Home

Kommunesammenslåing oversikt

Nye kommune- og fylkesnummer - regjeringen

 1. Oversikt over alle landets kommunenummer og kommunenavn per 01.01.2020 (excel) Kartverkets oversikt over kommunenummer og fylkestilhørighet i overgangen mellom 2019 og 2020. Alle landets kommuner og fylkeskommuner har fått brev om endringene. Nye kommunenummer for Rindal, Jevnaker og Lunner kommuner, sendt 5.7.2018 (PDF
 2. I løpet av kommunereformen er 119 kommuner blitt til 47 nye, og 1. januar 2020 er det 356 kommuner i Norge. Det gir større og sterkere kommuner som kan gi bedre tjenester og utvikle næringsliv og lokalsamfunn. Regjeringen vil videreføre kommunereformen..
 3. Gjør din kommune i stand til å tilby innbyggerne gode, selvbetjente løsninger, med tjenester fra infotorg. Send betilling til onlineservice@evry.co
 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020. - Den nye nummerserien er en viktig byggekloss i arbeidet med å legge til rette for et moderne og fremtidsrettet velferdssamfunn, sie..
 5. Oversikt over oppgaver, ansvarlige etater, tidsfrister og gjennomføring. Sjekkliste. Veiledning. KS - Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing; Del. Del. Tips en venn om denne siden. Til. Fra. Send e-post. E-posten er sendt Til lands. Kontakt oss. Telefon: 32 11 80 00. E-post: post@kartverket.no
 6. Antall fylker halveres. Antall kommuner reduseres med nærmere 70. Her ser oversikten over hvilke kommuner som «forsvinner» og slår seg sammen med én eller flere naboer
 7. dre geografiske områder som har blitt overdratt fra en kommune til en annen. De fleste kommunene i denne tabellen forsvant ved kommunesammenslåing

Kommunereform - regjeringen

Oversikt over feilmeldinger (MAGNET/EDAG) Alvorlighetsgrad og hvordan rette feil Spesielle forhold Bytte lønnssystem, fusjon, oppkjøp, kommunesammenslåing og mer Arbeidsforhold ved lønn til ansatte som har sluttet Bytte lønnssystem Bytte jobb hos samme arbeidsgiver Fisjon Fusjo Kommunestruktur i Norge viser utviklingen i antall norske kommuner fra 392 kommuner ble opprettet som formannskapsdistrikter 1. januar 1838. Fram til 1930 økte antall kommuner til 747 gjennom kommunedelinger, fra 1930 har antall kommuner minsket gjennom kommunesammenslåinger

Kommune- og fylkessammenslåinger 2017-202

 1. Kommunesammenslåing i Norge En historisk oversikt. På 85 år har vi gått fra 747 til 428 kommuner. Antallet norske kommuner har variert helt siden norske kommuner fikk lokalt selvstyre i 1837. Selvstyret kom gjennom vedtaket av formannskapslovene for henholdsvis byene og landdistriktene
 2. Ny kommune er et utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner som gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for sammenslåinger av kommuner. Verktøyet har også lenker til andre nettsteder med oversikter for enkeltkommuner og kommune-Norge
 3. Kommunesammenslåing betyr at flere kommuner slås sammen. Hensikten har vært å kunne gi innbyggerne bedre kommunale tjenester. Men man har også ønsket å effektivisere driften og dermed spare penger. Hensikten har også vært å oppnå bedre politisk samordning. Felles arealplanlegging har vært viktig i denne sammenheng

Her vises endringene som er gjort i kommune- og fylkesinndelingen i perioden 1. januar 1975 - 1. januar 2017 NRKs oversikt viser at 157 har vedtatt at de skal fortsette som egen kommune. 62 har vedtatt Alle NRKs artikler om kommunesammenslåing. Publisert 03.06.2016, kl. 10.05 Oppdatert 21.06.2016.

