Home

Radioaktivt stoff definisjon

Finn din favoritt blant våre nyheter i tekstiler her! Gratis frakt over 499kr. Klikk din favoritt hjem innen tekstiler i tidløst og skandinavisk design her Radioaktivitet er en egenskap enkelte stoffer har som består av at de sender ut stråling fra atomkjernen. Denne strålingen kalles nukleær stråling, også ofte feilaktig kalt radioaktiv stråling (det er jo ikke strålingen selv som er radioaktiv). De tre vanligste strålingstypene er alfastråling, betastråling og gammastråling. Atomene strålingen kommer fra kalles radionuklider (figur 2) Et radioaktivt stoff er en isotop (variant) av et grunnstoff, eller en kjemisk forbindelse inneholdende en eller flere isotoper av grunnstoffer, hvor atomkjernen er ustabil. Slike ustabile atomkjerner kan omdannes til nye atomkjerner med andre nukleontall (det vil si flere eller færre protoner og nøytroner i kjernen). I denne prosessen frigjøres energi i form av radioaktiv utstråling Radioaktivitet beskriver spontane omdanninger i atomkjerner.I slike omdanninger frigjøres energi som stråling. Radioaktivitet er en tilfeldig prosess. Hele atomet er med i prosessen fordi kjerneomdanningene også kan påvirke atomskallets struktur og føre til utsendelse av elektroner, fotoner eller begge deler.. Atomene er oppdelt i «nuklider» Radioaktiv stråling, røntgenstråling og kosmisk stråling betegnes samlet som ioniserende stråling. Alle effekter av slik stråling overfor dødt eller levende materialer skyldes strålingens evne til å ionisere molekyler og dermed skade dem eller danne fri radikaler. Det kan for eksempel bli mer enn én million radikaler fra en enkelt «stråle» (kvant eller partikkel)

Holdbar og trendy design · Faktura: 0kr · Alltid Prisgarant

 1. Betastråling (β-stråling) er òg ein type partikkelstråling der elektron (0 e-eller 0 β-) eller positron (0 e + eller 0 β +) blir sende ut or kjernen i eit radioaktivt stoff.Desse elektrona har høg fart og dermed mykje rørsleenergi. Me kallar dei ofte for «snøgge elektron». β-partiklane oppstår ved at eit nøytron blir omdanna til eit proton, og i denne omdanninga oppstår det eit.
 2. ert : Forurenset med radioaktive stoffer. Kontrollert område : Enheten skal klassifisere arbeidsplassen som kontrollert område hvis ansatte kan bli utsatt for stråledoser større enn 6 mSv/år, eller hvis dosen til hendene kan overstige 150 mSv/år
 3. Radioaktivitet og planter Radioaktivt cesium følger med kalium og radioaktivt strontium følger kalsium. Opptaket av radioaktivt cesium i planter, cesiumisotopene 134 Cs (cesium-134) og 137 Cs (cesium-137) med halverings­tider henholdsvis 2 og 30 år, har vært ansett som et av de største miljøproblemene ved radioaktiv forurensning. Resultatet etter Tsjernobylulykken i 1986 kommer vi til.
 4. Halveringstida til et stoff er den tida det tar før halvparten av stoffet har sendt ut stråling, og blitt omdannet til et annet stoff. Lukk. Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår
 5. Definisjoner. I denne forskriften menes med. a) radioaktivt stoff: stoff som sender ut alfa-, beta- eller gammastråling, b) radioaktiv forurensning: stråling fra radioaktive stoffer som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet
 6. Merking Transport av radioaktive stoffer er underlagt bestemmelsene i ADR for vegtransport, RID for jernbane, IMDG for skip og ICAO for fly. Radioaktive stoffer tilhører klasse 7, og ved å lete på UN-nummeret i ADR-boka vil man finne hva slags stoff det er. For såkalte unntakskolli (UN-nummer 2908 - 2911) som er radioaktivt materiale med svært lav stråling, er det relativt få.

