Home

Videregående skole karakterer

Karakterstatistikk for videregående skole. Karakterer i videregående skoler 2019-20. Utviklingen de siste årene med høyere gjennomsnittlige standpunktkarakterer fortsetter. Økningen i hvert enkelt fag er ikke nødvendigvis så stor, men det er uvanlig at økningen slår inn i så mange fag samtidig Nåværende karaktersystem i norsk offentlig skole Ungdomsskole og videregående opplæring. Bruken av karakterer i ungdomsskolen er hjemlet i Forskrift til Opplæringslova §§3-5 - 3-13 og i videregående opplæring i samme forskrift §§4-4 - 4-14 Det gis tallkarakterer på skalaen 1 - 6 i fagene, men ikke i orden og atferd.. Grunnlaget for karakterfastsettelse i ungdomsskole og i.

Karakterer i videregående skoler skoleåret 2018-19. Artikkel Sist endret: 25.10.2019 Last ned som PDF Skriv ut. På Udir.no/statistikk finner du gjennomsnittskarakterer og fordeling av elever på enkeltkarakterer i alle fag på videregående skole Alle endelige karakterer som er ført opp på vitnemålet ditt fra videregående skole teller. Hvis de dårlige karakterene du snakker om er terminkarakterer som ikke er de endelige standpunktskarakterene i fagene det gjelder, teller de ikke Charlottenlund videregående skole For elever Karakterer. Karakterer. Hvor finner jeg karakterene mine? For å finne karakterene dine må du logge deg inn på vanlig måte i Everyday. Pålogging Everyday. Ønsker du å. Karakterer; Karakterer Fant du det du lette etter? Ja Nei Telefon Vaisenhusgata 51 92 36 00. Åpningstider Mandag - Fredag kl. 08.00 - 15.00. Kontakt oss. Bergeland videregående skole Postboks 560 Sentrum 4003 Stavanger . Send e-post. Organisasjonsnummer: 974 62 4532. Her finner du oss. Bergeland videregående skole Vaisenhusgata 50 4012.

Hvilke karakterer søker jeg videregående med? Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Jente, 15 år. account_circle. Jente, 15 år. SPØRSMÅL. Jeg som er 15 år og går i 10 klasse nå: jeg trenger hjelp angående det med å starte på videregående skole. Det jeg lurer på når er det jeg skal søke på en skole Reglene for inntak til videregående opplæring følger . Bestemmelsene i kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven.; Reglene i hjemfylket ditt. Inntaksregler i fylket. Fylkene har egne regler som bestemmer hvilke skoler du kan søke på Etter Elvebakken kommer Nydalen videregående skole (5,0), Ullern videregående skole (4,82) og Oslo katerdralskole (4,76). Her er inntakskravet for å komme inn på Oslo-skolene

Videregående skole - Kontakt Akademiet VG

Persbråten videregående skole. Om skolen. Om skolen. Om oss. Vår profil. Ledelse og ansatte. minosloskole.no. Strategisk plan. Eksamen og karakterer. Eksamen. Klage på karakterer. Vitnemål. Læringsstøtte. Digitale løsninger på Persbråten. For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen Tangen videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Tangen vgs, fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommune) Facebook (Tangen videregående skole) Facebook (Restaurant- og matfag, Tangen vgs Oslo kommune har i dag mottatt anbefalinger fra utvalget som har vurdert alternative modeller for inntak til videregående skoler i Oslo. Flertallet i utvalget anbefaler at Oslo kommune går videre med å vurdere endringer i dagens karakterbaserte inntaksmodell for å begrense ulikhet, eller å erstatte den med en modell som motiverer til å vektlegge innsats og framgang fremfor karakterer Kvadraturen videregående skole har hatt besøk av helseminister Bent Høie. Kim Marius Ask Han var veldig imponert over utdanningstilbudet skolen har i samarbeid med NAV, kalt Menn i helse. Som viser seg å være en suksess

Kvadraturen videregående skole Postboks 788 Stoa 4409 Arendal. Send e-post: kontakt@kvadraturen.vgs.no. Organisasjonsnummer: 921707134. Fakturaadresse: EHF:921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arenda Solør videregående skole tilbyr opplæring både i yrkesfag og studieforberedende fag. Skolen består av fire skolesteder: Flisa, Sønsterud, Våler og Klokkergården

