Home

Odontofobi behandling

Virksomme faktorer i behandling av samtidig odontofobi og

 1. Om prosjektet. Personer med odontofobi kjennetegnes ofte av at de unngår tannbehandling, gjerne over mange år. Udekkede tannbehandlingsbehov er et problem i form av kostbar behandling som ofte dekkes av det offentlige, og det er en stor belastning for individet som har et udekket tannbehandlingsbehov
 2. dre traumatisk
 3. Odontofobi er en utbredt angstlidelse med alvorlige konsekvenser for oral helse og livskvalitet. De seneste årene har en storstilt satsning økt tilgjengeligheten av behandling for disse vanskene. Post-traumatiske plager er en utbredt komorbid plage blant pasienter med odontofobi, som potensielt kan komplisere behandlingen. Dette gjelder spesielt alvorlige post-traumatiske plager
 4. Odontofobi (tannlegeskrekk) Dette er et tilrettelagt tannbehandlingstilbud for personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi. Det er behandling av tannhelserelaterte angstlidelser som er hovedoppgaven, og ikke selve tannbehandlingen

All behandling ble utført av tannleger ved Senter for odontofobi med spesiell kompetanse i kognitiv atferdsterapi. - Vi fant at énsesjonsbehandling hadde like god effekt som femsesjonsbehandling. Det er viktig at pasientene fortsetter å gå regelmessig til tannlegen i tiden etterpå for at effekten skal opprettholdes, sier Haukebø Hvis du har odontofobi, går du ikke til tannlegen - da trenger du behandling for selve odontofobien først. Det har ikke vært meningen at disse skulle få sitt tilbud dekket gjennom å betale egenandeler og få noe refusjon til tannlegen fra folketrygden SENTER FOR ODONTOFOBI (SFO) er et senter ved Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen som driver forskning på og behandling av pasienter med så sterk frykt for tannbehandling og sprøyter at de ikke greier å gå til vanlig, allmennpraktiserende tannlege

Odontofobi - Christiania Tannlegesenter Osl

Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi), Odontologiske biomaterialer - utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger. Nasjonal faglig retningslinje. PDF. Tannhelse - Helsefremmende og forebyggende tiltak for voksne over 20 år (2019 Behandling av marginal periodontitt omfattes ikke av dette punktet. Personer som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep og personer som har odontofobi (TOO), omfattes heller ikke av denne stønadsordningen. Disse personene gis et tilbud om aktuell fobibehandling og tannbehandling av fylkeskommunene Som eit ledd i kvalitetssikringa, vil vi på SFO ta kontakt med deg ca. eit år etter avslutta behandling, for å høyre korleis du synest det er å gå til tannlege. Tilvising til Senter for odontofobi. Tilvisinga må innehalde: Pasienten sitt navn, adresse, telefonnummer, og fødselsnummer; Relevante kliniske og sjukehistoriske opplysninga Odontologisk universitetsklinikk er en klinikk ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, som skal utføre forebyggelse, diagnostikk og behandling av sykdommer og skader i tenner, munnhule og kjever

Selv om våre synspunkter i betydelig grad bygger på forskningsbasert litteratur (for oversikt se (1, 2)), er de også preget av vår lange kliniske erfaring med behandling av denne type pasienter i Senter for odontofobi ved Universitetet i Bergen Tannlegeskrekk, også kalt odontofobi eller tannbehandlingsangst, Hos oss møter du derfor både tannleger, tannhelsesekretærer og tannpleiere med spesialistutdanning innen behandling av pasienter med tannlegeskrekk. Ta kontakt for kun en samtale om din tannlegeskrekk,. Refusjon på behandling ved odontofobi? Grad av behandling tilpasser du i samråd med tannlegen din ut fra dine behov og din økonomiske situasjon. I mange tilfeller har du krav på å få deler av utgiftene refundert. - Tannlegeskrekk i seg selv gir ikke lenger grunnlag for støtte til tannbehandling,. Tilrettelagt tannhelsetilbud - TOO-behandling. Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi). TkØ er lokalisert på Majorstuen, Oslo. Animasjon: Yizhak Itzchak Opphavsrett: Tk. Kven kan få behandling. Behandlinga er gratis for born og ungdom som bur i Vestland fylkeskommune, og for vaksne pasientar som blir diagnostisert med odontofobi, og som kjem inn under gjeldande trygdelov. Vaksne kan kontakte SFO direkte, eller via tilvising frå tannlege/lege. Du må rekne med at det er noko ventetid

