Home

Sorenskriver bergen tingrett

Sorenskriver Arne Henriksen trekker seg fra stillingen i Bergen tingrett, skriver BT. Han har hatt stillingen siden tingrettene for Bergen og Nordhordland ble slått sammen i 2017. Helseproblemer etter alvorlig sykdom er årsaken til at han nå trekker seg Sorenskriver i Bergen tingrett, Arne Henriksen, bekrefter at en større straffesak er utsatt. - Symptomer forenlig med korona - En av aktørene har fått symptomer forenlig med covid-19 og tester seg torsdag. Vi må vente på resultatet og vedkommende må i karantene inntil videre avklaring, sier han Sorenskriver i Bergen » 2 unike treff Bergen Tingrett. Tårnplassen 2, 5012 Bergen. 55 69 97 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Monssen Joachim Sorenskriver Legat. Museplass 1, 5020 Bergen. 55 58 20 00. Mer info · Kart. Trykk for å vise flere 1 Ingen flere treff å vise. Hele landet Vestlandet 16 Hordaland 3 Bergen 2 Gunnar Virittsekk Håvik har delt Marius Reikerås sitt innlegg. Akkurat nå · Det kan se ut som om sorenskriver Henriksen har en del ting å rydde opp i. Jeg har selv skrevet et par eposter til Bergen tingrett i det siste. Det begynte med at jeg ville ha ut to dommer, en der jeg sat Bergen tingrett er landets største fullfaglige førsteinstansdomstol, holder til i Bergen tinghus og hører under Gulating lagdømme.. Fra 2017 dekker tingretten Bergen kommune samt tidligere Nordhordland tingrett, dvs. kommunene i Hordaland fra Austevoll i syd og nordover samt Gulen kommune i Sogn og Fjordane.. Før sommeren 2016 ble Arne Henriksen (52) utnevnt i statsråd til sorenskriver.

Bergensavisen - Arne Henriksen gir seg som sorenskriver

Dommer må koronatestes - grov narkosak utsat

Sorenskriver er lederen av en tingrett. Den opprinnelige sorenskriverinstitusjonen ble opprettet ved kongebrev av 1591 og 1634. Tidligere ble tittelen brukt om embetsdommeren i herredsretten, mens domstollederen i byretten hadde tittelen justitiarius, eller, hvis det bare var én dommer i byretten, byfogd. Fra 1. januar 2002 skiftet by- og herredsrettene navn til tingretter, og samtidig fikk. Borgerlige vielser i Bergen kommune I Bergen kommune er ansvaret for gjennomføringen av borgerlige vielser lagt til ordfører, varaordfører og andre vigslere som er oppnevnt av bystyret I tillegg til embetet i Bergen, skal det utnevnes ny lagmann i Hålogaland lagmannsrett. To søkere har meldt seg til denne posten. Det er lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan (59) fra Hålogaland lagmannsrett, og konstituert sorenskriver ved Øst-Finnmark tingrett Kåre Skognes (58) Domstoler, Tingrett, Byskriver, Byfogd, Høyesterett, Jordskifterett, Lagmannsrett, Tinghus, Skifteret Sorenskriver i Vestlandet » 16 unike treff Sunnmøre Tingrett. Nedre Strandgate 50, 6005 Ålesund. 70 11 77 50. Mer info · Hjemmeside · Kart. Bergen Tingrett. Tårnplassen 2, 5012 Bergen. 55 69 97 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Hardanger Tingrett. Lofthus, 5781 Lofthus. 53 67 00 80. Mer info · Hjemmeside · Kart

Sorenskriver i Bergen - IO

Sorenskriver i Bergen tingrett Kari Johanne Bjørnøy Foto: Arne Ristesund/Bergensavisen - Det blir interessant å se hvordan domstolene skal begrunne adgangen til å gjennomføre. Spørsmål vedrørende vervet kan rettes til Bergen tingrett ved sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy, telefon 55699780. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via www.jobbnorge.no. Alle attester og vitnemål skannes samlet og legges ved i ett elektronisk vedlegg. Medium: Bergens Tidende Annonsert: 21.10.2015 Adresse: 5012 BERGEN Bergen tingrett er landets største fullfaglige domstol i førsteinstans med totalt 80 medarbeidere, hvorav 23 dommere og 8 dommerfullmektiger. Domstolen ledes av sorenskriver og er organisert i 3 rettsavdelinger, en berammingsenhet og en administrasjonsavdeling Helge Bjørnestad har vært sorenskriver i Stavanger i 15 år, men fra sommeren blir han pensjonist. Likevel vil det foreløpig kun bli konstituert en ny domstolleder. Årsaken er reformen som er på vei i regionen. - Bakgrunnen er at alle tillitsvalgte, alle ansatte, og alle tre domstollederne i Dalane, Jæren og Stavanger tingrett, har gått inn for å slå de tre domstolene sammen