Arendal videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Postadresse for pakker og tidsskrifter: Arendal videregående skole Kirkebakken 8 4836 Arendal. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921707134 (Agder fylkeskommun Velkommen til Rud vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Velkommen til Kalnes vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Dahlske videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Organisasjonsnummer: NO 921 707 134 (Agder fylkeskommune

Under ser du oversikten over Norges videregående skoler. • Skolekvaliteten er oppgitt på en skala fra 1 til 6, der 6 er best. Landsgjennomsnittet er 3,1 Risør videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommune Er karakterene i 8 klasse viktige når man søker videregående skole 18.02.2020 2020 Karakterer; Teller fraværet mitt ved inntak på videregående? 06.03.2019 2019 Skolehverdag; Anmerkninger fra ungdomskolen teller ikke på videregående skole 22.05.2020 2020 Skolehverda Elverum videregående skole har et bredt fagtilbud innen yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Skolen er totalrenovert og sto ferdig høsten 2019 Landets 359 videregående skoler har fått karakterer - Jeg får litt ståpels av denne rapporten, sier rektor Hanne Rud på Dønski vgs. i Bærum - landets syvende beste, ifølge en ny undersøkelse. Oslo og Akershus har de beste skolene, Finnmark de dårligste

Skoleopptak med karakterer skaper mest ulikhet - OsloMet

Karakterstatistikk for videregående skole

Skoler i Oslo og Akershus har den beste skolekvaliteten. Det er også store kvalitetsforskjeller mellom videregående skoler innad i mange fylker. - Resultatene viser at hvilket fylke du bor i og hvilken videregående skole du går på, kan ha mye å si for hvor gode resultater du får på skolen Karakterer. Karakterene for 1. termin finner dere ved å logge inn på SkoleArena.no, velge videregående, velge Finnmark Fylkeskommune, logge inn med samme brukernavn og passord som på fronter og deretter velge karakterer Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole og får mye oppmerksomhet, både blant politikerne og i media. Selv om vi har sett en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene Vennesla videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921 707 134 Agder Fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Send e-post . Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommenter

Karaktersystemer i Norge - Wikipedi

Ikke uventet er det en klar sammenheng mellom dårlige karakterer og stort fravær i grunnskolen og fraværet elevene senere har på videregående. Når jenter og gutter med samme antall grunnskolepoeng og grunnskolefravær sammenlignes, har jenter et større fravær enn gutter Raufoss videregående skole er en kombinert skole med hovedvekt på yrkesfaglige linjer. Vi har som mål å bli Norges beste yrkesfagskole Øvrebyen videregående skole på Kongsvinger tilbyr utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag og salg, service og reiseliv

Karakterer i videregående skoler skoleåret 2018-19 - Udi

Hvilke karakterer fra videregående skole teller når jeg

Lillehammer videregående skole, avdeling Nord ligger i Nordre Ål, på oversiden av Gudbrandsdalsvegen, rett etter Smestadmoen og Spenst når du kommer fra sentrum. Ta opp Smestadvegen like etter rundkjøringen, og så første veg inn til venstre. Det er busstopp på hovedvegen nedenfor skolen og i Smestadvegen rett sør for skolen Stange videregående skole tilbyr studiespesialisering, idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk, og musikk, dans og drama. Skolen har et godt elevmiljø med høy trivsel blant elevene Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket Sam Eyde videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommune

Karakterer - Våre skoler - Trøndelag fylkeskommun

Karakterer og eksamen. Eksamen. Klage på standpunkt- og eksamenskarakterer. Vitnemål. Hjem-skole samarbeid. Skolemelding. Melding av fravær. Tilgang for foresatte til Skoleplattform Oslo. Foreldreskolen. IST Everyday (timeplan, fraværsoversikt o.l.) Klasselister i Skolemeldingsappen og i Portale Visma InSchool (VIS) er et nytt skoleadministrativt system som ble tatt i bruk fra skolestart 2020 ved alle de videregående skolene i Innlandet. Visma InSchool skal bidra til å: fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen; legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemme

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Privatister som tar fag fra videregående skole kan klage på eksamenskarakterer. Elever har også rett til å klage på enkeltvedtak. Det gjelder f.eks. enkeltvedtak om inntak, og enkeltvedtak om spesialundervisning Videregående skoler vurderer rød beredskap. På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å gå i dialog med kommunene om å gå over til rødt trafikklys for de videregående skolene Snittet er høyest på Elvebakken videregående skole, med en bukk på 52,2 i snitt for å komme inn. Deretter kommer Nydalen på 50.6 og Ullern videregående skole med 48,8 i snitt. Karakterer og eksamen. Eksamen. Klage på karakterer. Standpunkt og vitnemål. VGS: Ofte stilte spørsmål. EKSAMEN 2020. Hjem-skole samarbeid. Skolemelding. Veileder for hjem-skolesamarbeid. Utlån av torget til bursdager. IST Everyday (timeplan, fraværsoversikt o.l.) Andre tilbud til elevene. Gratis skolefrokost. Skolemel Risør videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommune

Høyre vil gi elever med lave karakterer skole-garanti. Skolepolitikere Turid Kristensen (H) og Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener for mange elever dropper ut av videregående skole Gode karakterer i 10. klasse har en direkte sammenheng med hvordan det går videre på skole og i arbeid, ifølge ny rapport Jønsberg videregående skoler er en naturbruksskole som ligger i flotte omgivelser i Stange kommune Forsøket der flere videregående skoler har droppet å ha karakterer i orden og atferd, er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Forutsetningen for at skolene fikk lov av Utdanningsdirektoratet å fjerne karakterene var at Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger gjorde en evaluering av forsøksordningen

Karakterer - Videregående skole

 1. på skolearena. Men jeg finner ikke karakterarkene
 2. Animasjonsfilm om videregående skole. Når du er ferdig med ungdomsskolen og skal begynne på videregående opplæring, kan du velge mellom studieforberedende program eller yrkesfag. kvalitet og klage på karakterer. De har også ansvar for videregående opplæring for voksne..
 3. Skarnes videregående skole har både yrkesfaglige- og studieforberedende utdanningsprogrammer. Skolen gjennomgår et omfattende vedlikeholdsarbeid, som er ferdig våren 2020
 4. Vi ligger sentralt i Haugesund. Skolen tilbyr studiespesialiserende, medier og kommunikasjon, International Baccalaureate (IB) og påbygg

Skriv til oss Send e-post Postadresse: Eilert Sundt videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse. EHF: 921707134 Agder fylkeskommun Trysil videregående skole er en kombinert skole som tilbyr utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvektsfag, idrettsfag og studiespesialisering Flekkefjord videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommune

Informasjonsmøte om videregående skole

Hvilke karakterer søker jeg videregående med

 1. Sirdal videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921 707 134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal . Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommune
 2. Storhamar videregående skole tilbyr både yrkesfaglig og studiespesialiserende utdanning. Skolens visjon er: Vi former framtida
 3. Skriv til oss. Postadresse: Setesdal videregåande skule Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamotta
 4. TFFK har besluttet at alle videregående skoler i fylket skal gjennomføre digital undervisning i perioden 9.-20.november. Dette er for å begrense og forebygge oppblomstring av smitte da det viser seg at mange kan være smittet uten symptomer
 5. Elever med karakterer under gjennomsnittet, har redusert fraværet klart mer enn andre. De elevene som hadde høyest fravær på ungdomsskolen, har redusert fraværet sitt på videregående med i gjennomsnitt over 30 skoletimer hvert år. Karakteren i matematikk for elevene i den videregående skolen, har i gjennomsnitt økt litt