Tannlegeskrekk eller odontofobi som det heter på fagspråket, er en fobi som vi på Kongsberg Tannlegesenter tar meget alvorlig. Vi har en egen tannlege, Stefanie Mann, som er videreutdannet med spesialkompetanse innen behandling av pasienter som er over gjennomsnittet engstelige og odontofobi pasienter Rusmiddelmisbrukere under LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) Tannbehandling for personer med tannlegeskrekk (odontofobi): Hvis du har sterk tannlegeskrekk eller har blitt utsatt for tortur eller overgrep, kan du ha rett på et tilrettelagt tilbud (TOO) fra den offentlige tannhelsetjenesten. Les mer om tilbudet (TOO) her Hva er tilrettelagt tannhelsetilbud TOO? De som fyller kriteriene vil først få angstbehandling eller annen psykologisk behandling. Deretter tilbys de tannbehandling slik at de oppnår en akseptable tannhelse, jamfør God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (IS-1589).. Tverrfaglige behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege og annet tannhelsepersonell

Alle med odontofobi kan kontakte et TOO-team selv eller via fastlegen. Det er ikke påkrevet med henvisning. Det er også en interesseforening for tannhelsepersonell som ønsker økt kompetanse på behandling av odontofobi. I Norsk forening for odontofobi har medlemmene ekstra stort fokus og hjerte for å hjelpe/behandle dem med odontofobi Smil Tannlegesenter er blant de tannklinikkene i Norge som har mest erfaring med å behandle pasienter under narkose. Vi tilbyr pasienter som lider av alvorlig grad av tannlegeskrekk (odontofobi) behandling under full narkose uten ventetid.Dette for å gi pasientene en trygg og komfortabel tannlegeopplevelse

Odontofobi/tannlegeskrekk Tannhelse Rogalan

 1. Først når du forteller din historie kan vi tilpasse vår behandling etter dine behov. Ulike grad av tannlegeskrekk. Det finnes ulike nivåer av tannlegeskrekk. Det dreier som ulike grad av ubehag som går fra frykt, angst til fobi (odontofobi). Tannlegeskrekk er ulike fra person til person, og alle reagerer ulikt
 2. Tannlegeskrekk er vanleg. Visste du at 5 til 10% av voksne i Noreg unngår behandling av tennene sine på grunn av angst? Odontofobi, eller tannlegeskrekk kan vere ei stor byrde for deg som pasient. Lidelsen kjem i forskjellig grad
 3. personer som lider av odontofobi (sterk angst for tannbehandling) voksne personer over 18 år; Etter samtale med psykolog finner vi ut om du fyller kriteriene for å få tilbudet. Hva slags behandling får du? TOO-teamene består av tannhelsepersonell og psykolog. TOO-teamet behandler i første omgang angsten for tannbehandling, og deretter.

Effektiv behandling mot tannlegeskrekk Tidsskrift for

 1. TOO-teamet tilbyr psykologisk behandling til dem som ikke mestrer vanlig tannbehandling og som har behov for tilrettelagt tannhelsetilbud grunnet tortur, overgrep eller odontofobi. Les nærmere om kriterier for TOO ordningen under
 2. Behandling av tannhelserelaterte angstlidelser er målet. I noen tilfeller vil enkle tannbehandlingsprosedyrer likevel inngå som et ledd i den kognitive adferdsterapien og noe akuttbehandling kan være aktuelt. Oppdraget er gitt av Helsedirektoratet og forkortes TOO (tortur, overgrep og odontofobi)
 3. Sammen får vi til et smertefritt og behagelig tannlegebesøk. På Smil får du en ikke-dømmende og omsorgsfull behandling. Våre tannleger har tilleggskompetanse i tannlegeskrekk med odontofobieksamen i regi av Norsk forening for odontofobi, og har hjulpet flere hundre pasienter gjennom fler
 4. Behandling ved tannlegeskrekk. Det er ikke bare bare å gå til tannlege for alle. Noen mennesker har odontofobi, også kalt tannlegeskrekk. Det vanskeligste for deg med tannlegeskrekk er kanskje det å oppsøke en tannlege. Da er det bra å vite at Apollonia ønsker å hjelpe deg som har angst. Vi gjør alt vi kan for å lette situasjonen
 5. For noen er behandling med medisiner viktig, men slik behandling må alltid kombineres med samtaleterapi - enten individuelt eller i grupper. Selvhjelpsgrupper kan ha god effekt. Selve det å oppnå en god, langsiktig relasjon med enkeltpersoner eller grupper i løpet av behandlingen, kan være vel så viktig som selve behandlingsmetoden
 6. Odontofobi, tannlegeskrekk eller tannlegeangst, er ikke som medfødte fobier, slik som frykt for vann, dyr eller høyder. Tannlegeskrekk er noe som utvikler seg lenge etter fødsel, og kan derfor enklere overvinnes