Håkon Rastum (52)

Vest-Telemark tingrett er en førsteinstansdomstol under Agder lagdømme.Tingretten ligger i Kviteseid i Telemark og dekker kommunene Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Seljord og Kviteseid.Domstolen består av sorenskriver og én dommerfullmektig.. Vest-Telemark tingrett er en historisk etterfølger etter Øvre Telemarken sorenskriveri vestfjelske (tidvis bare betegnet Øvre Telemarken. Bergen Tingrett holder til på besøksadressen Tårnplassen 2, 5012 Bergen.Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene i 1995-08-10 og som et Underavd.Bergen Tingrett driver i bransjen Fengsler og rettsvesen

Du Finner Det du Trenger på Booking.com, Verdens Største Reiselivsside. Velg Blant et Stort Utvalg av Overnattingssteder Hos Booking.com. Søk Nå Sorenskriver i Vestlandet » 16 unike treff Sunnmøre Tingrett. Nedre Strandgate 50, 6005 Ålesund. 70 11 77 50. Mer info · Hjemmeside · Kart. Bergen Tingrett. Tårnplassen 2, 5012 Bergen. 55 69 97 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Hardanger Tingrett. Lofthus, 5781 Lofthus. 53 67 00 80. Mer info · Hjemmeside · Kart Sorenskriver i Bergen tingrett, Arne Henriksen, står ved publikumsinngangen i Bergen tingrett. Ved siden av sorenskriveren står en provisorisk anordning som skal stoppe folk med onde intensjoner

Bergen tingrett, sorenskriver Henriksen å sånn

 1. Bergen tingrett er enig i utvalgets vurderinger og konklusjon. B rgen tingrett dit'vvv.x. Kari Johanne Bjørnøy Sorenskriver Bergen tingrelt Side 2 av 2 11-145226ADM-BBYR. Author: deployed Subject: 201105936 00045 HOVEDDOKUMENT Created Date
 2. NYE TIDER: Sorenskriver Arne Henriksen og kollegene i Bergen tingrett markerte oppstart for Aktørportalen tirsdag. Det ble markert med veiledning, ballonger, kaffe og lefser for besøkende i retten
 3. gslisten. Sorenskriver i Bergen tingrett, ved Kari Johanne Bjørnøy, innrømmer nå i en e-post til Norsk Presseforbund at det ble gjennomført tre fengslingsmøter i forrige uke, og at disse ikke ble registrert i beram
 4. istrative leder av en domstol i første instans.. Domstol i første instans vil, med veldig få unntak, si tingrett.Sorenskriverordningen ble innført på bygdetingene ved forordning av 31. juli 1591
 5. Sorenskriver » 55 unike treff Ringerike Tingrett. Norderhovsgaten 23, 3510 Hønefoss. Bergen by 1 Oslo by 0 Stavanger by 1 Trondheim by 0. mekling domstol straffesaker sivil sak rettsak tingrett vigsler dødsfallsregistrering notarialforretninger domstolen tvister tingretten Straffesak privatrettslige tvister

Oslo tingrett (199) Borgarting lagmannsrett (100) Bergen tingrett (93,7) Gulating lagmannsrett (54,7) Vestfold tingrett (fra nyttår, ca 50) Sør-Trøndelag tingrett (47) Stavanger tingrett (46) Tall i totalt antall dømmende og administrative årsverk. Kilde: D Sorenskriver i Senja tingrett, Frank Kjetil Olsen, stoler over hodet ikke på styreleder Tønders forsikringer: Sorenskriver i Senja tingrett, Frank Kjetil Olsen sier Domstoladministrasjonen trenger Stortingets drahjelp for å nå målet om å fjerne to tredeler av landets ting- og jordskifteretter

