgt region. Januar-mars 2020 og 201 Antall overnattinger lå 34 prosent lavere i september i år enn i samme måned i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Situasjonen er spesielt dramatisk for hotellene, som opplevde et fall på 42 prosent i antall overnattinger i september. Totalt antall overnattinger har også falt noe på campingplasser, hyttefelt og vandrerhjem

Video: Overnattingar - Tabellar - SSB

Ifølge SSB var det 924.300 gjestedøgn som var formidlet av norske hytteformidlere i 2019. Tallene viser en nedgang fra 2018, som skyldes en nedgang i norske overnattinger. Utenlandske over-nattinger økte med 3 prosent I september var det 1,68 millioner overnattinger ved norske hoteller, en økning på 3 prosent sammenlignet med samme måned ifjor. I forhold til september 2010 gikk omsetningen for hotellene opp 2 prosent, fra 1,07 milliarder til 1,09 milliarder. Prisen per rom steg fra NOK 878 til NOK 881, ifølge Overnattingsstatistikken fra SSB SSB-tall: Flere sover på hotell i Oslo Antall overnattinger på hoteller, campingplasser og hytter i Norge har økt siden i fjor. FLERE OVERNATTER: På Oslo-hotellene, her representert ved Grand Hotel

Altinn - Overnattingsvirksomhet på hotel

Økning i overnattinger på norske hoteller - Rogalands AvisNorske hoteller får stadig flere overnattinger | Finansavisen

SSB: Laveste antall overnattinger noen gang - Sunnmørsposte

03524: Hytteformidlere

 1. Makro, Norge (SSB) Pengemengde, september Godstransport med lastebil, 2. kvartal Kredittindikator, september Overnattinger, september. Tallene legges som vanlig frem klokken 08.00. To timer senere legger NAV frem registrert ledighet for oktober, mens Norges Bank offentliggjør sine valutatransaksjoner for november. Makro, utenland
 2. Illustrasjon: SSB. Det var 33 prosent flere norske overnattinger på campingplassene i august enn i samme måned i fjor. Siden april har tallet på norske campingovernattinger økt sammenlignet med samme periode i 2019. Økningen i norske overnattinger kan ha reddet campingplassene fra en vesentlig fall
 3. Statistisk sentralbyrå (SSB) lager en oversikt av overnattinger i Norge. Den viser at det var 6,4 millioner overnattinger i juli. Det er for både hoteller, camping-plasser og hytter til utleie. Les også: - Norsk reiseliv må bli bedre for funksjons-hemmed
 4. I løpet av mai hadde de sju hotellene på Fosen som har tall registrert i SSB sitt materiale registrert 16 776 solgte overnattinger. Det er en økning på 10 prosent fra i fjor. I rene tall har de solgt 1 538 flere overnattinger i de første 5 månedene av 2019 enn de første 5 månedene i 2018. Andre overnattinger
 5. Kommersielle overnattinger - tidligere år 2018 2017. Kontaktperson. Margrethe Helgebostad Statistisk Sentralbyrå (SSB) utarbeider en årlig statistikk om hytteformidling. Vi viser deg hvordan de 1.06 millioner overnattingene i private hytter og feriehus fordelte seg på nasjonaliteter, regioner og måneder
 6. st reduksjon, dog med hele 42 prosents nedgang

Koronautbruddet og reiserestriksjoner har rammet overnattingsbransjen hardt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Antallet overnattinger ble mer enn halvert i mars 2020, sammenliknet med. Overnattinger i alt 47087 51653 55333 -4566 -8,8% Hotell 32512 30408 29953 2104 6,9 % Hytte 6680 10402 9830 -3722 -35,8% Sesongcamping 1352 2910 5577 -1558 -53,5% Telt/Campingvogn 2338 4087 5882 -1749 -42,8% Bobil 4205 3846 4091 359 9,3% Samlede kommersielle overnattinger Etter overnattingsmetode RAPPORT MAI 2017 STATISTIKK FRA SSB

SSB: Laveste antall overnattinger noen gang - E2

 1. Det var 103,7 millioner overnattinger i Norge i 2018. 33,8 millioner av disse var overnattinger på kommersielle overnattingssteder, mens 69,9 millioner er overnattinger som faller utenfor overnattingsstatistikken til SSB
 2. I alt 1,7 millioner overnattinger ble registrert hos kommersielle overnattingsbedrifter i årets første måned. Det er cirka 30.000 flere enn i januar 2018 og en oppgang på 1,8 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Økningen kom av at det var flere norske overnattinger i januar 2019 sammenlignet med januar 2018. Tallet på utenlandske overnattinger gikk litt ned
 3. Det var 2,1 millioner overnattinger i Norge i april, noe som er ny rekord for måneden, ifølge tall fra SSB. Økningen har vært spesielt stort på campingplasser
 4. Majoriteten av kommersielle overnattinger ble i mai måned foretatt på campingplass her til lands. I følge SSB har det aldri vært registrert flere overnattinger på campingplass enn på hotell i en måned - gjennom alle årene de har publisert overnattingsstatistikk
 5. Overnattingsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det var 1,7 millioner overnattinger i årets første måned. Dette er en økning på 30.000 i forhold til januar 2018. Endringene skyldes at det var flere norske overnattinger i januar i år i forhold til samme måned i fjor