Erfaringene fra SAS-kommunene tilsier at oversikt over interkommunale samarbeid og samarbeidsavtaler må framskaffes raskt etter vedtak om sammenslåing. Publisert: 16.10.2018 I forhandlingsutvalgets utredning ble det lagt til grunn at samarbeidsavtaler om interkommunale tjenester skulle gås igjennom med sikte på at kommunen selv skulle produsere tjenester til sine innbyggere Ved en kommunesammenslåing kan det være ønske om harmonisering av vilkårene for de næringsdrivende fastlegene. Det kan derfor være hensiktsmessig å få en oversikt over de økonomiske avtalene som er inngått, når de løper ut og hvilke muligheter for oppsigelse som finnes

Sørg for at du har all informasjonen som er nødvendig for å planlegge prosessen frem mot sammenslåing. På nettsiden kommunereformen.no finner du mye generell informasjon om reformen. Fylkesmennene har prosessansvar ovenfor kommunene, og har informasjon på sine sider om fremdriften i det enkelte fylke. Kartverket har laget en sjekkliste for kommunesammenslåing Kommunesammenslåing. Hva er en byborger? Er det en overklasse som hever seg over resterende innbyggere i kommunen? Politikere slurver med betegnelsene. Vi har et kommunestyre, ikke et bystyre. Svelvik er og blir en av Drammens ni bydeler - bystatus eller ikke Kommunesammenslåing er et stort prosjektarbeid. Mange systemer skal fusjoneres, interkommunale samarbeid skal omorganiseres og innbyggere skal informeres og involveres. Som en global aktør med lokal forankring kan Deloitte bistå i alle faser av en sammenslåing Kommunesammenslåing vil kunne føre til behov for harmonisering av lønnsskjevheter. Kommunene kan ha varierende lønnsnivå også for sammenlignbare stillinger. I henhold til lønnskapitlene i HTA skal lønn tilbys ut fra en konkret vurdering av kompetanse/kvalifikasjoner, rekrutteringsutfordringer, oppgaver/ansvar mv På Regjeringens nettsider finnes også oversikt over alle vedtatte grensejusteringer. En grensejustering kan medføre at postnummeret på stedet gis en ny kommunetilknytning. Her er Postens vedtak om kommunetilhørighet for grensejusteringene 1.1.2020 (pdf)

Nye kommune- og fylkesnummer fra 2020 - regjeringen

 1. Nummer til kommuner i Norge gjeldene fra 01.01.2020. Merknad: Det presiseres at kommunenummer alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null
 2. Antallet kommuner skal reduseres fra 428 til 358. Over 90 kommuner har sagt seg villig til frivillig sammenslåing, men 32 kommuner blir til ni ved bruk av tvang. Antall fylker halveres. Første.
 3. Vi har laga ei oversikt med dei 100 største øyene i Noreg, med unntak av Svalbard. Midtpunktet i Noreg. Kartverket har telt - og talt: Midtpunkt i Noreg, også kalla arealtyngdepunkt, ligg i Trøndelag, nærare bestemt ved Skjækra i Steinkjer. Del. Del. Tips en venn om denne siden. Til. Fra. Send e-post
 4. Kommunenummer er et nummer som i Norge identifiserer en kommune. Det består av fire sifre og brukes for entydig å definere en kommune, for eksempel i forbindelse med statistikk eller forvaltningsoppgaver. Andre land har tilsvarende systemer. Kommunenumrene i Norge ble innført ved folketellingen i 1946. Kommuner som ble avviklet før 1946 har også fått kommunenummer til bruk i blant annet.
 5. 24 kommuner blir slått sammen i Trøndelag etter et historisk vedtak i Stortinget torsdag kveld. Politikerne har vedtatt at Bjugn og Ørland og fire kommuner i Ytre Namdal slås sammen med tvang.
 6. Kommunesammenslåing i Agder Klar for sørlandshistoriens største fusjon. Nå starter arbeidet med å skru sammen en ny kommune med 110 000 innbyggere. Sammenslåingen av Søgne,.

Kommunesammenslåing Se oversikten: Dette koster de nye kommunene deg Ny undersøkelse: Innbyggerne i sammenslåtte kommuner risikerer økte utgifter Endringer ved kommunesammenslåing Her kan du søke på endringer i både kommuner og omnummerering av eiendommer (matrikkelnummer) som følge av gjennomførte kommunesammenslåinger. Søket gir oversikt over nye og gamle nummer på kommuner og eiendommer som var involvert i kommunesammenslåinger i perioden 2017 til 2020 Kommunesammenslåing og Feide . Flere kommuner og fylkeskommuner ble slått sammen 1. januar 2020. Hva må gjøres med Feide når kommuner slår seg sammen? Her finner du en oversikt over hvordan man går frem. Feide er en kritisk digital løsning i grunnopplæringen, og en. De viktigste rådene for en kommunesammenslåing. Basert på erfaringer fra tidligere frivillige sammenslåinger av kommuner har vi laget en oversikt med gode tips og råd for hva dere bør tenke på og hvordan dere bør gå frem i prosessen