Skifteretten Bergen - familierett, advokatfellesskaper, advokatfirmaer, advokathjelp, erstatningsrett, advokat, advokater, bankrett, strafferett, advokatbyrå. Bergen tingrett er den største domstolen i Norge som behandler alle sakstyper. Dette gjelder straffesaker, sivile tvister, saker om konkurs, tvangssalg og gjeldsordning. Retten holder til i tinghuset på Tårnplassen i Bergen sentrum. Bergen tingrett ble utvidet 1. januar 2017, da den ble slått sammen med Nordhordland tingrett 2019-12-12 Bergen tingrett - Dom TSARP-2019-137531 Mann ble dømt til fjorten dager fengsel for å ha sendt et truende brev til en tingrettsdommer. Dommeren hadde flere år tidligere avsagt dom i sak mot mannen, hvor et erstatningskrav ble ansett som.

Kommuneadvokaten i Alta blir sorenskriver Kommuneadvokat Torbjørn Saggau Holm er innstilt som ny sorenskriver i Alta tingrett og Hammerfest tingrett. Innstillingsrådet for dommere har også innstilt personer til sorenskriververv i Hedmarken og Sarpsborg, og innstilt tingrettsdommere til Jæren tingrett Bergen og Nordhordland tingrett er på det nærmeste vedtatt sammenslått. LES OGSÅ: Han vil slå sammen tingretter KRITISK: Tidligere tingrettsdommer og nåværende sorenskriver i Hardanger. Bergen tingrett. Tårnplassen 2, 5012 Bergen Vis kart. Postboks 7412, 5020 Bergen bergen.tingrett@domstol.no; 55 69 97 00; Ekspedisjon : 55 69 97 00 Telefaks : 55 69 97 01 E-post : bergen.tingrett@domstol.no: Regnskapstall. Utvidet firmainformasjon; Roller og eiere; Betalingsanmerkninger, pant og. BERGEN TINGRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 04.03.2019 i Bergen tingrett, Bergen Saksnr.: 18-087341TVI-BERG/2 18-087341TVI-BERG/2 Dommer: Sorenskriver Håkon Rastum Meddommere: Org.sekr Atle Rasmussen HR manager Christine Grung Saken gjelder: Virksomhetsoverdragelse i arbeidsforhold,.

Bergen tingrett - Wikipedi

En tingrett har sin egen rettskrets og egen ledelse, sorenskriver. Det er noe helt annet! Endres rettskretsene til rettssteder, forsvinner også Halden tingrett! Hva som blir igjen er opp til sorenskriveren i den nye store tingretten, som trolig plasseres i Fredrikstad. Faktum er at Halden tingrett er blant de mest effektive tingrettene i landet Sør-Gudbrandsdal tingrett er en førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme.Tingretten ligger i Lillehammer i Oppland og dekker kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu og Sør-Fron.Domstolen består av sorenskriver Elisabeth B. Løvold, tingrettsdommer Torunn E. Kvisberg og én dommerfullmektig (for tiden Stig Andre Kolstad).. Se ogs Stortingets mål er tre måneder. Bergen tingrett bruker dobbelt så lang tid på visse straffesaker. Nå må de kutte flere dommere, på grunn av trange budsjetter Kontaktinformasjon for Bergen tingrett Bergen, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer

Med unntak av noen domstoler (Oslo skifterett og byskriverembete, og byfogdembetene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo) skiftet alle førsteinstansdomstolene navn til tingrett 1. januar 2002. Etter ytterligere omorganiseringer er Oslo byfogdembete, som er slått sammen med tidligere Oslo skifterett og byskriverembete, nå den eneste førsteinstansdomstol som ikke kalles tingrett Her er det feil eller mangler. 180.no setter stor pris på om du gir oss en tilbakemelding på dette