I 2011 var det 19,2 millioner overnattinger ved norske hoteller. Det tilsvarer en økning på fire prosent sammenlignet med året før. Dette viser fersk statistikk fra SSB.. Bolighandel1: Selg. Tall fra SSB viser at Norge hadde 33,3 millioner registrerte overnattinger, dvs hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i 2017. Dette var en økning på 0,5 prosent fra 2016. Norske overnattinger endte på samme nivå som i 2016, mens det var en økning på 2 prosent fra utlandet. En økning som i all hovedsak kom innen camping

SSB: Laveste antall overnattinger noen gang - Folkeblade

 1. Antallet overnattinger i Norge økte med én prosent i 2017, som er den svakeste veksten på flere år, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding. Tirsdag offentliggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) overnattingsstatistikk for hele 2017
 2. Det viser ferske overnattingstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fylkene Agder og Nordland hadde størst økning i antall overnattinger. Sammenliknet med 2019 har Agder hatt en oppgang på 14.
 3. Det viser SSB-tallene tydelig. Norske overnattinger på hotell økte med 35 prosent, på campingplasser med 40 prosent, og på hyttegrender og vandrerhjem med 65 prosent
 4. Det har vært 29,7 prosent færre overnattinger hittil i år mot i fjor ved overnattingssteder i Norge. Det viser tall fra SSB. Hoteller og lignende bedrifter har gått mest ned, ned 38 prosent
 5. I alt ble det registrert 1,95 millioner overnattinger i årets andre måned. Det er en nedgang på 54.000 overnattinger fra samme måned i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Nedgangen har vært størst for norske overnattinger

I mai ble det for første gang målt over to millioner overnattinger ved norske hoteller. Det er en økning på 9,5 prosent mot samme måned i fjor Totalt sett økte tallet på overnattinger med 1,2 prosent fra juli i fjor, viser tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde fredag. Norske overnattinger økte med 1 prosent, mens veksten i utenlandske overnattinger var på 2 prosent. Tyskere og amerikanere sto for den største veksten fra utlandet Færre overnattinger i september Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser en nedgang i overnattinger ved kommersielle overnattingssteder på fire prosent i september. Norske går ned med fire prosent, mens antall utenlandske går ned med fem prosent

Overnattingsstatistikk - NHO Reiseli

 1. største andeler overnattinger i Midt-Gudbrandsdalen. RAPPORT JUNI 2017 STATISTIKK FRA SSB Midt Gudbrandsdal Endring Marked Antall overnattinger Endring 2017/2016 Markedsandel % 2017 2016 2015 Antall Prosent2017 2016.I alt 24741 26248 21594 -1507 -5,7 3,42 3,45.Utlendinger 14202 12995 9419 1207 9,3 7,09 7,1
 2. Norske overnattinger har økt med 2 prosent (kilde: SSBs overnattingsstatistikk, 2016). Turistbalansen For norsk reiseliv er det et mål å øke trafikken fra utlandet, samtidig som vi ønsker at nordmenn reiser i eget land
 3. I tillegg vet vi at store aktører som Airbnb, som på mange destinasjoner har hele 25 prosent av sengene, nekter å oppgi overnattingstall til SSB, og myndighetene har hittil ikke pålagt dette, sier Krohn Devold. Mulig feilkilde. For hotellene isolert sett ble det en vekst i antall overnattinger på tre prosent fra 2016 til 2017
 4. Et annet måltall for utviklingen turisme i Norge er kommersielle gjestedøgn (SSB). Kommersielle gjestedøgn måler overnattinger på hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem (over 10 senger). Det var litt over 33 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge i 2016
 5. Tirsdag offentliggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) overnattingsstatistikk for hele 2017. I alt ble det registrert 33 296 767 overnattinger ved norske hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i fjor
 6. Tallet på norske overnattinger gikk opp med 6 prosent, og utenlandske overnattinger med 3 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I Hordaland sto utlendinger for hele 52 prosent av.
 7. Dagfinn Sve, seksjonssjef for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk i SSB sier at det er ingen krav om at formål med overnattingene skal fordeles på norske og utenlandske overnattinger