All behandling ble utført av tannleger ved Senter for odontofobi med spesiell kompetanse i kognitiv atferdsterapi. Les mer: Effektiv behandling mot tannlegeskrekk. Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt. Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto Mennesker som har odontofobi har en konsentrert og varig redsel ovenfor tannlegebehandling, behandling av tennene av en tannlege. Årsak til denne psykiske lidelsen for behandling av tennene er i de fleste tilfeller mangesidig, men det er gjerne stress-relaterte begivenheter genetisk sårbarhet i nervesystemet

God behandling vektlegger at pasienten skal få oppleve kontroll og mestring. Det endelige behandlingsmålet er at pasienten skal kunne gå til vanlig tannlege og mestre vanlig tannbehandling. Ofte vil dette målet kunne nås etter 5-7 behandlingstimer. Norsk forening for odontofobi Tannhelsetjenesten i Oslo har i samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TkØ, et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer over 21 år som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har sterk tannlegeskrekk (odontofobi), TOO-behandling. Målet er å gjøre pasienten i stand til å motta tannbehandlin

Tilrettelagt behandling for mennesker utsatt for Tortur, Overgrep og/eller har Odontofobi. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet siden 2012 gitt årlige tilskudd til etablering av tilrettelagt tannhelsetilbud TOO Odontofobi Odontofobi er en alvorlig type av dental angst og kjennetegnes av markert og vedvarende angst i forbindelse med enten klart definerte situasjoner eller objekter, for eksempel boring og injeksjoner, eller i forbindelse med den generelle behandlingssituasjonen (Klingberg, 2007)

den odontofobi Det er en av de mest populære typene av spesifikk fobi i dag. Det preges av ekstremt høy og overdreven frykt mot besøk til tannlegen. Selv om det ikke finnes noen spesifikke data om forekomsten av denne lidelsen, viste en fersk undersøkelse at odontofobi kan være en av hovedårsakene til at spanjoler ikke går til tannlegen. - Samme hvilken metode du bruker, enten medikamentell behandling eller psykoterapi, så vil pasienten til slutt ende opp i situasjonen han eller hun var redd for. Et annet eksempel er om du unngår tannbehandling på grunn av odontofobi. At eksponeringsbehandling er effektivt ved mange angstlidelser er allment kjent Men odontofobi er noe mye mer alvorlig for personen som lider av det, siden det påvirker livskvaliteten svært negativt. Et differensierende element i å ha en enkel tilstand av angst og ha odontofobi vil være i hvilken grad personen aktivt unngår å gå til tannlegen, selv om det er virkelig nødvendig å gå Tannbehandlingsangst, eller odontofobi, kan defineres som en ekstrem og hardnakket angst for tannbehandling. Den er ofte ledsaget av sterk forventningsangst i forkant av tannlegebesøk og kroppslige angstsymptomer både før og under behandling, som for eksempel hjertebank, svimmelhet og kvalme

Ved vår klinikk har vi lang erfaring med behandling av pasienter med tannbehandlingsvegring. Vi setter våre pasienter i sentrum, og har respekt og forståelse for at tannbehandling er en sårbar situasjon. Odontofobi er en fobi som betegner en irrasjonell og overdrevet frykt for tannbehandling TOO-behandling er tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har sterk tannbehandlingsskrekk, odontofobi. Tilbudet innebærer angstbehandling. Målet er å hjelpe deg til å mestre tannbehandling

Oppklaring om odontofobi - regjeringen

Vi kan gi psykologisk behandling til deg som har behov for tilrettelagt tilbud om tannbehandling på grunn av tortur, overgrep eller odontofobi (TOO). Behandlingsmetodene er kunnskapsbaserte. Hos oss vil du få samtaler med psykolog og tilvenning til tannbehandling av tannlege med spesialkompetanse Tannlegeskrekk er et utbredt problem, og flere lider av tannlegeskrekk (odontofobi). Dette kan komme av flere årsaker som tidligere opplevelser fra skoletannlegen, eller fra voksen alder. Vi tar tannlegeskrekk på alvor, og vi kan tilby en konsultasjon for behandling av din odontofobi, samtaleterapi og eventuelt beroligende midler før behandling