Det gleder konstituert sorenskriver i Bergen tingrett, Arne Langeland. - Saksavviklingen i Bergen tingrett har vært sterkt redusert, sier han. Flere av tingrettens rettssaler er svært små,. Stillingstittel: Konstitusjon som sorenskriver ved Nedre Telemark tingrett (184605), Arbeidsgiver: Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger, Søknadsfrist: Avslutte Kongsberg og Eiker tingrett fra , 100480738S2 - Kongsberg og Eiker tingrett Dagens sorenskriver, Helge Bjørnestad (68), går av med pensjon i år. De fem søkerne er: Thor Henning Auestad (59), nestleder ved Stavanger tingrett. Tor Christian Carlsen (49), nestleder ved Jæren tingrett. Magne Revheim Mæland (53), dommer, Stavanger tingrett. Mariann Svensen (50), dommer, Stavanger tingrett Sorenskriver Klaus Skjeldal ved Hardnger Tingrett har verken dommerforsikrng eller gyldig embetsed! Domstolen er med det ugyldig og har vært det siden 2001

Dødsbo og arveoppgjør. Det er mye praktisk som skal ordnes når en som står deg nærmest faller bort. Her finner du nyttig informasjon om hva som skjer med bankforholdet ved dødsfall, og hva du må gjøre dersom du skal ta over eller forvalte et dødsbo. Sorenskriver Tine Odland i Haugaland tingrett legger ikke skjul på at situasjonen er fortvilet. I et felles skriv fra lederne i de fire domstolene i Rogaland til fylkets stortingsrepresentanter, ropte hun i slutten av mai et kraftig varsko etter at pålagte kutt i tildelte budsjetter både i 2016 og 2017 har ført til nedbemanning, lengre saksbehandlingstid og restanseoppbygging BERGEN TINGRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 04.07.2019 i Bergen tingrett, Saksnr.: 18-084449TVI-BERG/4 Dommer: Tingrettsdommer Miriam Skag Meddommere: Saken gjelder: Krav om fast ansettelse og erstatning på grunnlag av brudd på fortrinnsretten og diskrimineringsforbudet, Krav om fas

Om Bergen tingrett Norges Domstole

Sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett reagerer på avsløringene. - Vi ser alvorlig på det som legges fram, og må undersøke dette nærmere. Det er også naturlig at vi har nærmere. Haugaland tingrett; 24 jan 2012. Haugaland tingrett . Skrevet av Idar H. Pedersen. Haugaland tingrett Sorenskriver: Tine Margrethe Odland Sørhauggata 80 Postboks 385 5501Haugesund Telefon: 52 70 14 00 . Hjemmeside E-post. Tweet. Utskrift Forrige ; Neste. Moss tingrett og Sarpsborg tingrett avga ingen uttalelse. Både Moss og Halden kommune samt større deler av advokatstanden i Østfold er negative til en sammenslåing av domstoler i Østfold. Som nevnt bygger sammenslåingen av tingretter i Østfold på en lokalt inngått frivillig intensjonsavtale mellom de berørte domstolledere og noen tillitsvalgte for funksjonærene

Brønnøy tingrett fra , 100482395S1 - Brønnøy tingrett Sorenskriver ved Alta og Hammerfest tingrett Alta, Finnmark, Norway 180 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Alta og Hammerfest tingrett. Universitetet i Bergen (UiB) Rapporter denne profilen; Aktivitet. Dommerfullmektig i Alta tingrett. Delt av Torbjørn Saggau Holm

Kontakt oss - Norges domstoler Norges Domstole

Det er klart en ulempe, sier sorenskriver i Bergen tingrett, Arne Henriksen. Han krever nå at en oppgradering av sikkerheten i Bergen tingrett skal komme med på neste statsbudsjett. - Jevnlig er det ubehagelige henvendelser hvor folk opptrer truende, både i skranken her, men også hvor folk har oppsøkt dommere på kontorene og kommet med truende uttalelser, sier Henriksen I byene utfører byfogden i hovedsak de samme oppgavene som sorenskriveren hadde på landet. Arkiver etter byfogd (senere byrett) vil derfor kunne inneholde tilsvarende informasjon som arkiver etter sorenskriver. Sorenskriveri og byrett endret navn til tingrett i 2002. Leder av tingretten har fortsatt tittel som sorenskriver Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen Sorenskriver Stein Husby på Kongsberg har valgt å gå av som tingrettsleder fra 1. juni. Begrunnelsen er at tingrettene i Kongsberg og Eiker-, Modum- og Sigdal skal få felles ledelse