Kommunereform Kartverket

 1. Kommunereformen i Norge er en reform av kommunestrukturen i Norge, som ble igangsatt 3. juli 2014 som et av de politiske prosjektene til Erna Solbergs regjering. Den er nært beslektet med regionreformen, som ble vedtatt av Stortinget den 8. juni 2017.Kommunereformen ble enstemmig vedtatt av Stortinget 9. juni 2015, og legger opp til kommunesammenslåinger innenfor flere tidsrammer
 2. Arkivene inneholder mange opplysninger om fast eiendom. Mye kan du selv finne fram ved hjelp av våre selvbetjente løsninger på nettet

Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper Kommunesammenslåing Oppmerksomhetsområder og risikoer for økonomiforvaltningen Innhold har tilstrekkelig oversikt over IT-systemene sine Risiko for at virksomhetsarkitekturen ikke er tilpasset ny kommune og nye valg (serverløsninger, back-up, lagringskapasitet, AD Vi bistår med blant annet å gi en generell oversikt over de juridiske rammene i regelverket, identifisere konkrete utfordringer i din kommune, gi veiledning for korrekt behandling av personopplysninger, og utarbeide internkontrollsystemer. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om digitalisering i forbindelse med kommunesammenslåing

Slik endres norgeskartet etter kommunereformen og

Alfabetisk oversikt. Her er kommunene listet opp alfabetisk. Det er eiendomsskatten for 2019 og 2020 som er tatt med. Dette gjelder en enebolig på 120 kvm. Guide til eiendomsskatt. Det har vært mange kommunesammenslåinger. For sammenslåtte kommuner er det ikke med tall for 2020, der står det null i så fall Folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Oversikt over folkeavstemninger om kommunesammenslåinger. Oversikten blir kontinuerlig oppdatert. Oppdatert: 10. august 2020 09:23. Dato Kommune Resultat Stemmerett Valgalternativ; 27/02/2017: Herøy i Møre og Romsdal Offisiell norsk statistikk. Her finner du flere tall og mer detaljerte data som kan sammenstilles til egne tabeller og lastes ned i ulike format Fylke- og kommunesammenslåing. Hjorteviltregisteret har oppdatert til ny kommune- og fylkesstruktur. Har du spørsmål om hva som har skjedd for din kommune ta kontakt med support på epost support@naturdata.no. Innsyn og historiske data. Den gamle innsynsløsningen av Hjorteviltregisteret finner du på adressen gammel.hjorteviltregisteret.no

Derfor sier de nei til kommunesammenslåing. Fra andre aviser. 22.02.2017. Regjeringen og støttepartiene enige om å slå sammen nesten 100 kommuner. Oversikt over VGs ledelse Rettleiar-Kommunesammenslåing og forholdet til anskaffelsesregelverket: KS sin rettleiar til nytt regelverk og drøfting av tema og problemstillingar ved kommunesamanslåing Sjekkliste for kommune- og fylkessammenslåing : Kartverket si oversikt over oppgåver for kommunesamanslåing i IKT-samanhen En kommunesammenslåing vil kunne innebære en overdragelse av kapitalvarer etter merverdiavgiftsloven. Overdras kapitalvarer inntrer i utgangspunktet justeringsplikt (tilbakeføring) for merverdiavgift som er fradragsført. En slik tilbakeføring kan unngås dersom kommunen inngår en justeringsavtale med den nye kommunen om overtagelse av justeringsforpliktelsen. Med kapitalvarer menes fast. Se oversikt lengre ned i saken. Vet du ikke hvilke politiske partier du kan stemme på ved fylkes- og kommunevalg 2019? Finn det ut i denne oversikten her

Grunndata inneholder informasjon om organisasjoner og personell i helse- og omsorgssektoren. Få tilgang til aktuelle registre som Register over Enheter i Spesialisthelsetjenesten (RESH), Legestillingsregisteret (LSR), Helsepersonellregisteret (HPR), Adresseregisteret m.m Reglene om sletting er like for alle typer heftelser som skal slettes, og du finner en oversikt over de mulige fremgangsmåtene ved å følge linken nedenfor. Slette rettigheter. Nyheter eiendom. Matrikkel og grunnbok stenges for oppdateringer i slutten av 2020 Ved kommunesammenslåing vil det være viktig å kjenne til og ivareta arbeidstakers rettigheter og kjenne til arbeidsgivers retter og plikter. Det er derfor viktig å ta tak i arbeidsgiverpolitiske spørsmål i en tidlig fase, med det formål å få oversikt over hva som kan være mulige konsekvenser for de ansatte