KBT - behandling vid odontofobi - en studie i löpande klinisk verksamhet CBT-treatment for odontophobia. An effectiveness study. ˚˙ ˆ Gregor Bergquist och Patrik Nordmark ˆ ˜ Denna studie syftar till att undersöka behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid odontofobi (tandvårdsfobi) TkØ tilbyr TOO-behandling, altså tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi. Møt et av tannbehandlerteamene TOO Utdanninger innen odontologi er tannlegestudiet og spesialistutdanninger i odontologi. Femårig profesjonsstudium i odontologi gir autorisasjon som tannlege. Du får praktiske ferdigheter, generell forståelse for kroppens fysiologi og ikke minst en oral medisinsk kompetanse

Behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt) Rotfylling (endodonti) Trekking av tenner inkludert enkelte kirurgiske inngrep. Tanngnissing. Muskel- og kjeveleddsproblematikk. Avtagbare proteser. Syre- og etseskader. Estestisk behandling; Air-flow og bleking av tenner. Tannbehandlingsangst (odontofobi Vi kan gi psykologisk behandling til deg som har behov for tilrettelagt tilbud om tannbehandling på grunn av tortur, overgrep eller odontofobi (tannbehandlingsangst). Les mer om tilbudet. Språktolk. Si fra til oss i god tid før timen din hvis du mener at du har behov for språktolk. Tolk er gratis for deg som har rett til gratis. Behandling av tannlegeskrekk har vi lykkes med i den grad, at vi i dag har massevis av positive omtaler fra fornøyde kunder som ikke lenger har angst. Odontofobi, tannlegeskrekk eller tannlegeangst, er ikke som medfødte fobier, slik som frykt for vann, dyr eller høyder Pris for behandling av tannlegeskrekk hos psykolog. Behandlingen går over 2-8 timer/besøk avhengig av utgangspunkt og vanskelighetsgrad. Pris 1280,- pr seanse ( 60 min) En del av tannbehandlingen i etterkant av psykologtjenesten kan dekkes av HELFO. Da må du ha legeerklæring på din odontofobi fra lege eller annen relevant spesialist

Ansatte | Tanngarden

Tannlegeskrekk gjør det vanskelig for mange å gå til tannlegen. Vi gjør vårt beste for at behandlingen skal bli så komfortabel som mulig. Bestill time her Hver tiende nordmann lider av tannlegeskrekk (odontofobi), men i dag kan vi tilby mye hjelp og lindring for den som er redd. Det vanskeligste for den som er redd for tannlegen er mange ganger å ta kontakt med en tannlege. Det kan være bra å vite at vi ser det som en av våre fremste oppgaver å hjelpe de som er redd Behandling Av Tannlegeskrekk; (Odontofobi) å ta kontakt med oss sånn at vi kan hjelpe dem med å bli kvitt deres tannlegeskrekk. Vi utfører aldri noen type behandling før pasienten samtykker og setter av god tid til pasienten sånn at vi kan bli bedre kjent med hverandre

Senter for odontofobi Institutt for klinisk odontologi

Kven kan få behandling. Personar som har vore utsett for grov tortur. Personar som har vore utsett for overgrep av seksuell karakter eller vald i nære relasjonar. Personar som lir av odontofobi eller annan psykisk liding med innslag av odontofobi. Slik går du fra Hjem » Tannlegeskrekk (odontofobi) Oslo. Video: Se video her. Vi bruker ekstra tid på deg som har tannlegeskrekk og planlegger en behandling som er individuelt tilpasset deg. Dermed gir vi deg den tryggheten du alltid har villet ha hos din tannlege. Vi utfører ingen behandling før du er klar for det Han har åpenbart latt seg lede av den ideen som går ut på at tannbehandling og behandling av odontofobi er to ulike disipliner. Har noen har fortalt han at tannleger ikke kan tilegne seg nødvendig kompetanse i diagnostisering, behandling av lett psykiatri. Altså odontofobi? Han tar feil: Noen av oss har jobbet med dette fagfeltet i mange år