Hver!gang!Hardanger!Tingrett!settes!med!Klaus!Skjeldal!somdommer!så!settesihht! NORSK$ LOV , en ulovlig rett, og dette har! skjedd helt fra ! høsten 2001! ! Alle 2020-06-08 Bergen tingrett - Dom TOSLO-2019-175015 Saken gjelder innførsel av narkotika. Tiltalte hadde tatt med 692,85 gram kokain på toget fra Sveige, samt dytte og spyttet en vekter i ansiktet slik at noe spytt kom i munnen til vedkommende. Ting... Stikkord: Strafferett. Narkotika. Innførsel. Kokain. Kroprenkelse. Narkotikaprogram 2019-04-10 Ringerike tingrett - Dom TINTR-2019-376 Stikkord: Strafferett. Mishandling i nære relasjoner. Kroprenkelse. Straffeloven (2005) § 282, § 271 og straffeloven (1902) § 219. 2019-04-10 Inntrøndelag tingrett - Dom TOSLO-2018-143866 Seks personer ble dømt for grove ran av personer under 18 år 2019-07-05 Oslo tingrett - Dom TNHER-2018-194021-2 Stikkord: Strafferett. Misbruk av stilling. Menneskehandel. Straffeloven (1902) § 193 første ledd, Straffeloven (2005) § 295 bokstav a eller c. 2019-07-03 Nord-Troms tingrett - Dom TAHER-2019-9130

Sorenskriver i den gang Toten tingrett (nå Gjøvik tingrett) Elling Follestad, Lena - født 22.12.41, Stavanger tingrett oversendte derfor saken til Bergen tingrett ved å tilsidesette vernetingsreglene, samt at denne la vekt på at saken angivelig hadde sitt opphav i avdelingskontoret i Bergen Forskere fant store forskjeller i tingrettene. Det er store sprik mellom dommere når det gjelder hvor mange som gir ubetinget straff og hvor mange saker som blir anket, ifølge forskningsnotat

Konstituert som sorenskriver juli-august, 2020. Advokatfullmektig (i permisjon) Advokatfirmaet Riisa & Co Det Akademiske Kvarter er studentenes kulturhus i Bergen. Dommerfullmektig/kst. sorenskriver hos Hardanger tingrett Universitetet i Bergen (UiB) Vis profil Vis profilmerke Bergen tingrett, Tårnplassen 2 5012, Bergen . Åpningstider. Hver torsdag fra kl. 17.00 - 20.00 NB! Grunnet koronasituasjonen i Bergen holder advokatvakten stengt til 31.12. Annen informasjon. NB! Grunnet. Totens sorenskriveri var et sorenskriveri som ble grunnlagt i 1591, og som i likhet med andre sorenskriverier hadde skiftende og til dels uklare grenser i det første århundret tid. Det var særlig mot Hadeland, Land og Valdres at grensene var flytende, og under flere av embetsinnehaverne, med Michael von Schønberg som den siste, var de tidvis forent under en sorenskriver Sorenskriver hadde 2,98 i promille - slipper fengsel. Sorenskriveren kjørte utfor veien med 2,98 i promille, men slipper å sone - og får strafferabatt på boten 155 gule treff for Sorenskriver - Norge med telefonnummer, adresse og kart. Oppdaterte opplysninger for Sorenskriver registrert 23-10-2020. Motta ditt søk Sorenskriver gratis på SMS

Video: Dommer fra Tingretter - Lovdat

Bergen tingrett refses av Tilsynsutvalget for dommere - Rett2

- Bergen tinghus er et signalbygg med stor kulturhistorisk verdi, som vi vil ta vare på. Tiden er moden for å komme videre i dette arbeidet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Departementet skriver videre at et rehabilitert bygg vil bidra til mer effektiv saksavvikling og øke sikkerheten til brukerne og de ansatte i tinghuset Tallene viser at saksbehandlingstiden i Bergen tingrett er fordoblet de siste tre årene. Første halvår av 2001 tok det bare 2,9 måneder før en straffesak var ferdig behandlet. Dette var under både landsgjennomsnittet og Stortingets mål for saksbehandling. Sorenskriver Eirik Elstad er ikke overrasket over at Bergen tingrett kommer så. Stor svindelsak opp i Bergen tingrett. Tirsdag starter rettssaken i Bergen tingrett mot sju personer som er tiltalt for grov svindel mot Nav i Bergen. Saken skal pågå i to og en halv måned. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Bergen Tingrett, telefonnummer: 55 69 97 Hjemmeside Motta som SMS Legg i Outlook Kart Satellittbilde Gatebilde. Kontakt. Forespørselen ble sendt Forespørselen ble ikke sendt. egenerklæring, sorenskriver, straffesaker, tingrett, vigselsattest, forlovererklæringer,.