Kjøp stoff hos RUM21 - Prisgaranti på tekstile

 1. Norge, i likhet med alle OSPARs medlemsland, rapporterer årlig både miljøprøver og utslipp av radioaktive stoffer, og har forpliktet seg til betydelige og gradvise reduksjoner i utslipp av radioaktive stoffer. Definisjoner. Becquerel. Becquerel er målenhet for aktivitet av et radioaktivt stoff
 2. Er stoffet radioaktivt, innebærer det at atomkjernen er ustabil og søker en mer stabil tilstand ved å sende ut stråling i form av partikler med høy energi (alfa- og betastråling) eller elektromagnetiske bølger med svært kort bølgelengde (gammastråling)
 3. Halveringstid er den tiden det tar før antall radioaktive nuklider i en mengde radioaktivt stoff er redusert til halvparten. Det er dermed også den tiden det tar før den radioaktive strålingen fra stoffet er redusert til halvparten. Halveringstiden skrives ofte som T1/2.

Disse oppgavene krever at du søker fram informasjon og arbeider med stoffet

Ved et radioaktivt nedfall vil mennesker og dyr motta ekstern stråling fra radionuklider som avsettes på hud/klær, fra radioaktive stoffer i luften, eller fra deponert aktivitet på bakken. Som omtalt foran vil de to første kildene bare være aktuelle i den aller første fasen av et radioaktivt nedfall, mens ekstern gammastråling fra langlivede radionuklider på bakken vil være aktuell. Lagring av radioaktivt avfall kan også føre til noe utslipp av radioaktive stoffer i prosessavløpsvann eller til luft. Fig. 6. Figuren viser mengde (i megabecquerel) rapportert utslipp av radioaktive stoffer (NORM) fra diverse industrier og deponier som har tillatelse til utslipp. Definisjoner. Becquerel Kapslet radioaktiv strålekilde5 Radioaktivt stoff som er innkapslet for å forhindre spredning av det radioaktive stoffet til omgivelsene. Åpen radioaktiv strålekilde8 Radioaktivt stoff som ikke er innkapslet. 7 Definisjon hentet fra forskrift om radioaktiv forurensning og avfall Radioaktivitet er ei nemning som kan visa til ioniserande eller til den spontane utsendinga av slik stråling frå radionuklider.. Fenomenet blei oppdaga tilfeldig av Henri Becquerel i 1896.Han hadde pakka inn kalium uranyl sulfat i fotografiske plater og svart materiale før eit eksperiment innan fosforescens.Då han skulle utføra eksperimentet såg han at dei fotografisk platene alt var.

Avfallsforskriften kap. 1, 9 og 11. Strålevernloven §9. Strålevernforskriften §25. Forskrift om forurensningslovens anvendelse på stråling fra radioaktive stoffer og radioaktivt avfall (miljøforskriften* Forskrift om arbeid med ioniserende stråling § 3. Vær oppmerksom på at håndtering av LRA krever tillatelse fra Statens. 8) ioniserende stråling: stråling fra radioaktivt stoff, røntgenstråling og partikkelstråling. 9) kjemikalier: grunnstoffer, kjemiske forbindelser eller blandinger av slike, enten de forekommer i naturlig tilstand eller er industrielt fremstilt eller brukes eller frigjøres, ved enhver arbeidsoperasjon, uavhengig av om fremstillingen er tilsiktet eller ikke

radioaktivitet - Store norske leksiko

 1. Definisjoner og forkortelser Radioaktivt avfall: Kasserte gjenstander, løsninger eller stoffer som regnes som avfall etter forurensingsloven § 27 første ledd og som består av eller er forurenset med radioaktivt stoff med spesifikk aktivitet større eller lik verdier i forskrift o
 2. Tiden som et stoff tar for å bli halvparten av sin opprinnelige masse gjennom radioaktivt henfall, måles som halveringstiden for stoffet. Dette er forholdet mellom radioaktivt henfall og halveringstid. Nøkkelområder dekket. 1. Hva er radioaktivt henfall - Definisjon, Mekanismer, Eksempler 2. Hva er Half Life
 3. Tiden det tar for et stoff å bli halvparten av dens opprinnelige masse gjennom radioaktivt forfall, måles som halveringstiden til stoffet. Dette er forholdet mellom radioaktivt forfall og halveringstid. Nøkkelområder dekket . 1. Hva er radioaktivt forfall - Definisjon, mekanismer, eksempler 2. Hva er Half Life - Definisjon, forklaring med.
 4. radioaktivt stoff oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Radioaktivt materiale som legger seg på bakken vil sive ned i jorden og tas opp av planter. Den opprinnelige spredningen bestemmes av bl.a. varmeutvikling (eventuelt eksplosiv kraft), vær- og vindforhold, men radioaktivt stoff kan også spres videre med vann, mennesker, kjøretøyer, matvarer og lignende Du kan også legge til en definisjon av Halveringstid selv. 1: 7 0. Halveringstid. for et radioaktivt stoff er den tida det tar før halvparten av stoffet er omdannet. Kilde: kosmossf.cappelendamm.no: 2: 4 0. Halveringstid Slik havnet radioaktivt stoff i Vigga under byggingen av nye riksveg 4 Artikkeltags. Nyheter; Riksveg 4; Statens vegvesen; Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet; Granstunnelen; Av Haakon Kalvsjøhagen. Publisert: 23. september 2020, kl. 04:59 Sist oppdatert: 23. september 2020, kl. 06:16. I 2017 ble. Begrepet stoff (matter) brukes i IUPACs definisjon av et grunnstoff: An element (or elementary substance) is matter, all of whose atoms are alike in having the same positive charge on the nucleus. I norske lærebøker formuleres begrepet grunnstoff oftest slik: Et grunnstoff er et stoff der alle atomene har like mange protoner i kjernene