Tannhelse - Helsedirektorate

Regelverk for tannlege - Helf

Mød personalet - ORIS Tandlægerne

Odontofobi - Hordaland fylkeskommun

Pasientbehandling Institutt for klinisk odontologi

Pasienter med tannlegeskrekk - hvordan planlegger man

Kontakt. Kongsberg Tannlegesenter AS Nymoens torg 6, 3611 KONGSBERG Tlf: 32 73 14 34 post@kongsberg-tannlegesenter.n Hvis du har odontofobi, går du ikke til tannlegen - da trenger du behandling for selve odontofobien først. Det har ikke vært meningen at disse skulle få sitt tilbud dekket gjennom å betale egenandeler og få noe refusjon til tannlegen fra folketrygden Våre tannleger har god kompetanse innen tannlegeskrekk (odontofobi), og vil informere deg nøye før du skal gjennom behandlingen. Vi vil sette av god tid for å unngå en stresset situasjon, både for deg som pasient og for tannlegen som skal behandle deg. Du vil alltid få vite hva behandlingen koster på forhånd, og få god informasjon om de forskjellige behandlingsalternativene 38 år gamle «Pia» har ikke vært hos tannlegen siden videregående. Flere av tennene hennes har smuldret bort, og hun smiler ikke lenger. Da hun var ung, ble hun utsatt for flere traumatiserende hendelser, noe som førte til en ekstrem tannlegeskrekk, odontofobi

Tannlegeskrekk Få tilpasset behandling Oris Denta

Om Tannlege OsloEffektiv kur mot tannlegeskrekk - NAPHA Nasjonalt

Odontofobi. Hver tiende nordmann lider av tannlegeskrekk, men i dag kan vi tilby mye hjelp og lindring for den som er redd. Om det skulle være behov for behandling vil dette innebære mye mindre boring enn før og vi legger stor vekt på at behandlingen skal være smertefri Pasienter som har odontofobi vil derfor få et bedre og billigere tilbud fra nyttår, hevder statssekretæren. Tannlegene er på sin side ikke i tvil om at køene og ventetiden vil vokse. - Konsekvensen blir at mange pasienter ikke vil få et tilbud om behandling, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum Mange sliter med tannlegeskrekk (Odontofobi), som i ytterste konsekvens kan innebære at man utsetter nødvendig tannlegebesøk i lang tid, eller ikke oppsøker tannlege i hele tatt. Symptomer på en slik type angst kan være: manglende søvn natten før tannlegetimer; nervøsitet som blir sterkere og sterkere mens mann sitter på venteværelset hos tannlegen pasienten kan føle [ Trygg behandling. Hos oss kan du alltid være sikker på at du er i gode hender. Våre tannleger har lang erfaring, og din opplevelse er vår førsteprioritet. (odontofobi), så her er du i trygge hender. Det er svært viktig for Nilo at det ligger en faglig grunn til behandlingen og kvalitet i arbeidet

 • Nextgentel kundeservice e post.
 • Hvor fersk må sædprøven være.
 • Amerigo vespucci reisen.
 • Christine dancke simon bergseth.
 • Napren e pris.
 • Emberiza citrinella.
 • Tilbud slalomstøvler.
 • Brett til å legge puslespill på.
 • Avalanche arch enemy.
 • Süße panda bilder.
 • God livskvalitet definisjon.
 • Unfall strausberg heute.
 • Landsforbundet mot stoffmisbruk svindel.
 • Tanzschule aachen brand.
 • Kumquats wann reif.
 • Forsvarsbudsjett verden.
 • Lyddør 45 db.
 • Milt engelsk.
 • Rum drinks.
 • Parken hamburg hauptbahnhof.
 • Cellulite beine.
 • Test website wcag.
 • Danke für die einladung zur hochzeit.
 • Beinfisker lavere klassifiseringer.
 • Apple nyheter 2018.
 • Land i asia.
 • Nocturne.
 • Lage hasj smør.
 • Biberach an der riß wetter.
 • Ulceration norsk.
 • Formannskap kommunestyre.
 • Morsom tale dåp.
 • Whitney scott mathers patrick scott.
 • Twitch bits to usd.
 • Pelle og proffen bøker.
 • Techno club erfurt.
 • Hva er pi.
 • Ulceration norsk.
 • Laurbærhegg ani.
 • Ffxiv cross class skills chart.
 • Lorne greene døde.