Bergen tingrett er landets største fullfaglige domstol i førsteinstans med totalt 75 medarbeidere, hvorav 21 dommere og 8 dommerfullmektiger. Domstolen ledes av sorenskriver og er organisert i 3 rettsavdelinger, en berammingsenhet og en administrasjonsavdeling. Rettsavdelingene ledes av avdelingsleder/ tingrettsdommer Sorenskriver Frank Kjetil Olsen i Senja tingrett mener det er uverdig at eksistensen til to tredjedeler av tingrettene i Norge blir en salderingspost i budsjettforhandlingene. MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det kan synes som om flere fortsatt har. Samme år vendte han tilbake mot Bergen og stillingen som sorenskriver i Nordhordland. Årene i København gjorde Christie til en dannet og moden mann. Tilbake i Bergen fikk han vist sine evner som leder og organisator. Og da valget til Riksforsamlingen på Eidsvoll ble holdt i februar 1814, ble Christie en av fire representanter fra Bergen Fra 1. september 2006 ble Bergen tingrett slått sammen med Bergen byfogdembete til Bergen tingrett, mens Nordhordland tingrett og Midthordland tingrett ble slått sammen til Nordhordland tingrett. Sammen med naboeiendommen Valkendorfs gate 6, som den er forbundet med via en overbygd gangbro over Fortunen, utgjør Tinghuset det såkalte Tinghuskvartale

Sorenskriver i Hordaland - IO

For Bergen tingrett innebærer det 2,8 millioner kroner mindre i budsjettet, sier sorenskriver Arne Henriksen til avisen. Varsku om trege domstoler - frykter for rettssikkerheten. LES SAKEN. Del (1) 1 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert! Nyhetsbrev Bergen-tingrett. Tar trolig et par år på å hente inn igjen korona-forsinkelser i tingretten. Samboerpar dømt til flere år i fengsel for overgrep - Han er en plage. Nå må vi stanse ham. Mann siktet for å ha skadet kvinne med batterisyre. Må kutte med to millioner: - Det er grunn til bekymring Geir Engebretsen, norsk jurist. Cand. jur. 1978, yrkeskarriere bl.a. i Justisdepartementet, der han var byråsjef 1985-87 og avdelingsdirektør 1989-91. 1987-89 var Geir Engebretsen fylkeskontorsjef og en tid konstituert fylkesmann i Oslo og Akershus. Han var dommer ved Asker og Bærum herredsrett 1991-2001, sorenskriver i Nedre Romerike tingrett 2001-05 og sorenskriver i Oslo tingrett 2005. Bergen tingrett er landets største fullfaglige domstol i førsteinstans med totalt 80 medarbeidere, hvorav 23 dommere og 8 dommerfullmektiger. Domstolen ledes av sorenskriver og er organisert i 3 rettsavdelinger, en berammingsenhet og en administrasjonsavdeling. Rettsavdelingene ledes av avdelingsleder/ tingrettsdommer historisk oversikt sorenskrivere i alstahaug tingrett hvem har styrt domstolen i sandnessjøen ledelsen i alstahaug tingrett sorenskriver i alstahaug tingrett. Les mer om tjenesten her: (Barnerettstelefonen) Dersom du er medlem hos Frisk3 får du en halvtimes gratis konsultasjon. Informasjonsarkiv

Bergensavisen - Disse vil bli sjef i den nye tingretten

Tingrettens sorenskriver og administrasjonssjef, sitter inntil videre i Tønsberg... Telemark 15 dager siden To Dommerstillinger Om stillinga Det blir ledig to konstitusjonar som tingrettsdommar ved Bergen tingrett. Konstitusjonane har ein varigheit på 18 månader. Tiltreding 1. mars 2021. Bergen tingrett har 44. NAV-rapporten: Oslo tingrett vil ha kulturendring i straffesaker EØS-rettslige spørsmål må identifiseres også i straffesakene, mener sorenskriver Yngve Svendsen. Advokatforeningen tar til orde for at NAV-brukerne i sakene får fri rettshjelp