Inntaksregler og poengberegning Videregående opplæring

Videregående utdanning innebærer at det er mye nytt å sette seg inn i både for elever og foreldre/foresatte. Mandal videregående skole ønsker å gi foreldre og foresatte tilstrekkelig og god informasjon om skolen og skolehverdagen. På disse sidene har vi derfor samlet noe informasjon som vi tror vil være sentral Oslo fylke, Videregående skole, Elevar, lærarar, skolar, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Ressursar - vidaregåande opplæring. Fleire tal. Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar Edvard Munch videregående skole. Om skolen. Om skolen. Om oss. Skolens profil. Ledelse og ansatte. Skolens historie. Karakterer og eksamen. Eksamen. Vitnemål. Klage på karakterer. Vurdering og eksamen. Tilbud og aktiviteter. Denne artikkelen vil alltid være oppdatert med informasjon om smitte og karantene ved skolen, samt vesentlige. Kirkeveien videregående skole. Om skolen. Om skolen. Om oss. Vår profil. Ledelse og ansatte. Skolens historie. Sosiale aktiviteter. Karakterer og eksamen. Eksamen. Eksamensoppmelding. Eksamensdatoer. Eksamensresultater. Klage på karakter. Linn og Mette er i gang med å lage et program til en ny kunst- og kulturgruppe ved skolen. Tur. Idrettstilbudet på Nydalen videregående skole. Kveldsundervisning tegnspråk. Kveldsundervisning tegnspråk. For elever og foresatte. For elever og foresatte. Skolehverdagen. Klage på karakterer. Læringsstøtte. Leksehjelp. Bibliotek. Livet på nydalen. Livet på Nydalen. Klubber. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte

Kokkekamp!

Skole, Videregående skole Her er Oslo-skolene med høyest

En elev ved Eiker videregående skole har fått påvist smitte av Covid-19. Den berørte klassen og seks lærere er satt i karantene. 28.10.2020 Bekreftet smittet ansatt ved skolen. Det er påvist koronasmitte hos en av våre ansatte, men ingen av skolens. Tvedestrand videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommune

VIG

Dette er nettsiden til Valle Hovin vgs - en ny videregående skole som åpnet i august 2017. Skolen ligger på Vålerengas nye fotballstadion Vitnemål med karakterer som gjør at du kan konkurrere på likt nivå med andre søkere til videregående opplæring. Innsikt i det norske skole- og utdanningssystemet. Du får faget utdanningsvalg en time i uka. I dette faget får du vite mer om utdanningssystemet i Norge, og du får besøke/hospitere på ulike studieretninger på videregående Offentliggjøring av karakterer og klagefrister. Publisert: 27.05.2020 / Sist endret: 06.07.2020 Elever har rett til å klage på standpunktkarakterer i fag, og i orden og atferd. Elever i Vg2 YF og Vg3 har hurtigklagefrist 11.juni. Åpne dokumentet for mer informasjon: Offentliggjøring av karakterer og klagefrister Sørumsand 202 Skriv til oss. Send e-post. Drømtorp videregående skole Dynamitveien 25B 1400 SKI. Finn ansat

En god start på dagen

Akademiet vgs Kristiansand holder til på Sør Arena. Her har vi skapt en liten, dynamisk institusjon med et godt sosialt og faglig miljø, og høy trivsel blant elevene. Vi mener at tverrfaglig samarbeid og fokus er nøkkelen til elevenes trivsel og læring Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. arbeid, karakter, muntlig eksamen og opptak til videregående skole. Elever vil kunne trekkes til muntlig eksamen i 10. trinn. I videregående skole er obligatorisk med ett fremmedspråk i tillegg til engelsk for elever som velger utdanningsprogram som gir studiekompetanse Videregående skole stengt fordi renholder er smittet av korona Elevene ved Kristen Videregående Skole i Trøndelag, KVT, må holde seg hjemme fra skolen mandag fordi en renholder har fått påvist koronavirus Blinde og svaksynte elever i videregående opplæring kan få tilrettelagt eksamensoppgaven med punktskrift. Allergi. En generell legeattest om allergi gir normalt ikke grunnlag for forlenget eksamenstid. Dette skyldes at dagens medikamenter, i motsetning til tidligere, demper allergireaksjonene uten å gi særlig bivirkninger