Radioaktivt stoff - Wikipedi

 1. Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 1. juli 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 6, § 9, § 11, § 12, § 13, § 19 og § 20, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 55a (direktiv 2009/17/EF og direktiv 2011/15/EU)
 2. Når et radioaktivt stoff sender ut alfa- eller betastråling, sender det også ut gammafotoner med helt bestemte energier. Akkurat som atomene har sine fingeravtrykk i linjespektre, har atomkjernene sine fingeravtrykk i form av bestemte gammafotonenergier. 6
 3. Radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall reguleres etter forurensningsloven og forvaltes av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Miljøskader som følge av radioaktiv forurensning. Radioaktiv forurensning kan skade miljø og helse på flere måter. I havet tas radioaktive stoffer opp i tang, fisk og skalldyr
 4. Det var radioaktive stoffer i melken du helte over havregrynene i morges og i bananen du satte tennene i som mellommåltid. Det samme gjelder tørket frukt, usaltede nøtter, rosenkål, spinat, poteter, havregryn, brokkoli, pasjonsfrukt, solbær og rødbeter. Ja, faktisk er det radioaktive stoffer i stort sett alt du spiser
 5. Radioaktivt stoff betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Radioaktivt stoff, i både bokmål og nynorsk

Radioaktivitet - Wikipedi

Strålebehandling med radioaktivt jod og operasjon av thyroideakjertelen. Andre behandlingsformer enn tyreostatikatabletter er strålebehandling med radioaktivt jod og operasjon av thyroideakjertelen. Imidlertid vil begge disse behandlingene sette skjoldbruskkjertelen ut av funksjon, og gi lavt stoffskifte som varer livet ut Fant radioaktivt stoff i vrak . Etter 14 år ble det avdekket radioaktivt stoff ifra det russiske krigsvraket i Finnmark

Radioaktivt stoff, emballasjemerking DANGER THIS UNIT IS UNDER FUMIGATION WITH ( fumigant name* ) APPLIED ON ( date* ) ( time* ) VENTILATED ON ( date* ) DO NOT ENTER * Insert details as appropriate Not less than 300 mm Not less than 250 mm Varselskilt for desinfiserende gass Infeksjons­ fremmende stoff Forskjellige stoffer og gjen­ stander Et radioaktivt stoff er et stoff som er i ferd med radioaktiv nedbrytning. Dette er når atomkjernen er ustabil, og så sender ut ioniserende energi. Dette gjør det nå en lavere energitilstand, og transformere. Ideen om som er den mest radioaktivt stoff er noe problematisk i seg selv, for vi må spørre hva vi egentlig mener med mest radioaktivt Radioaktivt stoff er 17 bokstaver langt og inneholder 6 vokaler og 10 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp radioaktivt stoff i ordboka Forsvunnet radioaktivt stoff kom til rette - nå er det lagret på NTNUs sikreste sted Det radioaktive stoffet som var forsvunnet fra NTNU, er tilbake der det hører hjemme. Til sikkert sted: Erik Wahlstrøm, instituttleder på institutt for fysikk ved NTNU, sjekket funn-innholdet, mens politiets innsatsleder Dag Otto Evensen, sørger for sikker frakt til NTNU