Haugaland tingrett – Wikipedia

Ofoten tingrett består av sorenskriver (felles med Trondenes), 2 tingrettsdommere, dommerfullmektig og 5 saksbehandlere. Tingretten ønsker å være utviklingsorientert, blant annet gjennom bredde og mangfold i arbeidsmiljøet slik at medarbeiderne skal kunne utvikle seg både faglig og personlig Det er klart en ulempe, sier sorenskriver i Bergen tingrett, Arne Henriksen. Han krever nå at en oppgradering av sikkerheten i Bergen tingrett skal komme med på neste statsbudsjett Bertelsens nærmeste ledere i den tiden han har vært i Bergen tingrett. Mot slutten av Bertelsens siste permisjon, som utløp 15.05.10, innkalte sorenskriver Bjørnøy, som i hans permisjonstid var blitt utnevnt til ny sorenskriver fra 01.01.10, Bertelsen til et møte. Møtet ble avholdt 06.04.10. Etter møtet skrev Bertelsen 08.04.10 e sorenskriver at Stavanger tingrett Stavanger-området, Norge 1 forbindelse. Bli med for å knytte kontakt. Stavanger tingrett. Rapporter denne profilen; Erfaring. sorenskriver Stavanger tingrett. Se hele profilen til Jon Høyland. Se hvilke felles kjente dere har; Bergen-området, Norge. Renée Jagh.

Bergen Tingrett - familierett, bistandsadvokat, arv, advokathjelp, advokatfirma, eiendomsrett, arverett, advokatbistand, testament, barnefordeling, erstatningsrett. Oftedahl var senere politimester i Trondheim, lagdommer i Frostating lagmannsrett og til sist sorenskriver i Kristiansand tingrett. Han var kjent for å være faglig dyktig og rettferdig, med god evne til å sette seg inn i andre menneskers livssituasjon, ikke minst de som har erfart et vanskelig og krevende liv Bergen tingrett vil sjekke alle besøkende Etter at flere personer den siste tiden har prøvd - og til dels lykkes i - å få med seg våpen inn i tinghuset i Bergen, vil tingretten nå kontrollere alle besøkende Det er 66 tingretter i Norge: A Alstahaug tingrett Alta tingrett Asker og Bærum tingrett Aust-Agder tingrett Aust-Telemark tingrett B Bergen tingrett Brønnøy tingrett D Dalane tingrett Drammen tingrett E Eiker, Modum og Sigdal tingrett F Fjordane tingrett Flekkefjord tingrett Follo tingrett Fosen tingrett Fredrikstad tingrett G Gjøvik tingrett Glåmdal tingrett H Hadeland og Land tingrett.

 • Wg wohnungen in steinfurt.
 • Bb instrument.
 • Intel wireless display.
 • Heilkräuter im mittelalter.
 • Hot ones fiery chipotle.
 • Særområde kryssord.
 • Hvordan få baby til å sove natten gjennom.
 • Akershus fengsel.
 • Ørepropp i øret.
 • Nageldesign schlicht rosa.
 • Prematur ejakulasjon behandling.
 • Ekstremt selvopptatt.
 • Formannskap kommunestyre.
 • Baden württemberg ticket ic.
 • Hund bursdag.
 • Bedroom snl.
 • Sunparks zandvoort.
 • Tochter kurt cobain.
 • Daniel chima chukwu.
 • Praesidentschaftswahl 2012.
 • Babykino sandnes.
 • Tyrili behandlingssenter lillehammer.
 • Hvor mye koster aust agder bunaden.
 • Retro fotos.
 • Old dystopian novels.
 • Blockchain norge.
 • Bmw x5 innenraum maße.
 • Hvordan bruke kokosmelk.
 • Kinderwunsch tempelhof.
 • Gls telefonnummer.
 • Turøks biltema.
 • Arbeidsuke timer.
 • Spider man 1.
 • France 24 youtube.
 • Me myself and irene stream.
 • Maxima av nederland.
 • Hank sport sykkel.
 • Spirituele reizen belgie.
 • Surf wsl.
 • Ms magellan schiff.
 • Pil i tekst.