Liste over tidligere norske kommuner - Wikipedi

Norske kommunenummer omfatter alle norske kommuner med tilhørende kommunenummer som historisk har vært eller er i bruk.. Norske kommunenummer på formen ffkk, hvor ff angir fylkestilhørigheten og kk løpenummer innen hvert fylke, ble første gang innført ved folketellingen 1946.Den opprinnelige fylkesnummerserien var 01-20, ettersom Norge hadde 20 fylker, inkludert Bergen fylke, i 1946 Når vi går til valg gir vi stemmen vår til et politisk parti. Alle partier har et mål om et best mulig samfunn, men de er ofte uenige om hvilken vei som er den beste til målet I forbindelse med kommunesammenslåing 1. januar 2020 skal en rekke oversikter og «nedpakking» av regnskap fra kommunene gjøres. I dette arbeidet er det viktig å ha oversikt over kritiske og sentrale avtaler, forpliktelser, den enkelte kommunes regnskapsarbeid mv. Les mer om årsoppgjøret Velkommen til Ålesund kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett Enhver endring krever selvstendige sjekkpunkter. Kommunen(e) må etablere et prosjekt i forbindelse med en sammenslåing, med underliggende prosjekter og oppgaver knyttet opp mot de forskjellige fagområdene. Vi anbefaler at egne ressurser i kommunen får jobbe bare med kommunesammenslåingen

Kommune- og fylkessammenslåing - Skatteetate

Kommunesammenslåing. Regjeringens sammenslåinger skaper mer byråkrati. Over 1.800 berørt av datakrøll i Moss kommune - flere brudd på personvernet. Forventer færre ansatte etter sammenslåingen. Varsler lengre behandlingstid på byggesaker: - Vi beklager så mye Er kommunen tilknyttet en kommunal arkivinstitusjon, har de oversikt over hva som allerede er avlevert av papirarkiv og digitale arkiver. En kommunesammenslåing kan også være en god anledning til å «intervjue» arkivarer og saksbehandlere som har vært lenge ved virksomheten om tidligere saksbehandlingspraksis og organisasjonshistorie Vi har erfaring med utfordringene som kommunene opplever innen områdene økonomi og finans i forbindelse med sammenslåing. Utfordringene er ulike fra kommune til kommune, derfor kommer til vi til å kontakte alle berørte kommuner for å bidra med det vi kan. Under finner du info om oss i KLP banken og om debitorskifte, som er en viktig aktivitet i forbindelse med sammenslåingen Alt pedagogisk personale i grunn- og videregående skoler har sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse. I arbeidet med kommunesammenslåing fra og med 2020, oppdaterer vi jevnlig på denne siden om hvordan dere skal forholde dere til oss i prosessen

Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 • Statistisk sentralbyrå 1999 Publikasjonen gir en samlet framstilling av endringer i kommuneinndelingen 1838 - 1998 og i fylkesinndelingen 1660 - 1998. Prosjektet har blitt utført på oppdrag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet (KAD) Leserbrev For omtrent et år siden feiret ordførerne i Moss og Rygge vedtaket om sammenslåing av kommunene med stor bløtkake på Rygge Storsenter.Kommunens navn skulle være Moss og Rygges kommunes flotte kommunevåpen skulle være den nye kommunes byvåpen! Først i 2020 skal sammenslåingen finne sted , og i mellomtiden skal en fellesnemnd behandle saker av økonomisk viktighet for begge. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

Klassekampenarkivet | Lufta har gått ut av ballongen

Kommunestruktur i Norge - Wikipedi

ved kommunesammenslåing Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord 11. Februar 2016 . Oppdraget Den nye kommunen skal sikre alle innbyggere vernetjenesten), utarbeide en tidsplan og en oversikt over arbeidsområder, med tildelt ansvar, for å oppfylle lovverkets krav 5) Felles personalpolitik Vi anbefaler at du leser mer i veilederne, hvor du finner oversikt over hva som må gjøres. Veileder for kommunesammenslåing. I samarbeid med blant andre Direktoratet for e-helse, har vi laget en veileder om kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing i Norge Deloitte Norg

En kommunesammenslåing betyr at to eller flere kommuner opphører og at disse danner en ny kommune. Hvilke konsekvenser vil en kommunesammenslåing få for øverste ledelse og de ansatte? Prosjektets sluttrapport, «Arbeidsgiverpolitiske utfordringer ved kommunesammenslåinger» er utarbeidet av Deloitte, og viser til at kommunens rolle som arbeidsgiver i en slik prosess er viktig for gode. Her finner du alle saker som omhandler kommunesammenslåing. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av.