Palestina-prosjektet

Akademiet VGS Ålesund ligger idyllisk til ved sjøkanten i sentrum av byen. Her har du utsikt over byen, havna og øyene rundt. Skolen er sentralt plassert i forhold til kommunikasjon med buss og hurtigbåt, og bibliotek, rådhus og museer finnes bare et steinkast unna Tomb Videregående skole En videregående skole med kristne verdier, eid av Normisjon. Internatskole Tomballeen 7, 1643 Råde, E-post: post@tomb.no Tlf: 69283000 Fax: 69283006 Gavekonto: 3000.18.62185 Vipps: 18264 Ansvarlig redaktør: Kari Mette Sundby. Illustrasjonsfoto på nettsiden: Fredrik Arff og Øyvind Eid Hun sier ny modell trolig vil bli fastsatt til våren, og at endringene tidligst vil gjelde for elever som søker seg til videregående skole i 2022. (©NTB) Til neste år innfører storfylket Viken et nærskoleprinsipp for inntak til videregående skoler. Det passer dårlig i tettbebygde strøk som Asker og Bærum, mener Tone Lauritzen Nærhet til skolen skal gjelde Nærskoleprinsippet skal ligge til grunn for en felles inntaksordning for de videregående skolene i Viken fylkeskommune. Christian Berset/Studio CB. Fylkestinget vedtok prinsippene for inntaksordningen på sitt møte 17. september GOD INNSATS: Oslo kommune vurderer et system der innsats og framgang teller mer enn rene karakterer ved inntak til videregående. Bildet er tatt ved Blindern videregående skole ved en annen.

NHO avviser regjeringens krav om fritt skolevalg - Fremtiden

Karakterer - Fauske videregående skole

 1. Karakterer. Karakterer offentliggjøres enten etter fellessensur, etter avholdt praktisk muntlig eller muntlig eksamen. Hvor finner jeg eksamenskarakter? Elever finner eksamensresultater i Skolearena og privatister finner disse i Privatistweb. Dersom du ikke finner karakteren, ta kontakt med skolen. Dokumentasjo
 2. Sygna vidaregåande skule er ein kristen friskule med offentleg godkjenning og eksamensrett. Skulen ligg i Balestrand i Sogn og Fjordane og er eigd og driven av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
 3. Heltberg Private Gymnas er en privat videregående skole. Våre skoler finner du i Oslo, Drammen, Ålesund og Molde
 4. Poenggrenser videregående skoler - Søke videregående skole
 5. Slik beregner du poeng utdanning
 6. Eksamen og karakterer - Lillehammer videregående skole

Karakterer i videregående skole - Daria

 1. Eksamen og karakterer - Vågsbygd videregående skole
 2. Persbråten videregående skole
 3. Eksamen og karakterer - Tangen videregående skole
 4. Videregående skole - Skole og utdanning - Oslo kommun
 5. Kvadraturen videregående skole
MiljøfyrtårnVaksine mot smittsom hjernehinnebetennelseKulturukeOm idrettsfagDeprimerte elever og skolen - Læringsmiljøsenteret
 • Innervation deltoid.
 • Akku notleuchte.
 • Fine baguetter oppskrift.
 • The voice norge vinner 2012.
 • International women's day deadpool.
 • Språk i sveits.
 • Neuer ford transit custom 2018.
 • Mill panelovn wifi.
 • Kunnskap er makt essay.
 • Abel hyllesystem.
 • Freiherr von vincke schule minden.
 • Tanzen ja tanzen wollen wir und springen noten.
 • Nakholmen.
 • Vinstativ oslo.
 • Hvor kan jeg se the office uk.
 • Doctor who christmas special 2017 123movies.
 • Multi 7a grunnbok issuu.
 • Honduras religion.
 • Merkantilistisk kolonialism.
 • Pr wikipedia.
 • Domstol hjemmekontor.
 • Manama bahrain.
 • Zackenaufhänger kaufen.
 • Beste zeit um durch den elbtunnel zu fahren.
 • Ferienwohnungen bregenzerwald au.
 • Navn på saltvannsfisker.
 • Lucky bike leipzig gebrauchte fahrräder.
 • Melk imdb.
 • Nitro circus norge 2018.
 • Dworek vodka 1 liter.
 • Hjertet opbygning.
 • Jøtul 8 vekt.
 • Ausbildung düren 2018.
 • Superföretag 2017 lista.
 • Brødkrumme butikk.
 • G suite training video.
 • Area 51 documentary.
 • Lage bildekollasj på pc.
 • Bulbapedia xerneas.
 • Barnevogn pakketilbud.
 • Enchilada bremen.