251 131 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2020, er en nedgang på 45 305 overnattinger fra august 2019. August-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk. -Likevel vil SSB fortløpende vurdere å dele formålsstatistikken på norske og utenlandske overnattinger med de kvalitetsmessige utfordringene det måtte ha, sier han. Les også Scandic hotels overtar Grand Hotel i Osl STATISTIKK FRA SSB Midt Gudbrandsdal Endring Marked Antall overnattinger Endring 2017/2016 2017 2016 Antall Prosent.I alt 14340 15138 -798 -5,3 .Utlendinger 7955 7779 176 2,3.Nordmenn 6385 7359 -974 -13,2 Danmark 3209 3759 -550 -14,6 Sverige 2000 1972 28 1,4 Tyskland 1032 683 349 51,1 Storbritannia 965 700 265 37,9 Nederland 357 252 105 41, Også under finanskrisen i 2008-2009 gikk antall overnattinger ned, men ikke i nærheten så mye som nå. Overnattingsstatistikken fra SSB viser at hotellbransjen alene gikk tilbake med 57 prosent, og at hotellene i Oslo fikk det verst med hele 65 prosent færre overnattinger i mars i år mot mars i 2019

Overnattinger i ferieleiligheter falt 72,87% i augus

Overnattingsstatistikken fra SSB viser at hotellbransjen alene gikk tilbake med 57 prosent, og at hotellene i Oslo fikk det verst med hele 65 prosent færre overnattinger i mars i år mot mars i 2019 Totalt var det 1 077 791 overnattinger ved hotell, campingplasser og hytter i perioden januar til august. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I Nordland er nedgangen 18 posent, for Nord-Norge samlet har det vært 25 prosent færre gjester i år. For landet totalt er tilbakegangen 30 prosent STATISTIKK FRA SSB Antall overnattinger Endring 2017/2016 2017 2016 2015 Antall Prosent.I alt 14112 13133 24328 979 7,5.Nordmenn 12144 11083 18619 1061 9,6.Utlendinger 1968 2050 5709 -82 -4 Sverige 1025 546 2219 479 87,7 Danmark 289 98 1045 191 194,9 Tyskland 200 233 887 -33 -14, Den forrige augustrekorden ble satt i 2016, da norske hoteller registrerte 2,7 millioner overnattinger, ifølge SSB.Dermed var det en vekst på 4 prosent i antall overnattinger når man sammenligner august i år med august i fjor Nye tall fra SSB viser at 2017 var et rekordår for norske hoteller med 23,3 millioner overnattinger - en vekst på 3 prosent sammenlignet med det forrige rekordåret 2016. I alt ble det registrert 33,3 millioner overnattinger ved norske hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i fjor

Statistikknett Reiseliv

Ferske tall fra SSB viser at det har vært en nedgang i overnattinger på hoteller i august. Det ble bråstopp i hotellbesøk da skoleferien var over Overnattinger Trønderske hoteller og overnattingsbedrifter etter formål med hotelloppholdet. Januar 2019 - Juli 2020. SSB sier: «Grunna korona-situasjonen med blant anna stengde overnattingsverksemder og permitteringar er datagrunnlaget denne månaden svakare enn normalt

Februarrekord for hotellene: – Eksplosjon i antallOvernattingar - SSBKSU1 av 8 på påskeferie - SSBReise og ferie, fritid | Flere overnattet på
 • Flytting av tunge maskiner.
 • Gwangju.
 • Arena leipzig leipzig.
 • Color blind glasses price.
 • Vueling contact.
 • Hurrikan irma kuba varadero.
 • Drøftende artikkel eksempel.
 • Hva jobber plan med.
 • Wittelsbacher immobilien aichach.
 • Salat ved siden av lasagne.
 • Mobile datteln schwimmkurs.
 • Valhalla sprit.
 • Sackpfeife biedenkopf webcam.
 • Kateterisering av barn.
 • Komm zu wort amazon.
 • Pop design 1960.
 • Passasjertall vigra.
 • Hvor mye koster en hest.
 • K rauta öppettider.
 • Utvekslingsstudent pris.
 • Evento hamburg adresse.
 • Corona extra smak.
 • Trykkeri i oslo.
 • Horror seite zum erschrecken.
 • Ltp lastebil formel.
 • Holzhausen uhingen einwohner.
 • Goldberg whoopi.
 • Russiske soldater i norge.
 • 14 tage wetter berlin.
 • Kronen zeitung.
 • Enrique iglesias sanger.
 • Prolia tannbehandling.
 • What to do in oslo on a sunday.
 • Haus mieten nürnberg.
 • Lorne greene døde.
 • First neanderthal.
 • Mykoplasma lungebetennelse test.
 • Hartz 4 miete hamburg tabelle 2018.
 • Hvordan sitere fra dikt.
 • Multireg z wave termostat 3600w 16a hvit.
 • Hyundai tucson platin ausstattung.