Bank og lån - Virksomhet - KLP

Formål; oversikt over noen arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåing • For mer info; både om arbeidsgiverpolitikk og arbeidsrettslige spørsmål se Resultat fra spørreundersøkelse: Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. KMDepts brev av 28.10.2015. Fra fylkesmannen - oversikt over retningsvalg pr januar 2015. Brev av 27.03.2015 fra ordføreren i Klæbu til ordførerne i Trondheim og Melhus. Ordføreren i Klæbus brev av 21.10.2015 til ordføreren i Trondhei

Ny kommun

Kommunesammenslåing - lokalhistoriewiki

Kommunesammenslåing: Hva med økonomi- og regnskapsfunksjonen. Vi har tatt en prat med Per Lund, en av ekspertene innen kommuneregnskap i Norge, om utfordringer og muligheter ved kommunesammenslåing. Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos. 12.03.18. Per Lund var med i prosessen med å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Michael 2017; 14: Supplement 19, 17-28. I denne artikkelen analyserer vi lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Det forventes at stor forskjell i folketall, inntektsnivå og politiske preferanser mellom kommuner vil gjøre sammenslåing vanskelig

Debatt: Kommunesammenslåing - en kur for alt? Startskuddet har gått. Regjeringen har bedt alle kommuner om å gjøre tilnærmelser til naboene Bråk om kommunesammenslåing i Tysfjord: - Skaper uvennskap i generasjoner. 05.07.18. MENINGER. Fadesen i Finnmark. Oversikt over VGs ledelse. Logg over rettelser VG har gjort Veileder kommunesammenslåing - Norsk Helsenett. Video. Kundeportal. Kontakt. Søk. Fastlegeregisteret. Fastlegeregisteret gir en oversikt over alle landets fastleger. Registeret viser tilknytningen mellom den enkelte fastlege og innbygger. Vil du bytte fastlege, eller se hvem som er fastlegen din Oversikt over godkjente eller registrerte utdanningsvirksomheter for utdanning av leger i spesialisering. Mer informasjon om godkjenning og registrering, og hvordan du søker, finner du her. Godkjente utdanningsvirksomhete Innsynstjenesten gir deg som Feide-bruker oversikt over all informasjon som din vertsorganisasjon har lagret om deg, hvilke tjenester du kan logge på via Feide, en oversikt over hvilke tjenester du har logget, samt en oversikt over ditt samtykke om overføring av personopplysninger

Lag drømmekommunen selv – NRK Norge – Oversikt over

En egendefinert rolle er en samling av tilganger du selv definerer, og som du enkelt kan delegere til andre. For å kunne opprette en egendefinert rolle må du ha rollen Tilgangsstyring, i tillegg til de tilgangene som skal inngå i rollen.. Du lager egendefinerte roller under Profil → Andre med rettigheter, velg person eller legg til ny, klikk på Har disse rollene og velg + Legg til ny rolle Hovedavtalen i KS - bestemmelser om kommunesammenslåing 19 Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse 20 Omstillingsavtaler 22 6. Rettigheter og plikter for den enkelte ansatte 23 7. Argumenter og alternativer 24 Forskning kan brukes til så mangt 24 Regjeringens ekspertutvalg 24 En oversikt over argumenter i debatten 2 Oversikt Aksjer Valuta Råvarer Kommunesammenslåing. 03.10.2016. Ingen tvangsløsninger foreslått i Hedmark