radioaktivitet - fysiologisk virkning - Store medisinske

Slike stoffer kan påvirke normale utviklingsprosesser som er hormonregulerte, og dermed disponere for sykdom senere i livet. Prioritering av kjemiske stoffer for reduksjon i bruk/utslipp. Myndighetene arbeider for å redusere utslipp og bruk av stoffer som utgjør en særlig bekymring for helse og/eller miljø Med radioaktivt stoff forstås stoff som sender ut alfa‐, beta‐ eller gammastråling. § 2 Radioaktivt avfall Avfall etter forurensningsloven § 27 første ledd som består av eller inneholder radioaktivt stoff med lik eller høyere verdier enn i Vedlegg I, kan ikke hensiktsmessig behandles sammen me - En undersøkelsesmetode der radioaktivt stoff som sender ut gamma-stråling sprøytes inn i kroppen. Dette i blodbanen, eller direkte inn i organet. - Strålingen registreres av et gamma-kamera, og man får bilder av organet. Et scintigramm*. - Leger velger et radioaktivt stoff som bli tatt opp i akkurat det organet de vil undersøke nærme Det radioaktive stoffet transporteres inn i cellene og hoper seg opp. Et radioaktivt stoff har en ustabil kjerne som kan omdannes. Positroner (positivt ladede elektroner) forlater den radioaktive kjernen og kolliderer og smelter sammen med et elektron Nukleærmedisinske undersøkelser er en bildeundersøkelse med radioaktivt stoff som utføres av en bioingeniør eller radiograf. Du får tilført radioaktive stoffer før bildetaking. Vanligvis injiseres eller sprøytes stoffene i en blodåre. Ved noen spesielle undersøkelser får du en kapsel som du skal svelge

Radioaktiv stråling - Wikipedi

Fareseddel klasse 7 A som markerer og synliggjør gods med radioaktivt materiale. Fareseddel klasse 7 A brukes til merking av gods som inneholder radioaktivt materiale. Radioaktive stoffer kan være kreftfremkallende, i tillegg til at de kan forårsake arvelige genmanipulasjoner eller død Lager radioaktivt stoff . På Haukeland har de laget radioaktivt stoff til kreftpasienter selv siden 2011. Stoffet blir produsert under bakken, og hentes inn i Parkbygget via noen rør. Grytidlig hver morgen står spesialtrente ansatte klare til å klargjøre og godkjenne elleve milliliter som fordeles på åtte pasienter ADR/RID Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods 2019 ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route («Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods» Hadde radioaktivt stoff Vraket av den russiske krysseren Murmansk inneholdt likevel radioaktivt stoff. Det viste seg da et lass apparater fra vraket ble levert til gjenvinning i Bærum

Definisjon av råstoff i Online Dictionary. Betydningen av råstoff. Norsk oversettelse av råstoff. Oversettelser av råstoff. råstoff synonymer, råstoff antonymer. Informasjon om råstoff i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum naturlig og ubehandlet forekomst som er egnet til foredling Salt og sukker er råstoffer Et beinsøkende radioaktivt merket stoff (et fosfat) brukes i bildefremstillingen av skjelettet. Dette stoffet sprøytes inn i blodåren, f.eks. i armen. Etter en venteperiode på ca. 2,5 timer der stoffet konsentreres i beinvevet, gjøres det klart for bildeopptak. I ventetiden oppfordres du til å drikke 4-6 glass med vann Bruker farlig radioaktivt stoff som datamodell Bruker farlig radioaktivt stoff som datamodell . 01.03.17 Vibeke Os (Oppdatert: 06.03.17 09:33) Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert. Kjemikernes verktøykasse utvides stadig med nye og. Avfallstypen inkluderer også klinisk avfall/infeksjonsfremmende stoff (iht. definisjon i ADR) og (bio-) medisinsk avfall. Annet avfall med tilsvarende opprinnelse (tidligere kalt risikoavfall) inngår ikke i denne avfallstypen. Avfallsbesitter er ansvarlig for å vurdere hvorvidt avfallstypen klassifiseres som smittefarlig Norges største nettsted. Oppdateres minutt for minutt på siste nytt innen sport, innenriks, utenriks, og underholdning