Frp-politiker kan være med å velte kommunereform – NRK

På Kartverket sine nettsider finnes oversikt over endringene som skjer ved årsskiftet 2019-2020. 311 kommuner får nye kommunenummer. Resten av kommunene beholder kommunenumrene de har i dag. Uendret arbeidsgiveravgift vil gjelde fram til 2021 Arbeidstakere som berøres av en kommunesammenslåing vil ha rettigheter etter reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens kapittel 16. Den klare hovedregelen er at alle ansatte skal få videreført sine avtalte lønns- og arbeidsvilkår. De fleste ansatte får en ren videreføring av stillingen sin over i ny storkommune Her er en oversikt over hvilke korona-tiltak som gjelder for oss alle. Oppdatert: 06.11.2020. Revidert veileder for serverings- og skjenkesteder i Trondheim. Trondheim kommune har sammen med representanter for utelivet i Trondheim revidert den lokale covid-19 veilederen for å tydeliggjøre gjeldende regler og lokale anbefalinger Bråk om kommunesammenslåing i Tysfjord: - Skaper uvennskap i generasjoner. I protest mot regjeringens deling av Tysfjord kommune, har Tysfjord, Narvik og Ballangen kommune stoppet arbeidet med. Oversikt over registrerte anlegg med organisasjonsnummer. Kommunesammenslåing. Kommuner som er slått sammen har fått nytt organisasjonsnummer fra 1. januar 2020. Sørg for at du har fått rettighet til å rapportere for det nye organisasjonsnummeret

Få oversikt over bindinger mellom gårdsnummer fra matrikkelen og andre fagsystemer, samt sjekke om en omnummerering vil skape problemer ift funksjonalitet for disse fagsystemene Kartverket har en sjekkliste til bruk i dette arbeidet . digitale konsekvensene av en kommunesammenslåing Vi trenger din hjelp for å få en oversikt over dekningen i Orkland. Les alle nyheter.

Kraftige reaksjoner på reformen: Useriøst, galskap

Kommunesammenslåinger og endringer i fylkesinndelingene - SS

Kommunereformen: Sjekk NRKs kart - NRK Norge - Oversikt

Feide-administrator | FeideSponheim ber enslige kommuner ta en ny rundeKSU

Kommunesammenslåing betyr også endringer på oppføringen i Adresseregisteret. Dagens oppføringer blir deaktivert, og oppføring for den nye kommunen settes opp. Kommunen og NHN avtaler en plan for utfasing av dagens adresser/oppføringer i Adresseregisteret og overgang til ny adresse/oppføring Tjenestetilbudet i Horten kommune . Horten kommune leverer et bredt spekter av tjenester til innbyggerne våre. Virksomheten Horten kommune er delt inn i syv kommunalområder: Administrasjon, teknisk, helse og velferd, kultur og samfunnsutvikling, oppvekst, Horten havnevesen og NAV Horten Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter OVERSIKT Våre tjenester A-Å Skjema A-Å Dokumenter A- Å Priser A-Å. KONTAKT OSS Sentralbordet: 62 56 20 00 E-post: post@stange.kommune.no eDialog (sikker innsending av dokumenter) Søk ansatte Vakttelefon veg, vann og avløp 900 88 108 Psykososial krisetelefon: 908 055 67 Legevakt: 116117 . VÅRE NABOKOMMUNER Hamar kommune Løten kommune. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner

 • Wandergruppe ludwigsburg.
 • C1 førerkort drammen.
 • The mist stephen king book.
 • Qtem corporate partners.
 • Nageldesign schlicht rosa.
 • Fire stick.
 • Tapas restauranter københavn.
 • Kinnarps drammen.
 • Duchenne muskeldystrofi levetid.
 • Skitten snø anmeldelse.
 • Area 51 documentary.
 • Hva står tig for.
 • Thermite r6.
 • Hvem kan sejle foruden vind norsk.
 • Tepels tanztreff facebook.
 • Symfysen smerter.
 • Fn pakten på engelsk.
 • Park inn neumarkt.
 • Laschet lingen.
 • Skyrim dodge.
 • Tryggeste by i usa.
 • Katt spise med krage.
 • Renee fagerhøi gift.
 • Urlaubsbegleiter job.
 • Star tour søk og bestill.
 • Ballerud bålpanne.
 • Pyeongchang medals.
 • Right find excel.
 • Garasjeport 4m.
 • Tretthetsbrudd finger.
 • Ursula film srf.
 • Fly norwegian.
 • Chanel flap bag.
 • Endre alder ps4.
 • Resirkulering i norge.
 • Honningsvågrevyen youtube.
 • Anbefalt probiotika.
 • Jak and daxter playstation store.
 • Jermo ribbers.
 • Vulvodynie spezialist hamburg.
 • Hvordan regne ut volum av en firkant.