Strålevern - radioaktive kilder - Wiki - innsida

Radioaktivt affald, der fremkommer ved brug af radioaktive stoffer her i landet, og som ikke umiddelbart kan bortskaffes på anden vis i henhold til gældende regler, transporte-res til den nationale modtagestation for radioaktivt affald, Behandlingsstationen, Dans TV-serien «Chernobyl» gir et skremmende bilde av kjernekraftkatastrofen som rystet verden i 1986. Fortsatt slikker 37 norske kommuner sårene etter verdens verste atomulykke (VG Nett) Det er oppdaget spor etter radioaktivt stoff på to fly fra British Airways. Flyene er testet i forbindelse med etterforskningen av dødsfallet til Alexander Litvinenko På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv

Radioaktiv isotop - Institutt for biovitenska

Sørvest av Bjørnøya ligger vraket «Komsomolets» og lekker radioaktivt stoff. Det er 30 år siden ubåtvraket sank sørvest av Bjørnøya som følge av en brann om bord. 42 personer mistet livet i ulykken den 7. april 1989. Torhild Måkestad Martinussen. Telefon 55 30 22 34 Mobil 98404287 Vi har én oversettelse av radioaktivt støv i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. radioaktivt støv. radioactive dust. Legg til ny oversettelse. Ord som likner på radioaktivt støv. radioaktivt stoff. Dine siste søk. radioaktivt støv. Siste søk. radioaktivt støv innhold. Bruk denne A til Z kjemi ordbok for å slå opp definisjoner av viktige kjemi begreper og lære viktige begreper. legering - stoff laget ved å smelte sammen to eller flere elementer, radioaktivt spor - radioaktivt grunnstoff eller forbindelse tilsatt til et materiale for å overvåke fremdriften gjennom et system Ordet stoff er et ord som kan brukes i stedet for kjemikal/kjemikalier.Stoff er da et fellesord for grunnstoffer, forbindelser og alle mulige blandinger av dem, det vil si alt. I dag brukes ordet stoffer i betydningen rene stoffer og vi må si stoffer og stoffblandinger når vi vil ha med alt Den tiden det tar før mengden av et radioaktivt stoff er redusert til det halve, kalles halveringstid. I nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken fantes det tre radioaktive isotoper av cesium: cesium-134 med fysisk halveringstid på 2,06 år, cesium-136 med halveringstid 13.16 dager og cesium-137 med halveringstid på 30,1 år

Naturfag Påbygg - Radioaktivitet - stråling fra utstabile

forurensende radioaktivt stoff oversættelse i ordbogen norsk bokmål - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Det finnes radioaktive stoffer som har så lang halveringstid at de nesten kan betraktes som stabile. Eksempel på beregning av halveringstid. Vi har i et laboratorium funnet en isotop med en halveringstid på 2 dager. Vi har 500 milligram av dette stoffet, og vil regne ut hvor mye som er igjen etter 10 dager. Vi bruker formelen over for.

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv

Ulykker med radioaktive stoffer - Brannmanne

Menneskeproduserte radioaktive stoffer - FH

 • Tømmerfløting telemark.
 • Spikpistol ryobi one r18n16g 0.
 • Soda club salzburg öffnungszeiten.
 • Tenacious d in the pick of destiny rollebesetning.
 • Termostat varmtvannsbereder.
 • Herr og fru.
 • Fri radikal polymerisering.
 • Soloppgang solnedgang.
 • Hundekennel namsos.
 • Bra games tegn.
 • Kanin kennel.
 • Tanzschule berching.
 • Hagefortellingen.
 • Laurbærhegg ani.
 • Dance songs.
 • Tarmflora behandling.
 • Surf wsl.
 • Trykkfjær biltema.
 • Demokratisk socialism.
 • Leiebil trondheim oslo.
 • We love the 90s diamond circle.
 • 2 zimmer wohnung münster hiltrup.
 • Design fahrrad.
 • Etiske modeller i kristendommen.
 • Aufbau einer zeitung titelseite.
 • Læreplan engelsk.
 • Nantes gulrot.
 • Metamina norge.
 • Påfylling av bremsevæske.
 • Fakta om antarktis.
 • Fei trondheim.
 • Spondylolistese gradering.
 • Havag tarifzonen.
 • Griseøye og menneskeøye.
 • Onninen express online.
 • How many territories are in australia.
 • Musikverein wien telefonnummer.
 • Øst bar oslo.
 • Forsvarsbudsjett verden.
 • Dnb postbanken.
 • Hvor lenge lever en kjøttmeis.